RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM TRANSPORU DROGOWEGO

Tematyka monografii dotyczy zagadnień o dużym znaczeniu dla praktyki gospodarczej. Zwracając uwagę na wykorzystanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach transportu drogowego, autor znacząco wzbogaca dotychczasową wiedzę w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami transportu drogowego zaliczanymi do sektora Transport?Spedycja?Logistyka (TSL). Zarówno rozważania o charakterze teoriopoznawczym, obejmujące kompleksową ocenę metod badania kosztów ABC oraz TDABC, jak i przeprowadzone badania empiryczne w nurcie efektywnościowym, obejmujące systemy informatyczne i telematyczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa transportu drogowego, stanowią istotny wkład w rozwój wiedzy w obszarze zarządzania transportem drogowym.

38.00

Na stanie

Tematyka monografii dotyczy zagadnień o dużym znaczeniu dla praktyki gospodarczej. Zwracając uwagę na wykorzystanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach transportu drogowego, autor znacząco wzbogaca dotychczasową wiedzę w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami transportu drogowego zaliczanymi do sektora Transport–Spedycja–Logistyka (TSL). Zarówno rozważania o charakterze teoriopoznawczym, obejmujące kompleksową ocenę metod badania kosztów ABC oraz TDABC, jak i przeprowadzone badania empiryczne w nurcie efektywnościowym, obejmujące systemy informatyczne i telematyczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa transportu drogowego, stanowią istotny wkład w rozwój wiedzy w obszarze zarządzania transportem drogowym.
Opracowanie jest aktualną i cenną pozycją na rynku wydawniczym, adresowaną do przedstawicieli nauki i praktyków zajmujących się zarządzaniem transportem w sektorze TSL.

Spis treści

Przedmowa / 7
Wstęp / 11

Rozdział I. WYBRANE METODY BADANIA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE
1.1. Tradycyjny rachunek kosztów w ujęciu rodzajowym / 17
1.2. Istota i założenia rachunku kosztów działań / 32
1.3. Klasyczna metoda rachunku kosztów działań (ABC) oraz metoda kosztów działań sterowanych czasem (TDABC) / 36
1.4. Porównanie metod ABC i TDABC / 51

Rozdział II. MODEL RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W ZASTOSOWANIU
DO PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTU DROGOWEGO
2.1. Rodzaje zadań transportowych / 54
2.2. Działania, zasoby i nośniki kosztów działań w przedsiębiorstwie transportu drogowego / 59
2.3. Model rachunku kosztów działań dla zadania transportowego / 63
2.4. Koszty działań bezpośrednie i pośrednie w modelu zadania transportowego / 70
2.5. System wskaźników działalności przedsiębiorstwa transportu drogowego w ujęciu ABC / 74
2.6. Wpływ zastosowania metody ABC na efektywność zarządzania przedsiębiorstwem transportu drogowego / 90
2.7. Porównanie zastosowanego modelu z rodzajowym układem kosztów przedsiębiorstwa transportu drogowego / 94

Rozdział III. SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE STOSOWANIE METODY ABC W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM
3.1. Przegląd stosowanych systemów informatycznych w aspekcie potrzeb zarządczych przedsiębiorstwa / 100
3.2. Informatyczne i telematyczne systemy wspomagające podejmowanie decyzji w kontekście nowych aspektów zarządzania informacją w transporcie drogowym / 122
3.3. Wykorzystanie systemów informatycznych a koszty ich wdrożeń w transporcie drogowym / 137

Rozdział IV. OCENA ZASTOSOWANIA MODELU KOSZTÓW DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTU DROGOWEGO
4.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań / 147
4.2. Zastosowanie kosztów działań w przedsiębiorstwach transportu drogowego w świetle badania ankietowego / 149
4.3. Zastosowanie metody ABC w świetle analizy przypadku przykładowego przedsiębiorstwa transportu drogowego / 168

Zakończenie / 192
Literatura / 198
Spis tabel / 209
Spis rysunków / 211
Załączniki / 213
Słownik / 219

Autor

ISBN

978-83-231-3749-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM TRANSPORU DROGOWEGO”