PROGRAMOWANIE W JĘZYKU KOTLIN

71.11

Na stanie

Programowanie w języku Kotlin. The Big Nerd Ranch Guide

Podziękowania 13

Przedstawienie Kotlina 15

 • Dlaczego Kotlin? 15
 • Dla kogo jest przeznaczona ta książka? 16
 • Jak korzystać z tej książki? 16
  • Dla ciekawskich 17
  • Wyzwania 17
  • Konwencje typograficzne 17
 • Patrząc w przyszłość 17

1. Pierwsza aplikacja w Kotlinie 19

 • Instalowanie IntelliJ IDEA 19
 • Pierwszy projekt programu w Kotlinie 20
  • Tworzenie pierwszego pliku źródłowego w Kotlinie 25
  • Wykonywanie pliku źródłowego 27
 • Kotlin REPL 29
 • Dla ciekawskich: Dlaczego warto używać właśnie IntelliJ? 30
 • Dla ciekawskich: Pisanie kodu przeznaczonego na JVM 31
 • Wyzwanie: Arytmetyka REPL 32

2. Zmienne, stałe i typy 33

 • Typy 33
 • Deklarowanie zmiennych 34
 • Wbudowane typy języka Kotlin 36
 • Zmienne tylko do odczytu 37
 • Wnioskowanie typów 40
 • Stałe czasu kompilacji 41
 • Oglądanie kodów bajtowych 42
 • Dla ciekawskich: Podstawowe typy danych Javy w Kotlinie 45
 • Wyzwanie: hasSteed 46
 • Wyzwanie: Szynk Hipolit’a 46
 • Wyzwanie: Magiczne lustro 46

3. Instrukcje warunkowe 47

 • Instrukcje if/else 47
  • Dodawanie kolejnych warunków 50
  • Zagnieżdżone instrukcje if/else 52
  • Bardziej eleganckie wyrażenia warunkowe 53
 • Zakresy 59
 • Wyrażenia when 60
 • Szablony łańcuchowe 62
 • Wyzwanie: Eksperymenty z zakresami 64
 • Wyzwanie: Rozbudowa aury 64
 • Wyzwanie: Konfigurowalny format statusu 65

4. Funkcje 67

 • Wyodrębnianie kodu do funkcji 67
 • Anatomia funkcji 69
  • Nagłówek funkcji 70
  • Ciało funkcji 72
  • Zasięg funkcji 73
 • Wywoływanie funkcji 74
 • Refaktoryzacja funkcji 75
 • Pisanie własnych funkcji 76
 • Argumenty domyślne 78
 • Funkcje jednowyrażeniowe 79
 • Funkcje typu Unit 80
 • Nazwane argumenty funkcji 81
 • Dla ciekawskich: Typ Nothing 82
 • Dla ciekawskich: Funkcje plikowe w Javie 83
 • Dla ciekawskich: Przeciążanie funkcji 84
 • Dla ciekawskich: Nazwy funkcji w odwrotnych apostrofach 85
 • Wyzwanie: Funkcje jednowyrażeniowe 87
 • Wyzwanie: Poziom upojenia magicznego 87
 • Wyzwanie: Status upojenia magicznego 87

5. Funkcje anonimowe i typ funkcyjny 89

 • Funkcje anonimowe 89
  • Typ funkcyjny 91
  • Niejawne instrukcje return 92
  • Argumenty funkcyjne 92
  • Słowo kluczowe it 93
  • Akceptowanie wielu argumentów 94
 • Wsparcie dla wnioskowania typów 95
 • Definiowanie funkcji akceptujących inne funkcje 96
  • Składnia skrócona 97
 • Wpisywanie funkcji 98
 • Referencje funkcji 99
 • Typ funkcyjny jako typ wyniku 100
 • Dla ciekawskich: Funkcje lambda w Kotlinie są domknięciami 102
 • Dla ciekawskich: Funkcje lambda a anonimowe klasy wewnętrzne 102

6. Bezpieczeństwo wartości pustych i wyjątki 105

 • Akceptowanie wartości pustych 105
 • Jawny typ null w Kotlinie 107
 • W czasie kompilacji czy w czasie wykonywania? 108
 • Bezpieczeństwo wartości pustych 109
  • Opcja pierwsza: bezpieczny operator wywołania 110
  • Opcja druga: operator podwójnego wykrzyknika 111
  • Opcja trzecia: użycie if do sprawdzania, czy wartość jest równa null 112
 • Wyjątki 115
  • Zgłaszanie wyjątków 116
  • Niestandardowe wyjątki 117
  • Obsługa wyjątków 118
 • Warunki wstępne 120
 • Null: do czego się przydaje? 122
 • Dla ciekawskich: Wyjątki sprawdzane i niesprawdzane 123
 • Dla ciekawskich: Jak wymuszana jest możliwość stosowania wartości null? 123

