PRZERÓBKA MECHANICZNA SUROWCÓW MINERALNY CH

.

5.20

Na stanie

Spis treści
STRESZCZENIE WYKAZ OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

WPROWADZENIE
ROZDRABNIANIE SUROWCÓW MINERALNYCH
Właściwości surowców mineralnych
Rozmiar ziarna
Rozmiar zbioru ziaren
Funkcje składu ziarnowego
Metody pomiaru składu ziarnowego
Kształt ziarna
Powierzchnia ziarna
Podatność na rozdrabnianie
Stopień rozdrobnienia
Rodzaje urządzeń rozdrabniających
KLASYFIKACJA SUROWCÓW MINERALNYCH
Sposoby rozdziału materiału ziarnistego na klasy
Krzywa rozdziału i wskaźniki procesu klasyfikacji
Rodzaje klasyfikatorów pneumatycznych
STAN WIEDZY Z ZAKRESU MODELOWANIA PROCESÓW ROZDRABNIANIA I KLASYFIKACJI
BADANIA EKSPERYMENTALNE PROCESU ROZDRABNIANIA STRUMIENIOWEGO
Badania rozdrabniania strumieniowego przeciwbieżnego
Stanowisko badawcze
Metodyka badań
Analiza wyników badań
Badania rozdrabniania fluidalnego
Dobór i przygotowanie materiału badawczego
Stanowisko badawcze
Metodyka badań
Wpływ wybranych parametrów na efekt rozdrabniania
Badania kinetyki procesu rozdrabniania
BADANIA EKSPERYMENTALNE PROCESU KLASYFIKACJI
Badania klasyfikacji grawitacyjnej
Stanowisko badawcze
Metodyka i wyniki badań krzywej Trompa
Wpływ koncentracji i uziarnienia nadawy na jakość klasyfikacji
Badania klasyfikacji odśrodkowej
Dobór i charakterystyka materiału badawczego
Stanowisko badawcze
Metodyka badań
Wpływ prędkości obrotowej wirnika na wydajność klasyfikatora
Wpływ prędkości obrotowej wirnika na uziarnienie produktu
MODELOWANIE PROCESU ROZDRABNIANIA
Stochastyczny model rozdrabniania
Wyznaczanie funkcji selekcji
Wyznaczanie funkcji rozdrabniania
Entropijny model rozdrabniania
Entropia informacyjna
Bilans energii
Model ciągły
Model dyskretny
Identyfikacja eksperymentalna modeli rozdrabniania
Identyfikacja w młynie strumieniowym przeciwbieżnym
Identyfikacja w młynie fluidalnym
MODELOWANIE PROCESU KLASYFIKACJI
Dynamiczny model klasyfikacji
Energetyczny model klasyfikacji
Entropijny model klasyfikacji
Macierzowy model klasyfikacji
Model klasyfikacji wielostopniowej
Wyznaczanie rozmiaru ziarna granicznego
Identyfikacja eksperymentalna modelu
PODSUMOWANIE

LITERATURA
SUMMARY

Autor

ISBN

978-83-7193-576-3

Liczba stron

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRZERÓBKA MECHANICZNA SUROWCÓW MINERALNY CH”