PSYCHOLOGIA SZEFA 1 SZEF TO ZAWÓD

Autorzy tej książki nie pouczają i nie dają „dobrych rad”, ale wskazują precyzyjne narzędzia i konkretne algorytmy działania, które mogą być użyteczne w codziennej pracy szefa i trudnych sytuacjach z podwładnymi.

77.00

Na stanie

Autorzy tej książki nie pouczają i nie dają „dobrych rad”, ale wskazują precyzyjne narzędzia i konkretne algorytmy działania, które mogą być użyteczne w codziennej pracy szefa i trudnych sytuacjach z podwładnymi.

Trzecie wydanie zostało poszerzone o narzędzia budowania współpracy, której brak jest poważnym problemem rozwojowym wielu zespołów, firm i organizacji w Polsce.

Psychologia szefa. Szef to zawód Wojciecha Hamana i Jerzego Guta jest wyrazem ich szczególnego uznania dla polskich menedżerów.

Szefie, ta książka przyda Ci się, jeżeli:

masz kłopoty z przekazywaniem trudnych decyzji;
denerwuje Cię i osłabia narzekanie i marudzenie podwładnych;
potrzebujesz więcej narzędzi do motywowania pracowników i budowania postawy odpowiedzialności;
wyrosłeś z zespołu swoich kolegów i trudno Ci się pogodzić z samotnością w roli szefa;
chcesz zainwestować w budowanie współpracy w swoim zespole.

O autorach

Jerzy Gut. Urodzony w 1955 r. Do 1990 zajmował się praktyczną psychologią, prowadząc treningi psychologiczne, psychoterapię i szkolenia oraz przygotowania do prywatyzacji. Od 1991 r. jest współwłaścicielem Grupy Szkoleniowej Kontrakt/OSH, trenerem biznesu i coachem. Wspiera realne negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w wielu firmach. Prowadzi szkolenia i coaching indywidualny dla wyższej kadry kierowniczej. Jest współautorem trzech innych książek: Docenić konflikt, Handlowanie to gra, Coaching narzędziowy.

Wojciech Haman. Urodzony w 1954 r. Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w OTiRO, PTP oraz Laboratorium Psychoedukacji, prowadząc treningi psychologiczne i psychoterapię. Od 1991 r. jest współwłaścicielem Grupy Szkoleniowej Kontrakt/OSH i trenerem biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach wyższej kadry kierowniczej z zakresu umiejętności szefowskich i rozwiązywania realnych konfliktów. Prowadzi indywidualny coaching szefowski i wdrożenia mechanizmu coachingu w firmach. Wykształcił kilkudziesięciu trenerów. Jest współautorem trzech innych książek: Docenić konflikt, Handlowanie to gra, Coaching narzędziowy.

Rozdział 1. Szef to trudny zawód

Rozdział 2. Exposé szefa
Jak wygłosić exposé?
Intencje szefa dotyczące jego wystąpienia
Minimalne granice szefa
Maksymalne preferencje szefa
Zakończenie exposé
Przykładowe exposé szefa
Uwagi i komentarze do szefowskiego exposé

Rozdział 3. Karanie
Sankcje i dolegliwości, których możesz użyć do karania podwładnych
Sankcje i dolegliwości do karania podwładnych
Pułapki podczas karania. Dziecko Rodzic Dorosły
Algorytm karania
Cel spotkania i ludzka twarz szefa
Co podwładny zrobił?
Na jakie koszty i konsekwencje pracownik naraził szefa?
Jaką granicę z exposé naruszył podwładny?
Wyznaczenie kary lub innej dolegliwości
Dopuść karanego do głosu tylko jeden raz
Propozycja pomocy, aby podwładny w przyszłości nie popełniał podobnych błędów
Zapowiedź bardziej surowej sankcji w sytuacji recydywy
Zalecenie naprawy błędu
Wyraźne zakończenie spotkania
Nasze uwagi do karania

Rozdział 4. Nagradzanie
Nagrody, czyli różne sposoby doceniania i wyróżniania pracowników
Sposoby doceniania i wyróżniania pracowników
Nagrody-symbole. Przynależność do elity
Docenianie bliskich osób dobrego pracownika
Nagrody dopasowane do potrzeb i zainteresowań pracownika
Nie bój się mówić: Dziękuję. Doceniam. Jestem wdzięczny
Kłopoty szefa podczas nagradzania
Algorytm rozmowy z docenianym podwładnym
Uwagi do nagradzania
Osoby rzeczowe
Osoby osobiste

