PROJEKTOWANIE SILNIKÓW KOMUTATOROWYCH MAŁEJ MOCY

Silniki komutatorowe malej mocy od dziesięcioleci służą do popularnych napędów we wszelkich dziedzinach życia. Będą to więc napędy zarówno do sprzętu powszechnego użytku, rekreacji i sportu, narzędzi elektrycznych,komunikacji i transportu oraz wielu przemysłów. Dla napędów specjalizowanych o dużych wymaganiach regulacyjnych silniki te nie nadają się i są zastępowane coraz doskonalszymi napędami i silnikami indukcyjnymi, bezstykowymi i synchronicznymi (z magnesami trwałymi na wirniku) sterowanymi z układów elektronicznych. Układy te są jednak na razie drogie i dlatego napędy takie nie mogą znaleźć powszechnego zastosowania, choć pierwsze kroki w tym kierunku zostały już zrobione…

14.00

Na stanie

Silniki komutatorowe malej mocy od dziesięcioleci służą do popularnych napędów we wszelkich dziedzinach życia. Będą to więc napędy zarówno do sprzętu powszechnego użytku, rekreacji i sportu, narzędzi elektrycznych,komunikacji i transportu oraz wielu przemysłów. Dla napędów specjalizowanych o dużych wymaganiach regulacyjnych silniki te nie nadają się i są zastępowane coraz doskonalszymi napędami i silnikami indukcyjnymi, bezstykowymi i synchronicznymi (z magnesami trwałymi na wirniku) sterowanymi z układów elektronicznych. Układy te są jednak na razie drogie i dlatego napędy takie nie mogą znaleźć powszechnego zastosowania, choć pierwsze kroki w tym kierunku zostały już zrobione.

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp
1. Wprowadzenie
1.1. Ogólne cechy silnika komutatorowego jako popularnego napędu
1.2. Projektowanie i jego zakres
1.3. Uwarunkowania przetwarzania energii w silniku
1.4. Warunki poprawności projektu
1.5. Zakres i cechy metody projektowania
1.6. Przygotowanie danych do obliczeń
1.7. Ocena projektu
2. Struktura metody projektowania
3. Projektowanie rdzenia magnetycznego silnika
3.1. Podstawowe wymiary rdzenia silnika indywidualnego
3.2.Wymiary zbioru rdzeni magnetycznych
4. Projektowanie kształtu układu magnetycznego
4.1. Dane ogólne
4.2. Projektowanie blachy wirnika
4.3. Projektowanie blachy stojana
4.4. Obliczanie powierzchni, mas i kosztów
4.5. Ocena wyników obliczeń
4.6. Graficzne przestawienie wyników
5. Obliczanie charakterystyki magnesowania
5.1. Dane ogólne
5.2. Obliczenia skrócone
5.3. Uzupełnienia dla obliczeń pełnych
5.4. Graficzne przedstawienie wyników
6. Projektowanie uzwojeń silnika prądu przemiennego
6.1. Dane ogólne
6.2. Projektowanie uzwojenia stojana
6.3. Projektowanie uzwojenia wirnika
6.4. Określenie indukcji magnetycznych w układzie
6.5. Obliczanie bilansu napięć i strat
6.6. Obliczanie napięcia w zezwojach komutujących
6.7. Obliczanie powierzchni chłodzenia i stanu cieplnego
6.8. Obliczanie momentu i stałej C maszyny
6.9. Obliczanie parametrów do doboru szczotek
6.10. Wyznaczanie połączenia uzwojenia z komutatorem
6.11. Obliczanie mas i kosztów
6.12. Ocena wyników
7. Projektowanie uzwojeń silnika prądu stałego szeregowego i bocznego
7.1. Dane ogólne
7.2. Projektowanie uzwojeń silnika szeregowego
7.2.1. Projektowanie uzwojenia stojana
7.2.2. Projektowanie uzwojeń wirnika
7.2.3. Obliczanie strat i sprawności
7.2.4. Sprawdzanie stanu cieplnego
7.2.5. Obliczanie napięć, mas, kosztów i różnych parametrów
7.3. Projektowanie uzwojeń silnika bocznego
7.3.1. Projektowanie uzwojenia stojana
7.3.2. Projektowanie uzwojenia wirnika
7.3.3. Pozostałe obliczanie i analiza
7.4. Przeliczanie silników szeregowych bocznikowych o znanych uzwojeniach
8. Projektowanie silnika uniwersalnego
8.1. Cechy silnika uniwersalnego
8.2. Projektowanie uzwojeń stojana i wirnika
9. Obliczanie charakterystyk obciążenia
9.1. Dane ogólne
9.2. Charakterystyki silnika jednofazowego szeregowego
9.3. Charakterystyki silnika szeregowego prądu stałego
9.4. Charakterystyki silnika bocznikowego prądu stałego
9.5. Wykreślenie charakterystyk
10. Projektowanie indywidualnego silnika prądu przemiennego
10.1. Wprowadzenie
10.2. Proces projektowania
11. Weryfikacja projektu silnika metodą analizy pola
11.1. Wprowadzenie
11.2. Proces weryfikacji
12. Rysowanie elementów silnika
12.1. Dane ogólne
12.2. Rysunki układu magnetycznego
12.3. Rysunek konstrukcyjny wykroju stojana i wirnika
12.4. Rysunek podstawowych części silnika
13. Projektowanie silnika prądu przemiennego na podstawie znajomości strat uzwojeniowych
13.1. Wprowadzenie
13.2. Obliczanie wymiarów magnetowodu i przepływu
13.3. Obliczanie strat i współczynnika oddawania ciepła
13.4. Obliczanie uzwojeń stojana i wirnika
13.5. Analiza układu elektrycznego
14. Wpływ zasilania ze źródła o odkształconym napięciu na parametry silnika
15. Obliczanie silników dwuwirnikowych
15. Charakterystyka silnika
15.2. Ogólne parametry silnika
15.3. Projektowanie układu magnetycznego
15.4. Projektowanie uzwojeń stojana i wirnika
15.5. Obliczanie powierzchni, mas, kosztów i wskaźników
16. Zagadnienia konstrukcyjne
17. Obliczenia wentylacyjne
17.1. Charakterystyka obliczeń
17.2. obliczanie współczynników oporów aerodynamicznym
17.3. Obliczanie oporów aerodynamicznych
17.4. Obliczanie parametrów wentylatora
17.5. Projektowanie wentylatora
18. Obliczenia cieplne
18.1. Charakterystyka obliczeń
18.2. Obliczanie źródeł strat
18.3. Obliczanie osiowych oporów cieplnych
18.4. Obliczanie przyrostów temperatury
19. Nomogramy
20. Przykłady projektowania
20.1. Dane do projektów
20.2. Przykłady
Informacja o programach komputerowych do projektowania silników komutatorowych małej mocy
Znaczenie symboli
Spis literatury

Autor

ISBN

978-83-900768-0-2

Liczba stron

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PROJEKTOWANIE SILNIKÓW KOMUTATOROWYCH MAŁEJ MOCY”