PRZEWOZY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Książka „Przewozy artykułów spożywczych” kierowana jest do przewoźników, kierowców i innych osób pracujących przy przewozie artykułów żywnościowych, w tym również artykułów żywnościowych szybko psujących się.

34.00

Na stanie

Spis Treści:

Wstęp
Podstawa prawna i definicje

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Rozporządzenie (WE) nr 852/2004
Rozporządzenie (WE) nr 853/2004
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego
Kodeks żywnościowy (Codex Alimentarius)
Zagrożenia dla żywności
Żywność ekologiczna
Technologie utrwalania żywności

Fizyczne metody utrwalania żywności
Utrwalanie żywności za pomocą niskich temperatur
Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur
Utrwalanie żywności za pomocą jej odwodnienia
Osmoaktywne metody utrwalania żywności
Chemiczne metody utrwalania żywności
Biologiczne metody utrwalania żywności
Niekonwencjonalne metody utrwalania żywności
Mieszane metody utrwalania żywności
Homogenizacja żywności
System bezpieczeństwa żywności

Nadzór wewnętrzny nad produkcją żywności
System GAP
System GHP
System GMP
System HACCP
Nadzór zewnętrzny na produkcją żywności
Audyty zewnętrzne
Kontrole państwowe
Systemy jakości żywności

Bezpieczeństwo a systemy jakości żywności
System QACP
System jakości ISO 9000 – 9004
System TQM
Chronione systemy jakości
Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP)
Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
Polskie systemy jakości
Kontrola jakości
Audyty zewnętrzne
Kontrole państwowe
Transport żywności szybko psującej się

Podstawa prawna
Konwencja ATP
Przewozy żywności w kontrolowanej temperaturze
Wymagania dotyczące pojazdów
Rodzaje pojazdów do przewozu żywności
Urządzenia zapewniające wymaganą temperaturę w pojazdach
Kontrole okresowe pojazdów
Obowiązki przewoźnika
Obowiązki kierowcy
Organizacja transportu żywności
Opakowania transportowe żywności
Załadunek żywności
Przewóz żywności
Rozładunek pojazdu i zakończenie zadania przewozowego
Podsumowanie obowiązków kierowcy i przewoźnika w przewozie
Dezynfekcja pojazdu
Kontrole stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego
Zasady przewozu różnych rodzajów żywności

Przewóz mięsa surowego (świeżego)
Przewóz w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych
Przewóz wyrobów garmażeryjnych
Przewóz pieczywa
Przewóz ryb
Przewóz mleka i produktów mlecznych
Przewóz jaj
Przewóz luzem żywności sypkiej i suchej
Przewóz napojów
Przewóz koncentratów spożywczych
Informacje dodatkowe dotyczące przewozów żywności
Rozmieszczanie i mocowanie ładunków stałych w pojeździe
Zasady bezpiecznego transportu ładunków płynnych cysternami
Zasady bezpiecznego transportu ładunków wiszących
Dokumentacja przewozowa
Kontrola przewozów żywności
Literatura

Autor

ISBN

978-83-936249-6-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRZEWOZY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH”