PORADNIK SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY

42.00

Na stanie

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat działalności społecznej inspekcji pracy, której znajomość jest konieczna do pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy. Wskazuje również akty prawne, które zawierają rozwinięcie omawianych problemów i miejsca, gdzie te akty się znajdują.

Książka podzielona jest na dwie części.

Część pierwsza – stanowi omówienie podstawowych zasad działania społecznej inspekcji pracy, uprawnień i obowiązków społecznych inspektorów pracy oraz zasad ich współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi instytucjami kontrolnymi.

W części drugiej – zgrupowane są podstawowe akty prawne, których znajomość jest konieczna w codziennej działalności każdego społecznego inspektora pracy.

AutorMarek Gałusza

Format: B5, 140 stron, oprawa miękka foliowana.
Wydanie XXV. Stan prawny: styczeń 2022 r.

Spis treści
Wstęp 5
Literatura 6
Wykaz skrótów użytych w tekście 6
1. Podstawy prawne działalności społecznej inspekcji pracy 7
2. Struktura społecznej inspekcji pracy w zakładzie pracy 9
3. Podstawowe prawa i obowiązki społecznych inspektorów pracy 9
4. Sposób wyboru organów społecznej inspekcji pracy 11
5. Wynagradzanie oraz ochrona stosunku pracy społecznych inspektorów pracy
12
6. Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy 14
6.1. Uprawnienia wynikające z ustawy o społecznej inspekcji pracy 14
6.2. Uprawnienia wynikające z ustawy – Kodeks pracy 15
6.3. Uprawnienia wynikające z innych aktów prawnych 16
6.4. Zasady postępowania społecznych inspektorów pracy 18
6.4.1. Bezpieczeństwo pracy 18
6.4.2. Higiena pracy 23
6.4.3. Prawna ochrona pracy 24
6.5. Zasady prowadzenia kontroli 26
7. Współpraca społecznej inspekcji pracy z instytucjami kontroli i nadzoru 27
7.1. Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy 27
7.2. Współpraca z innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy 28
8. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o społecznej inspekcji pracy 28
Załączniki
Zał. nr 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy 29
Zał. nr 2. Uchwała Rady Państwa z dnia 6 lipca 1983 r. w sprawie wytycznych do działalności społecznych inspektorów pracy 36
Zał. nr 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 40
Zał. nr 4. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 64
4
Poradnik społecznego inspektora pracy
Zał. nr 5. Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich
usytuowanie (wyciąg) 122
Zał. nr 6. Rozporządzenie RM z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy 132
Zał. nr 7. Wzór zakładowej księgi zaleceń i uwag oraz oddziałowej (wydziałowej) księgi uwag 13


Autor

ISBN

978-83-7394-776-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PORADNIK SPOŁECZNEGO INSPEKTORA PRACY”