Promocja!

PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO I TECHNIKA KIEROWANIA POJAZDAMI KATEGORII B

62.50

Na stanie

Opis

W bogato ilustrowanym podręczniku przedstawiono wszystkie informacje niezbędne do uzyskania prawa jazdy kategorii B. Opisano źródła i zakres obowiązywania międzynarodowych i krajowych przepisów o ruchu drogowym, zasady ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki techniczne i rejestrację pojazdów, wymagania w stosunku do kierujących i zasady kontroli ruchu drogowego, technikę kierowania i obsługę pojazdu oraz zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Po każdym rozdziale zamieszczono pytania kontrolne mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy.
Odbiorcy: uczniowie kształcący się w zawodach technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, uczestnicy kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji M.18 i M.12 oraz MG.18 i MG.12, jak również wszyscy zainteresowani uzyskaniem prawa jazdy kategorii B.
W niniejszym drugim wydaniu podręcznika uwzględniono najnowsze przepisy obowiązujące od 2020 roku.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 30/2014.


Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT.02, MOT.05 i MOT.06.


Spis treści

Do Czytelnika
Część I  Wprowadzenie
1. Źródła i zakres obowiązywania przepisów ruchu drogowego

  1. 1.1. Źródła przepisów 7
  1.1.1. Międzynarodowe przepisy ruchu drogowego 7
  1.1.2. Polskie przepisy ruchu drogowego 11
  1.2. Zakres obowiązywania przepisów prawa o ruchu drogowym 12
  1.3. Sprawdzenie wiadomości 13

2. Zagrożenia związane z ruchem drogowym

  1. 2.1. Wypadki drogowe i ich główne przyczyny 14
  2.2. Alkohol i inne środki farmakologiczne a bezpieczeństwo ruchu drogowego 16
  2.3. Sprawdzenie wiadomości 21

Część II   Zasady ruchu drogowego
3. Podstawowe pojęcia prawa o ruchu drogowym
4. Ogólne zasady ruchu drogowego

  1. 4.1. Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym 31
  4.2. Nadrzędność stosowania się do poleceń i sygnałów 32
  1. 4.3. Osoby uprawnione do dawania poleceń i sygnałów 33
  1. 4.4. Znaki i sygnały drogowe 35
  1. 4.5. Przepisy porządkowe 35
  1. 4.6. Sprawdzenie wiadomości 36

5. Przepisy o ruchu pojazdów

  1. 5.1. Zasady ogólne 37
  1. 5.1.1. Podstawowe zasady ruchu prawostronnego 37
  1. 5.1.2. Postępowanie w razie uczestniczenia w wypadku drogowym 39
  1. 5.2. Podstawowe manewry 41
  1. 5.2.1. Włączanie się do ruchu 41
  1. 5.2.2. Cofanie 43
  1. 5.2.3. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 44
  1. 5.2.4. Zawracanie 49
  1. 5.2.5. Omijanie 51
  1. 5.2.6. Wymijanie 53
  1. 5.2.7. Wyprzedzanie 54
  1. 5.2.8. Hamowanie 58
  1. 5.3. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i pieszych na drodze 61
  1. 5.3.1. Zasady korzystania z dróg przez pieszych 61
  1. 5.3.2. Obowiązki kierującego pojazdem wobec pieszych 62
  1. 5.4. Wzajemne zachowanie się kierujących pojazdami i rowerzystów na drodze 66
  1. 5.4.1 Zasady korzystania z dróg przez rowerzystów 66
  1. 5.4.2. Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów 67
  1. 5.5. Przecinanie się kierunków ruchu i pierwszeństwo przejazdu 68
  1. 5.6. Ruch pojazdów na przejazdach kolejowych i tramwajowych 81
  1. 5.7. Zatrzymanie i postój pojazdu 83
  1. 5.8. Prędkość jazdy 88
  1. 5.9. Używanie świateł zewnętrznych 92
  1. 5.10. Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych 94
  1. 5.11. Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 94
  1. 5.12. Ruch pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych 95
  1. 5.13. Ruch pojazdów w strefach zamieszkania 96
  1. 5.14. Ruch pojazdów na drogach wewnętrznych 97
  1. 5.15. Holowanie pojazdu silnikowego 98
  1. 5.16. Pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym 100
  1. 5.17. Pojazdy przewożące dzieci lub młodzież oraz autobusy szkolne 102
  1. 5.18. Pojazdy do nauki jazdy 104
  1. 5.19. Pojazdy przewożące osoby niepełnosprawne 104
  1. 5.20. Pojazdy używane do wykonywania prac na drodze 106
  1. 5.21. Pojazdy przewożące towary niebezpieczne 107
  1. 5.22. Sygnalizowanie obecności pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 107
  1. 5.23. Jazda pojazdów w zorganizowanych kolumnach 108
  1. 5.24. Używanie pojazdów w ruchu drogowym 108
  1. 5.25. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep 111
  1. 5.26. Przewóz osób 115
  1. 5.27. Sprawdzenie wiadomości 116

