PORADNIK SPAWACZA

Zasadniczą część książki stanowią informacje na temat 6 metod spawania, w tym spawania acetylenowo-tlenowego (proces 311), 4 metod spawania łukowego (procesy 131, 135, 138 i 141) oraz cięcia termicznego.

73.50

Na stanie

Zasadniczą część książki stanowią informacje na temat 6 metod spawania, w tym spawania acetylenowo-tlenowego (proces 311), 4 metod spawania łukowego (procesy 131, 135, 138 i 141) oraz cięcia termicznego.

W sposób przekrojowy przedstawiono również, m.in.:

  • metalowe materiały konstrukcyjne,
  • zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym,
  • pozycje spawania,
  • źródła energii wykorzystywane w spawalnictwie,
  • przygotowanie metali do spawania i po spawaniu,
  • materiały dodatkowe do spawania i gazy spawalnicze,
  • niezgodności i pękanie złączy,
  • zasady BHP na stanowiskach spawalniczych,
  • instrukcja technologiczna spawania,
  • zasady kwalifikowania: technologii, personelu i zakładów wytwarzających.

Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do kandydatów na spawaczy uczestniczących w kursach spawania połączeń pachwinowych i doczołowych, blach i rur,  metodami łukowymi oraz spawania gazowego. Jest to niezbędny materiał dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z podstawowymi informacjami na temat spawania.

Autor: dr Ziemowit Wilk

Rok 2020. Wydanie V. Ilość stron – 184. Oprawa miękka foliowana.

Spis treści

Od autora 7

1. Metalowe materiały konstrukcyjne 9

1.1. Stale 9 1.1.1. System oznaczania stali wg PN-EN 10027-1 10

1.1.2. Oznaczanie stali na podstawie symboli zastosowania oraz podstawowych własności 11

1.1.3. Oznaczanie stali wg PN-EN 10027-2 12

1.2. Stale niestopowe 13

1.3. Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości 15

1.4. Stale wysokostopowe 18

1.5. Stale do pracy w podwyższonych temperaturach 22

1.6. Stale do pracy w obniżonych temperaturach 23

1.7. Staliwa24

1.8. Żeliwa 25

1.9. Metale nieżelazne i ich stopy 28

2. Zapis połączeń spawanych w rysunku technicznym 32

3. Pozycje spawania 40

4. Urządzenia wykorzystywane w spawalnictwie 44

4.1. Urządzenia do spawania łukowego 44

4.2. Przetwornice spawalnicze 48

4.3. Transformatory spawalnicze 49

4.4. Prostowniki spawalnicze 50

4.5. Źródła inwertorowe 52

5. Przygotowanie metali do spawania i po spawaniu 54

5.1. Ukosowanie krawędzi łączonych blach 54

5.2. Ukosowanie przez cięcie techniczne 55

5.3. Sczepianie elementów do spawania 56

5.4. Żłobienie elektropowietrzne 58

4 Poradnik spawacza

5.5. Czyszczenie obszaru złącza przed spawaniem 59

5.6. Czyszczenie obszaru złącza po spawaniu 60

5.7. Obróbka powierzchni gotowych wyrobów spawanych 61

6. Materiały dodatkowe do spawania 63

6.1. Dobór materiałów spawalniczych do spawania połączeniowego stali 63

6.2. Elektrody otulone 65

6.3. Druty elektrodowe lite i proszkowe do spawania metodami MIG/MAG 69

6.4. Druty proszkowe metaliczne 71

6.5. Pręty do spawania metodą TIG 71

7. Gazy spawalnicze 72

7.1. Krótka charakterystyka fizykochemiczna technicznie czystych gazów stosowanych w spawalnictwie 72

7.2. Klasyfikacja gazów i ich mieszanin w ujęciu normy PN-EN ISO 14175 73

7.3. Dobór gazów osłonowych do procesów spawania i materiałów spawanych 76

8. Niezgodności złączy spawanych 78

8.1. Grupa 1: Pęknięcia – kod wady 100 78

8.2. Grupa 2: Pustki – kod wady 200 79

8.3. Grupa 3: Wtrącenia stałe – kod wady 300 81

8.4. Grupa 4: Przyklejenia i braki przetopu – kod wady 400 81

8.5. Grupa 5: Niezgodności kształtu i wymiaru – kod wady 500 82 8.6. Grupa 6: Inne niezgodności – kod wady 600 84

9. Pękanie połączeń spawanych i sposoby zapobiegania 85

10. Cięcie termiczne 94

11. Spawanie acetylenowo-tlenowe (311) 99

12. Metody spawania łukowego 106

12.1. Ręczne spawanie łukowe elektrodą otuloną (111) 107

12.2. Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (131) i aktywnego (135) MIG/MAG 112

12.3. Spawanie elektrodą topliwą rdzeniową z wypełnieniem metalicznym (138) 119

12.4. Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141) TIG 121 13. Zasady bhp na stanowiskach spawalniczych 129

14. Instrukcja technologiczna spawania (WPS) 141 15. Zasady kwalifikowania technologii łączenia metali 143

16. Zasady kwalifikowania personelu spawalniczego 148

16.1. Kwalifikowanie spawaczy 148

16.2. Kwalifikowanie personelu nadzoru spawalniczego 157

16.3. Kwalifikowanie personelu kontroli jakości 160

17. Kryteria odbioru złączy konstrukcji spawanych 163

18. Zakłady wytwarzające konstrukcje spawane 167

Literatura 171

Spis rysunków 177

Spis tablic 180

6 Poradnik spawacza

 

Autor

Wydawca

ISBN

978-83-7394-762-7

Rok wydania

Liczba stron

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PORADNIK SPAWACZA”