7. Łańcuchy 125

 • Pobieranie fragmentów łańcuchów 125
  • Funkcja substring 125
  • Funkcja split 127
 • Operacje na łańcuchach 129
  • Łańcuchy są niezmienne 131
 • Porównywanie łańcuchów 131
 • Dla ciekawskich: Unicode 133
 • Dla ciekawskich: Przeglądanie znaków w łańcuchu 133
 • Wyzwanie: Usprawnianie smoczej mowy 134

8. Liczby 135

 • Typy liczbowe 135
 • Liczby całkowite 136
 • Liczby dziesiętne 138
 • Konwersja łańcuchów na typy liczbowe 138
 • Konwersja typu Int na Double 139
 • Formatowanie wartości typu Double 141
 • Konwertowanie wartości typu Double na Int 142
 • Dla ciekawskich: Operacje bitowe 143
 • Wyzwanie: Pozostałe kwaterki 144
 • Wyzwanie: Obsługa ujemnego stanu sakiewki 144
 • Wyzwanie: Smoczykojn 145

9. Funkcje standardowe 147

 • Funkcja apply 147
 • Funkcja let 148
 • Funkcja run 149
 • Funkcja with 150
 • Funkcja also 151
 • Funkcja takeIf 151
  • Funkcja takeUnless 152
 • Stosowanie funkcji standardowych 152

10. Listy i zbiory 155

 • Listy 155
  • Dostęp do elementów listy 157
  • Zmienianie zawartości listy 159
 • Iteracja 163
 • Wczytywanie pliku do listy 167
 • Destrukturyzacja 169
 • Zbiory 169
  • Tworzenie zbiorów 169
  • Dodawanie elementów do zbioru 171
 • Pętle while 173
 • Wyrażenie break 175
 • Konwersje kolekcji 175
 • Dla ciekawskich: Typy tablicowe 176
 • Dla ciekawskich: Tylko do odczytu a niezmienny 177
 • Wyzwanie: Formatowanie menu gospody 178
 • Wyzwanie: Zaawansowane formatowanie menu 179

11. Mapy 181

 • Tworzenie map 181
 • Dostęp do wartości mapy 183
 • Dodawanie elementów do map 183
 • Modyfikowanie wartości mapy 186
 • Wyzwanie: Wykidajło 190

12. Definiowanie klas 191

 • Definiowanie klasy 191
 • Tworzenie instancji 191
 • Funkcje klasowe 192
 • Widoczność i hermetyzacja 194
 • Właściwości klas 195
  • Akcesory get i set i ich właściwości 197
  • Widoczność właściwości 200
  • Właściwości obliczane 200
 • Refaktoryzacja kodu projektu NyetHack 201
 • Stosowanie pakietów 209
 • Dla ciekawskich: Bliższe spojrzenie na właściwości var i val 210
 • Dla ciekawskich: Zapobieganie występowaniu wyścigu 213
 • Dla ciekawskich: prywatny w pakiecie 214

13. Inicjalizacja 217

 • Konstruktory 218
  • Konstruktory podstawowe 218
  • Definiowanie właściwości w konstruktorze podstawowym 219
  • Konstruktory dodatkowe 220
  • Argumenty domyślne 221
  • Argumenty nazwane 222
 • Blok inicjalizatora 223
 • Inicjalizacja właściwości 224
 • Kolejność inicjalizacji 227
 • Odraczanie inicjalizacji 228
  • Inicjalizacja opóźniona 228
  • Inicjalizacja leniwa 229
 • Dla ciekawskich: Kruczki inicjalizacji 231
 • Wyzwanie: Zagadka Excalibura 233

14. Dziedziczenie 235

 • Definiowanie klasy Room 235
 • Tworzenie klas pochodnych 236
 • Sprawdzanie typów 242
 • Hierarchia typów w języku Kotlin 244
  • Rzutowanie typów 245
  • Inteligentne rzutowanie 246
 • Dla ciekawskich: Klasa Any 247

