POMIARY PARAMETRÓW OKREŚLAJĄYCH WŁAŚCIWOŚCI ELKEKTRYCZNE POWŁOK ANTYELEK

36.70

Na stanie

Spis treści:

WPROWADZENIE
1. POWSTAWANIE I CHARAKTERYSTYKA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
1.1. Pochodzenie osadów ściekowych
1.2. Rodzaje i ilości osadów ściekowych
1.2.1. Sposoby obliczania ilości osadów ściekowych
1.2.1.1. Obliczanie ilości osadów ściekowych wg ATV
1.2.1.2. Obliczanie ilości osadów ściekowych wg US EPA
1.3. Charakterystyka osadów ściekowych
1.3.1. Właściwości osadów
1.3.1.1. Fizyczne cechy osadów
1.3.1.2. Reologiczne cechy osadów
1.3.1.3. Skład chemiczny osadów
1.3.1.4. Sanitarne cechy osadów
1.3.1.5. Technologiczne cechy osadów
Literatura
2. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI OSADÓW
2.1. Badanie właściwości fizycznych osadów
2.2. Analiza składu chemicznego osadów
2.3. Badanie właściwości reologicznych osadów
2.4. Mikrobiologiczne badania osadów
2.5. Badanie charakterystyki technologicznej osadów
Literatura
3. OPERACJE JEDNOSTKOWE PRZYGOTOWUJĄCE OSADY DO ICH DALSZEJ PRZERÓBKI
3.1. Zagęszczanie osadów ściekowych
3.1.1. Zagęszczanie grawitacyjne
3.1.2. Zagęszczanie na urządzeniach mechanicznych
3.1.3. Zagęszczanie flotacyjne
3.1.4. Efektywność procesu zagęszczania
3.2. Kondycjonowanie osadów ściekowych
3.2.1. Metody chemiczne
3.2.1.1. Koagulacja konwencjonalna
3.2.1.2. Koagulacja polimeryczna
3.2.2. Metody fizyczne
3.2.2.1. Metody mechaniczne
3.2.2.2. Metody termiczne
3.2.2.3. Metody wykorzystujące działanie pola ultradźwiękowego i pola magnetycznego
3.2.2.4. Inne fizyczne metody kondycjonowania
Literatura
4. STABILIZACJA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
4.1. Podstawy procesu stabilizacji beztlenowej
4.1.1. Rozkład związków organicznych
4.1.2. Mikroorganizmy środowiska beztlenowego
4.1.3. Chemizm fermentacji
4.1.4. Czynniki wpływające na przebieg procesu fermentacji
4.1.4.1. Mieszanie
4.1.4.2. Odczyn pH
4.1.4.3. Temperatura procesu
4.1.4.4. Zawartość substancji toksycznych
4.1.4.5. Ilość i częstotliwość doprowadzania osadów ściekowych
4.1.4.6. Ciecz nadosadowa
4.1.5. Parametry charakteryzujące przebieg fermentacji
4.1.6. Kinetyka procesu fermentacji
4.2. Podstawy procesu stabilizacji
4.2.1. Stabilizacja tlenowa biologiczna
4.2.2. Stabilizacja chemiczna
4.2.3. Hydroliza termiczna
4.3. Urządzenia do procesów stabilizacji
4.3.1. Komory fermentacyjne
4.3.1.1. Osadniki gnilne
4.3.1.2. Osadniki Imhoffa
4.3.1.3. Wydzielone otwarte komory fermentacyjne (WKFo)
4.3.1.4. Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (WKFz)
4.3.2. Komory stabilizacji tlenowej
4.3.3. Projektowanie urządzeń do stabilizacji
4.3.3.1. Projektowanie osadników gnilnych
4.3.3.2. Projektowanie komór fermentacyjnych w osadnikach Imhoffa
4.3.3.3. Projektowanie wydzielonych otwartych komór fermentacyjnych
4.3.3.4. Projektowanie wydzielonych zamkniętych komór fermentacyjnych
4.3.3.5. Projektowanie komór stabilizacji tlenowej
4.3.4. Rodzaje przykryć wydzielonych komór fermentacyjnych
4.3.5. Sposoby odprowadzania cieczy osadowych
4.3.6. Urządzenia stosowane do mieszania zawartości komór
4.3.6.1. Mieszanie osadu za pomocą pomp zewnętrznych
4.3.6.2. Mieszanie hydrauliczne
4.3.6.3. Mieszanie za pomocą sprężonego gazu
4.3.6.4. Mieszanie mechaniczne
4.3.7. Urządzenia stosowane do podgrzewania osadów ściekowych
4.3.7.1. Wewnętrzne wymienniki ciepła
4.3.7.2. Zewnętrzne wymienniki ciepła
4.3.8. Powstawanie i wykorzystanie biogazu
4.3.8.1. Wytwarzanie biogazu w oczyszczalniach ścieków
4.3.8.2. Skład i ilość biogazu
4.3.8.3. Oczyszczanie biogazu
4.3.8.4. Magazynowanie biogazu
4.3.8.5. Wykorzystanie biogazu
Literatura
5. ODWADNIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
5.1. Teoria filtracji
5.2. Naturalne metody odwadniania
5.3. Mechaniczne odwadnianie osadów
5.3.1. Wirówki
5.3.2. Prasy
5.3.2.1. Prasy filtracyjne (ramowe, komorowe, membranowe)
5.3.2.2. Prasy filtracyjno-taśmowe
5.3.3. Inne urządzenia do mechanicznego odwadniania
5.3.3.1. Urządzenia bez zastosowania ciśnienia
5.3.3.2. Urządzenia z zastosowaniem ciśnienia
Literatura
6. SUSZENIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
6.1. Urządzenia stosowane do suszenia osadów
6.2. Przykłady stosowanych technologii suszenia osadów
6.3. Właściwości osadów suszonych termicznie
6.3.1. Właściwości fizyczne
6.3.2. Skład chemiczny
6.3.3. Charakterystyka mikrobiologiczna
6.4. Wykorzystanie termicznie suszonych osadów ściekowych
Literatura
7. WAPNOWANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
7.1. Rozwiązania techniczne wapnowania osadów ściekowych
7.2. Wykorzystanie mieszanki osadowo-wapiennej
Literatura
8. UNIESZKODLIWIANIE OSADÓW ŚCIEKOWYCH
8.1. Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych
8.2. Możliwości kompostowania osadów ściekowych
8.3. Metody termiczne
8.3.1. Spalanie i współspalanie osadów ściekowych
8.3.2. Wykorzystanie osadów ściekowych w piecach cementowych
8.3.3. Produkty spalania
8.3.4. Przykłady spalarni odpadów
8.3.5. Procesy alternatywne
8.3.5.1. Utlenianie osadów na mokro
8.3.5.2. Piroliza
8.3.5.3. Zgazowanie
8.3.5.4. Technologie wykorzystujące procesy pirolizy, zgazowania i spalania
8.3.5.5. Zeszkliwienie osadów ściekowych
8.4. Inne metody wykorzystania osadów ściekowych
8.4.1. Wykorzystanie osadów do produkcji cegieł
8.4.2. Przerabianie i wykorzystywanie tłuszczów z osadów ściekowych
8.4.3. Produkcja mas plastycznych z osadu czynnego
8.4.4. Osad czynny jako uzupełniająca karma dla zwierząt domowych i ptactwa
8.5. Składowanie osadów ściekowych
Literatura

Autor

ISBN

978-83-7193-628-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „POMIARY PARAMETRÓW OKREŚLAJĄYCH WŁAŚCIWOŚCI ELKEKTRYCZNE POWŁOK ANTYELEK”