PRZESTRZEŃ ARCHITEKTURY A PRZESTRZEŃ KULTUROWA

spis treści:

28.00

Na stanie

spis treści:

Robert Barełkowski, Introduction / Wprowadzenie, 7

Robert Barełkowski, Katarzyna Barełkowska, The structure of PRS method of Spatial Planning – theoretical principles / Struktura metody planowania przestrzennego P.R.S. – podstawy teoretyczne, 9

Robert Barełkowski, The principles of Architecture of Background design method / Założenia metody projektowej „Architektura tła”, 25

Robert Barełkowski, The reconstruction of Royal Castle on Przemysl hill issue as a protective element for the Poznan identity / Zagadnienie rekonstrukcji zamku na Wzgórzu Przemysła jako element ochrony tożsamości miasta Poznania, 35

Katarzyna Barełkowska, Marcin Cellary, Pedestrian flow and traffic around the Przemysl Hill. Excerpt from the research and the results / Ruch pieszy i kołowy wokół Wzgórza Przemysła. Badania i wyniki, 51

Robert Barełkowski, The importance of transportation to principal nodes of urban structures. The example of Zamkowe Hill (Castle hill) in Poznań / Znaczenie komunikacji i transportu dla funkcjonowania przestrzennych punktów węzłowych miast Przykład Wzgórza Zamkowego w Poznaniu, 59

Robert Barełkowski, Looking for the objective of hypothetic premises for the reconstruction of monumental architectural objects. Programmatic stipulation for architectural and archeological research – architectural part / Poszukiwanie obiektywnych przesłanek hipotetycznych rekonstrukcji obiektów architektury monumentalnej. Postulat programu badań architektoniczno-archeologicznych – część architektoniczna, 67

Katarzyna Barełkowska, The organization of information system of data management in spatial planning. Selected theoretical assumptions for regional planning / Organizacja informatycznego systemu zarządzania danymi w planowaniu przestrzennym. Wybrane założenia teoretyczne dla opracowań w skali regionu, 73

Robert Barełkowski, Jacek Nowakowski, The social evaluation of architecture as a source of designer’s know-how / Społeczna ewaluacja architektury jako źródło wiedzy projektanta, 81

Krzysztof Borowski, Origin and development of legal regulations on spatial arrangement / Geneza i rozwój ustaleń prawnych o urządzaniu przestrzeni, 85

Andrzej Patalas, The analisys of economical and organization benefits for spatial environment induced by the construction of highways. The examples from various countries and the conclusions to activities in Poland / Analiza ekonomicznych i organizacyjnych korzyści dla środowiska przestrzennego wynikających z budowy autostrad. Przykłady zagraniczne i wnioski dla działań w Polsce, 97

Roman Pilch, Selected factors of the support of urban development on an example of academic campus in Konin / Wybrane czynniki wspomagania rozwoju miast na przykładzie kampusu akademickiego w Koninie, 103

Andrzej Patalas, Shaping the economical development of the district through planning mechanisms. The case of toll highway in Wielkopolska / Planistyczne narzędzia kształtowania rozwoju gospodarczego w regionie na przykładzie autostrady płatnej w Wielkopolsce, 111

Andrzej Patalas, Archaeological research in preparation and costruction of highways / Badania archeologiczne w przygotowaniu i budowie autostrad, 117

Dagmara Polkowska, The creation of hotel as a step towards the revitalization of river port in Poznan / Kreacja obiektu hotelowego jako element rewitalizacji terenów dawnego portu rzecznego w Poznaniu, 121

Rui Brochado, The comparative methods of research on specific attributes on an example of Bragança in Portugal and Międzychód in Poland / Komparatywne metody badań dotyczących specyficznych cech miast na przykładzie Bragança w Portugalii i Międzychodu w Polsce, 125

Autor

ISBN

978-83-7314-142-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRZESTRZEŃ ARCHITEKTURY A PRZESTRZEŃ KULTUROWA”