6. Znaki i sygnały drogowe

  1. 6.1. Znaczenie i podział 121
  1. 6.2. Znaki drogowe pionowe 121
  1. 6.2.1. Znaki ostrzegawcze 122
  1. 6.2.2. Znaki zakazu 131
  1. 6.2.3. Znaki nakazu 142
  1. 6.2.4. Znaki informacyjne 145
  1. 6.2.5. Znaki kierunku i miejscowości 157
  1. 6.2.6. Znaki uzupełniające 160
  1. 6.3. Znaki drogowe poziome 163
  1. 6.4. Sygnały świetlne dla kierujących i pieszych 169
  1. 6.5. Sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem 176
  1. 6.6. Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze 178
  1. 6.7. Sprawdzenie wiadomości 178

7. Warunki techniczne i rejestracja pojazdów

  1. 7.1. Warunki podstawowe 180
  1. 7.2. Wyposażenie pojazdów 182
  1. 7.3. Badania techniczne pojazdów 189
  1. 7.4. Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu 191
  1. 7.5. Zatrzymywanie i zwracanie dowodu rejestracyjnego 195
  1. 7.6. Sprawdzenie wiadomości 197

8. Kierujący i kontrola ruchu drogowego

  1. 8.1. Warunki uzyskania uprawnień do kierowania 199
  1. 8.2. Prawa jazdy kategorii B oraz B+E 201
  1. 8.3. Zatrzymywanie, cofanie i przywracanie prawa jazdy 204
  1. 8.4. Sprawdzanie stanu zdrowia i predyspozycji psychicznych do kierowania pojazdami 209
  1. 8.5. Kontrola ruchu drogowego 211
  1. 8.6. Ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 221
  1. 8.7. Usuwanie, przemieszczanie i blokowanie pojazdów 224
  1. 8.8. Sprawdzenie wiadomości 226

Część III   Technika kierowania i obsługa pojazdu
9. Wstęp do kierowania samochode

  1. 9.1. Urządzenia do sterowania i kontroli samochodu 227
  1. 9.2. Przygotowanie do jazdy 240
  1. 9.3. Uruchamianie silnika 244
  1. 9.4. Sprawdzenie wiadomości 247

10. Podstawowe manewry

  1. 10.1. Ruszanie do przodu na jezdni poziomej i na wzniesieniu 248
  1. 10.2. Jazda do tyłu 249
  1. 10.3. Zatrzymywanie i postój 251
  1. 10.4. Parkowanie równoległe, prostopadłe i skośne 251
  1. 10.5. Wyprzedzanie 255
  1. 10.6. Zawracanie 257
  1. 10.7. Sprawdzenie wiadomości 258

11. Technika jazdy samochodem

  1. 11.1. Przejeżdżanie zakrętów 260
  1. 11.2. Pokonywanie wzniesień i spadków drogi 262
  1. 11.3. Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych 263
  1. 11.4. Jazda z przyczepą 267
  1. 11.5. Jazda ekonomiczna 268
  1. 11.6. Sprawdzenie wiadomości 270

12. Bieżąca obsługa samochodu

  1. 12.1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas obsługi samochodu 271
  1. 12.2. Zakres obsługi codziennej 272
  1. 12.3. Opis czynności obsługi codziennej 273
  1. 12.3.1. Codzienna obsługa silnika 273
  1. 12.3.2. Codzienna obsługa podwozia 278
  1. 12.3.3. Codzienna obsługa nadwozia 287
  1. 12.4. Sprawdzenie wiadomości 288

Część IV   Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadku drogowym
13. Udzielanie pomocy na miejscu wypadku

  1. 13.1. Przebieg udzielania pomocy 289
  1. 13.2. Sprawdzenie wiadomości 290

14. Czynności pierwszej pomocy

  1. 14.1. Podstawowe czynności ratownicze 29
  1. 14.2. Sprawdzenie wiadomości 301

Dodatek. Egzamin na prawo jazdy kategorii B
Źródła przepisów
Słowniczek podstawowych pojęć ruchu drogoweg

Uzupełnienie

Autor

ISBN

978-83-206-2022-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO I TECHNIKA KIEROWANIA POJAZDAMI KATEGORII B”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *