PORADNIK INŻYNIERA PRODUKCJI I USŁUG 2 ZESZYT 2

Spis treści:

25.00

Na stanie

Spis treści:

1. Wprowadzenie i sformułowanie problemu, słowa kluczowe
1.1. Słowa kluczowe (keywords)
1.2. Cel i zakres pracy
1.3. Podstawowe pojęcia i definicje stosowane w pracy
1.3.1. Proces produkcyjny
1.3.2. System produkcyjny
1.3.3. Produkt, wyrób, usługa
1.3.4. Projekt i jego wdrożenie
1.3.5. Engineering, Management, High – Technology
1.3.6. Inżynieria przemysłowa (IE)
1.3.7. Zarządzanie inżynierskie
1.3.8. Zarządzanie działalnością techniczną
1.3.9. Zarządzanie funkcjami i służbami rozszerzonymi
1.3.10. Zarządzanie innowacyjnością
1.3.11. Rozwój produktu
1.3.12. Realizacja produktu

2. Otoczenie społeczno – gospodarcze i uwarunkowania rozwoju
High – Technology
2.1. Otoczenie systemu produkcyjnego
2.2. Wytwórczość przygotowująca produkty na rynek i rola usług w społeczeństwie postindustrialnym
2.3. Europejskie i globalne odniesienia rozwoju techniki
2.4. W poszukiwaniu modelu gospodarki dla Europy i dla Polski
2.5. Postępy technologii wywołują zmiany mechanizmów ekonomicznych i społecznych
2.6. Uwarunkowania społeczne i gospodarcze ery postindustrialnej i nowej ekonomi"
2.6.1. W poszukiwaniu nowej drogi rozwoju
2.6.2. Charakter i główne przyczyny kryzysu – próba diagnozy i postulaty
2.6.3. Inne postulaty postindustrialnego demokratycznego kapitalizmu
2.7. Innowacje w warunkach zaawansowanych technologii
2.7.1. Wstęp i podstawowe pojęcia
2.7.2. Strategia jako odpowiedź na potrzeby klientów w oparciu
o nowe możliwości techniczne i organizacyjne
2.7.3. Innowatyka i innowacje w gospodarce w warunkach High-Technology
2.7.4. Innowacje procesowe w przedsiębiorstwie
2.7.5. Innowacje systemowe w przedsiębiorstwie
2.7.6. Rola kapitału społecznego w zarządzaniu
2.8. Zarządzanie zmianami systemu informatycznego firmy
2.8.1. Procesy i systemy
2.8.2. Przygotowanie i wprowadzenie zmian
2.8.3. Struktura projektu
2.8.4. Zarządzanie zmianą
2.8.5. Zespół przeprowadzający zmiany
2.8.6. Zarządzanie procesami zmian
2.8.7. Osiągnięcie pozytywnego wyniku w kierowaniu przedsięwzięciem
2.9. Czynnik ludzki i kultura zarządzania w warunkach High-Technology
2.9.1. Uzasadnienie konieczności i opór wobec zmian
2.9.2. Kultura zarządzania w warunkach High-Technology

3. Spis literatury

4. Spis rysunków

Autor

ISBN

978-83-60561-11-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PORADNIK INŻYNIERA PRODUKCJI I USŁUG 2 ZESZYT 2”