PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU MIASTA

Podręcznik ten jest zbiorem tekstów wprowadzających w zagadnienia projektowania krajobrazu miasta. Opracowano go na podstawie wieloletniego doświad­czenia zespołu Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w pracy dydaktycznej oraz in­dywidualnych badań i projektów autorów będących ich oryginalnym dorobkiem i formułujących warszawską szkołę projektowania krajobrazu miasta.

39.90

Na stanie

Podręcznik ten jest zbiorem tekstów wprowadzających w zagadnienia projektowania krajobrazu miasta. Opracowano go na podstawie wieloletniego doświad­czenia zespołu Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW w pracy dydaktycznej oraz in­dywidualnych badań i projektów autorów będących ich oryginalnym dorobkiem i formułujących warszawską szkołę projektowania krajobrazu miasta.

Treść książki nie wyczerpuje całości objętej tytułem. Zawiera wybrane zagadnienia nie zawsze szeroko uwzględniane w tradycyjnej urbanistyce, choć ich opracowanie nawiązuje do najważniejszych a także najnowszych podstaw myśli urbanistycznej i krajobrazowej SGGW.

Wśród tematów, które są przedmiotem prac dydaktycznych Katedry Sztuki Kra­jobrazu SGGW, pojawiają się, takie jak: podstawowe elementy kompozycji krajobrazu miejskiego, człowiek w krajobrazie, zastosowanie kategorii genius loci w planowaniu i projektowaniu krajobrazu miasta, panoramy wewnętrzne i zewnętrzne krajobrazów miejskich, sekwencje widokowe, światło jako instrument kształtowania krajobrazu miasta, mebel miejski a tożsamość miejsca, formy zieleni jako tworzywo krajobra­zu miasta, studium i zapis wartości przestrzennych na przykładzie rynków i placów miejskich, typy krajobrazów miejskich a formy osadnictwa, rewitalizacja zdegrado­wanych przestrzeni miasta, społeczna tożsamość krajobrazu miejskiego.

Do tej pory nie było tego typu publikacji ujmującej całościowo kulturowe i przy­rodnicze wymiary krajobrazu miasta. Niniejszy podręcznik będzie przydatnym i niezbędnym narzędziem do pracy dydaktyczno-naukowej zarówno dla studentów, jak i prowadzących zajęcia, ułatwi refleksję i komunikację w zakresie poruszanych tematów.

Spis treści

Wprowadzenie

Jeremi T. Królikowski … 7

Część I

Czesław Przybylski

Zasady projektowania … 11

Jeremi T. Królikowski

Projektowanie krajobrazu miasta zaczyna się od rozpoznania znaczeń i wartości … 21

Ewa A. Rykała

Miasto jako wydarzenie … 26

Kinga Rybak-Niedziółka, Agnieszka Olszewska

Przestrzeń i pustka w projektowaniu … 59

Jeremi T. Królikowski

Genius loci jako źródło tożsamości miasta … 65

Jeremi T. Królikowski, Katarzyna Piądłowska, Beata Rothimel,

Karolina Wlazło-Malinowska

Metoda waloryzacji i projektowania krajobrazu miasta na podstawie analizy sekwencji widokowych … 72

Jeremi T. Królikowski

Poetyka krajobrazu miasta jako zadanie … 82

Część II

Kinga Rybak-Niedziółka

Zastosowanie zasad projektowania krajobrazu miasta … 95

Magda Pożarowszczyk

Genius loci jako narzędzie w planowaniu przestrzennym … 104

Beata Rothimel

Architektura życia jako wzorzec równowagi między naturą a kulturą oraz warunek osiągnięcia kultury przestrzeni … 134

Anna Długozima

Cmentarz w krajobrazie miasta … 138

Katarzyna Piądłowska, Ewa A. Rykała

Aksjologia przestrzeni publicznych … 159

Karolina Wlazło-Malinowska

Światło jako instrument kształtowania krajobrazu miasta … 174

Maja Skibińska

Mebel miejski i wzornictwo … 184

Część III

Katarzyna Piądłowska

Miejsce spotkania. Tworzenie ośrodków aktywności społecznej na terenie skweru Jana Pawła II w Józefowie … 221

Maja Skibińska

III konkurs studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego Szwoleżerów w Warszawie … 236

Kinga Rybak-Niedziółka

Zakończenie … 267

Autor

ISBN

978-83-7583-742-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PROJEKTOWANIE KRAJOBRAZU MIASTA”