RACHUNEK RÓŻNICZKOWY W ZADANIACH

,

27.00

Na stanie

Podręcznik ,,Rachunek różniczkowy w zadaniach” został napisany jako pomoc w poznawaniu podstaw rachunku różniczkowego i ćwiczeniu umiejętności rozwiązywania zadań.

Skrypt ma stanowić pomoc i uzupełnienie w nauce rachunku różniczkowego zapoczątkowanej na wykładach i ćwiczeniach akademickich. Ujęcie tematyki umożliwia korzystanie z podręcznika zarówno studentom studiów technicznych, jak i uczelni innych typów, które zawierają w programie nauczania podstawy analizy matematycznej. Może służyć nie tylko studentom, ale również uczniom zainteresowanym samodzielnym zgłębianiem tego działu matematyki.

Każdy rozdział zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć, podaje podstawowe definicje i twierdzenia, które następnie są zilustrowane przykładami z rozwiązaniami. Zakończony jest zestawem zadań do samodzielnego rozwiązania o zróżnicowanym stopniu trudności, co umożliwia korzystanie z podręcznika studentom różnych kierunków studiów i o różnym stopniu zaawansowania wiedzy.

W podręczniku zawarto ponad osiemset zadań do samodzielnego rozwiązania, blisko trzysta zadań z rozwiązaniami oraz zadania z zastosowań rachunku różniczkowego. Ze względu na obszerność tematyki zastosowań rachunku różniczkowego w innych dziedzinach i stosowanie w nich specyficznych dla poszczególnych dziedzin symboli i nazewnictwa ograniczono ich zakres tylko do klasycznych zastosowań w fizyce, chemii i ekonomii.

Sposób ujęcia zagadnień, które obejmuje niniejszy podręcznik, jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i został wypracowany w trakcie przygotowań zajęć dla studentów Politechniki Gdańskiej.

Spis treści

Przedmowa 7
1. Granica i ciągłość funkcji 9
1.1. Granica i ciągłość funkcji jednej zmiennej 9
Granica funkcji jednej zmiennej     9
Granice jednostronne       26
Ciągłość funkcji jednej zmiennej   30
Własności funkcji ciągłych 36
1.2. Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych  38
Funkcje wielu zmiennych  38
Granica funkcji wielu zmiennych    43
Granice iterowane    47
Ciągłość funkcji wielu zmiennych 51
1.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania          54
2. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej 65
2.1. Pochodna funkcji                65
Definicja pochodnej funkcji 65
Interpretacja geometryczna pochodnej 76
Różniczkowalność funkcji 78
Pochodne wyższych rzędów    82
2.2. Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego 85
Różniczka funkcji     85
Wzór Taylora  86
Twierdzenie Rolle’a i Lagrange’a            90
Twierdzenie de l’Hospitala 93
2.3. Badanie przebiegu zmienności funkcji 97
Asymptoty wykresu funkcji 97
Monotoniczność i ekstrema lokalne funkcji    100
Ekstrema globalne funkcji 109
Wklęsłość i wypukłość funkcji. Punkty przegięcia 110
Badanie funkcji 116
2.4. Zastosowania rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej    129
6 Spis treści
Zastosowania w fizyce 129
Zastosowania w chemii 132
Zastosowania w ekonomii   135
2.5. Zadania do samodzielnego rozwiązania          141
3. Rachunek różniczkowy funkcji wielu zmiennych 153
3.1. Pochodne cząstkowe 153
Pochodne cząstkowe rzędu pierwszego 153
Pochodna kierunkowa               166
Pochodne cząstkowe wyższych rzędów 169
Różniczka funkcji i wzór Taylora            174
Zastosowanie różniczki funkcji do obliczeń przybliżonych     179
Pochodne funkcji złożonej 180
3.2. Badanie funkcji wielu zmiennych   185
Płaszczyzna styczna do wykresu funkcji dwóch zmiennych     185
Ekstrema lokalne funkcji              187
Wartości najmniejsza i największa funkcji na zbiorze domkniętym   202
3.3. Zastosowania rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych 208
Zastosowania w fizyce i chemii 208
Zastosowania w ekonomii  211
3.4. Zadania do samodzielnego rozwiązania  214
4. Funkcje uwikłane 227
4.1. Funkcje uwikłane jednej zmiennej 227
Definicja funkcji uwikłanej jednej zmiennej         227
Ekstrema lokalne funkcji uwikłanej           232
4.2. Funkcje uwikłane wielu zmiennych 234
Definicja funkcji uwikłanej wielu zmiennych 234
Płaszczyzna styczna do powierzchni           235
4.3. Zadania do samodzielnego rozwiązania          237
Dodatek – zbiory w przestrzeni euklidesowej 239
Otoczenie i sąsiedztwo 239
Zbieżność ciągu punktów w przestrzeni Rn
Otwartość, domkniętość i ograniczoność zbioru        243
Odpowiedzi do zadań 247
Bibliografia 27


-- 
Autor

,

ISBN

978-83-7348-678-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RACHUNEK RÓŻNICZKOWY W ZADANIACH”