15. Obiekty 249

 • Słowo kluczowe object 249
  • Deklaracje obiektów 250
  • Wyrażenie obiektowe 255
  • Obiekty uzupełniające 255
 • Klasy zagnieżdżone 256
 • Klasy danych 259
  • Funkcja toString 260
  • Funkcja equals 261
  • Funkcja copy 261
  • Deklaracje destrukturyzujące 261
 • Klasy wyliczeniowe 263
 • Przeciążanie operatorów 264
 • Eksplorowanie świata NyetHack 266
 • Dla ciekawskich: Definiowanie porównań strukturalnych 269
 • Dla ciekawskich: Algebraiczne typy danych 271
 • Wyzwanie: Polecenie „Wyjdź” 273
 • Wyzwanie: Implementacja mapy świata 274
 • Wyzwanie: Dzwonimy 274

16. Interfejsy i klasy abstrakcyjne 275

 • Definiowanie interfejsów 275
 • Implementacja interfejsu 276
 • Domyślne implementacje 279
 • Klasy abstrakcyjne 279
 • Walka w świecie NyetHack 282

17. Typy sparametryzowane 287

 • Definiowanie typów sparametryzowanych 287
 • Funkcje sparametryzowane 289
 • Wiele parametrów typów sparametryzowanych 290
 • Ograniczenia typów sparametryzowanych 291
 • vararg i get 293
 • in i out 295
 • Dla ciekawskich: Słowo kluczowe reified 299

18. Rozszerzenia 303

 • Definiowanie funkcji rozszerzenia 303
  • Definiowanie rozszerzenia dla klasy bazowej 304
 • Sparametryzowane funkcje rozszerzeń 305
 • Właściwości rozszerzające 307
 • Rozszerzenia dla typów akceptujących wartości puste 308
 • Funkcje rozszerzeń – za kulisami 309
 • Wyodrębnianie kodu do rozszerzeń 310
 • Definiowanie plików rozszerzeń 311
 • Zmiana nazwy rozszerzenia 313
 • Rozszerzenia w standardowej bibliotece Kotlina 314
 • Dla ciekawskich: Literały funkcyjne z odbiorcami 315
 • Wyzwanie: Funkcja rozszerzenia toDragonSpeak 316
 • Wyzwanie: Funkcja rozszerzenia frame 316

19. Podstawy programowania funkcyjnego 319

 • Kategorie funkcji 319
  • Przekształcenia 319
  • Filtry 321
  • Złączenia 323
 • Dlaczego programowanie funkcyjne? 324
 • Sekwencje 325
 • Dla ciekawskich: Profilowanie 326
 • Dla ciekawskich: Arrow.kt 327
 • Wyzwanie: Odwracanie wartości w mapie 328
 • Wyzwanie: Zastosowanie programowania funkcyjnego w pliku Tavern.kt 328
 • Wyzwanie: Ruchome okno 329

20. Współdziałanie z Javą 331

 • Współdziałanie z klasami Javy 331
 • Współdziałanie a stosowanie wartości pustych 332
 • Odwzorowywanie typów 335
 • Akcesory get, set i współdziałanie 337
 • Więcej niż tylko klasy 339
 • Wyjątki a współdziałanie 347
 • Typy funkcyjne w Javie 350

21. Tworzenie w Kotlinie pierwszej aplikacji na Androida 353

 • Android Studio 353
  • Konfiguracja Gradle 356
  • Organizacja projektu 359
 • Definiowanie interfejsu użytkownika 359
 • Uruchamianie aplikacji w emulatorze 362
 • Generowanie postaci 363
 • Klasa aktywności 365
 • Podłączanie widoków 366
 • Syntetyczne właściwości rozszerzeń Kotlina dla Androida 368
 • Tworzenie obiektu nasłuchującego kliknięć 370
 • Zapisany stan instancji 371
  • Odczyt zapisanego stanu instancji 374
 • Refaktoryzacja do postaci rozszerzeń 374
 • Dla ciekawskich: Biblioteki Kotlin KTX i Anko 377

22. Wprowadzenie do Kotlin Coroutines 379

 • Parsowanie danych postaci 379
 • Pobieranie rzeczywistych danych 381
 • Główny wątek aplikacji na Androida 384
 • Włączanie koprocedur 385
 • Tworzenie koprocedur przy użyciu funkcji async 385
 • Funkcje launch a async i await 387
 • Funkcje zawieszające 387
 • Wyzwanie: Rzeczywiste dane 388
 • Wyzwanie: Minimalna siła 388

23. Posłowie 389

 • Co dalej? 389
 • Bezwstydna reklama 389
 • Dziękujemy! 390

A. Więcej wyzwań 393

 • Korzystanie z Exercism 393

Skorowidz 401

Autor

ISBN

978-83-283-5536-1

Liczba stron

Rok wydania

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PROGRAMOWANIE W JĘZYKU KOTLIN”