Rozdział 5. Trudne decyzje odpowiedzialnego szefa
Jak przekazywać trudne decyzje?
Nazwanie celu spotkania
Ludzka twarz szefa
Jak dopasować ludzką twarz do osobowości szefa (typ osobisty typ rzeczowy)
Decyzja przekazana w odpowiedzialnej formie
Krótkie, prawdziwe uzasadnienie decyzji
Obrona własnej decyzji zdarta płyta
Zamknięcie spotkania dotyczącego decyzji szefa lub zaproszenie podwładnego do negocjacji nad sposobem wykonania decyzji

Rozdział 6. Model negocjacji nastawionych na współpracę

Rozdział 7. Zestaw psychologicznych narzędzi szefa
Zdarta płyta
Odsłanianie intencji szefa
Informacja zwrotna
Pytania i parafrazy. Narzędzia skutecznego słuchania
Trudne pytania
Parafraza potrzeb
Sztuka odmawiania podwładnym, czyli szefowskie: Nie
Stawianie granic
Targowanie szefowskie. Sztuka ustępstw i dawania satysfakcji

Rozdział 8. Zwalnianie pracowników
Standard komunikowania decyzji o zwolnieniu
Ludzka twarz szefa, intencje, trudności i cel spotkania
Decyzja o zwolnieniu, z krótkim uzasadnieniem
Zdarta płyta, czyli ochrona decyzji
Negocjacje dotyczące sposobu rozstania
Targuj się, aby dać podwładnemu satysfakcję

Rozdział 9. Refleksje o zwolnieniach w polskiej rzeczywistości

Rozdział 10. Od prośby do negocjacji

Rozdział 11. Refleksje o prośbie i odpowiedzialności

Rozdział 12. Jak radzić sobie z narzekaniem podwładnych?
Od marudzenia do odpowiedzialności. Algorytm rozmowy z narzekaczem
Algorytm rozmowy z narzekaczem
Wysłuchanie osłabionego pracownika i odtruwanie go
Pomoc w nazwaniu problemu pracownikowi, który narzeka i marudzi. Zaproszenie do współpracy
Zgłuszanie zawziętego i niepoprawnego narzekacza, który zatruwa zespół

Rozdział 13. Refleksje o pomaganiu i odpowiedzialności

Rozdział 14. Szef jako mediator
Szef jako mediator
Algorytm mediacji szefowskiej

Rozdział 15. Refleksje na pożegnanie
Refleksje na pożegnanie
Samotność szefa
Motywowanie podwładnych
Wiedza i umiejętności szefa

Rozdział 16. Nie mamy czego się wstydzić
Budujące zakończenie
SUPLEMENT 2008: Nowe sposoby motywowania podwładnych i wiązania najlepszych pracowników z firmą

Rozdział 17. Jak związać dobrego pracownika z firmą, kiedy awans pionowy nie jest możliwy?
Doskonalenie relacji szef podwładni
Budowanie awansu poziomego
Pozycja coacha
Pozycja trenera
Pozycja specjalisty
Dbanie o rozwój osobisty pracownika
Akceptuj i nie przeszkadzaj
Jeżeli możesz, zainwestuj
Jeżeli wierzysz inspiruj

Rozdział 18. Jak rozmawiać i negocjować z odchodzącym pracownikiem, aby chronić interesy szefa i firmy?
Próba zatrzymania dobrego pracownika
Jak rozstać się z dobrym pracownikiem, chroniąc interesy szefa i firmy?

Zakończenie

SUPLEMENT 2014: Jak budować współpracę i zaufanie w zespole oraz w firmie?

NEGOCJACJE NASTAWIONE NA WSPÓŁPRACĘ
1. Zapowiedź celu spotkania negocjacyjnego
2. Podział na grupy interesów
3. Przygotowanie listy interesów w podgrupach
4. Wprowadzenie reguł negocjacyjnych
5. Przedstawienie interesów każdej z grup
6. Formułowanie problemów
7. Grupy robocze i podział zadań wdrożeniowych

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Autor

ISBN

978-83-283-0205-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PSYCHOLOGIA SZEFA 1 SZEF TO ZAWÓD”