REFAKTORYZACJA ULEPSZANIE STRUKTURY

71.11

Na stanie

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne do pierwszego wydania 9

Przedmowa 11

 • Czym jest refaktoryzacja? 12
 • Co zawiera ta książka? 12
 • Kto powinien przeczytać tę książkę? 13
 • Podstawowe prace wykonane przez innych 14
 • Podziękowania 15

1. Refaktoryzacja: pierwszy przykład 17

 • Punkt wyjścia 17
 • Uwagi na temat przykładowego programu 19
 • Pierwszy krok refaktoryzacji 20
 • Dekompozycja funkcji statement 21
 • Aktualny stan: mnóstwo zagnieżdżonych funkcji 37
 • Rozdzielenie faz obliczeń i formatowania 39
 • Aktualny stan: podział na dwa pliki (i fazy) 46
 • Uporządkowanie obliczeń według typów przedstawień 48
 • Aktualny stan: tworzenie danych za pomocą polimorficznego kalkulatora 55
 • Podsumowanie 57

2. Zasady refaktoryzacji 59

 • Definicja refaktoryzacji 59
 • Dwa kapelusze 60
 • Po co refaktoryzować? 60
 • Kiedy refaktoryzować? 63
 • Problemy z refaktoryzacją 68
 • Refaktoryzacja, architektura i yagni 73
 • Refaktoryzacja i szerszy proces tworzenia oprogramowania 74
 • Refaktoryzacja a wydajność 75
 • Skąd się wzięła refaktoryzacja? 77
 • Refaktoryzacja automatyczna 78
 • Dalsze kroki 80

3. Brzydkie zapaszki w kodzie 81

 • Tajemnicza nazwa 82
 • Zduplikowany kod 82
 • Długa funkcja 82
 • Długa lista parametrów 83
 • Dane globalne 84
 • Dane mutowalne 84
 • Rozbieżne zmiany 85
 • Fala uderzeniowa 85
 • Zazdrosne funkcjonalności 86
 • Stada danych 86
 • Opętanie typami prostymi 87
 • Powtarzane instrukcje warunkowe 87
 • Pętle 88
 • Leniwa klasa 88
 • Spekulacyjne uogólnienia 88
 • Pole tymczasowe 89
 • Łańcuchy komunikatów 89
 • Pośrednik 89
 • Niestosowna bliskość 90
 • Duża klasa 90
 • Alternatywne klasy z różnymi interfejsami 91
 • Klasa danych 91
 • Odmowa przyjęcia spadku 91
 • Uwagi 92

4. Testy 93

 • Zalety samotestującego się kodu 93
 • Prosty kod do przetestowania 95
 • Pierwszy test 97
 • Dodanie następnego testu 100
 • Modyfikacja danych początkowych 102
 • Sprawdzanie warunków granicznych 102
 • Dalsze kroki 105

5. Katalog przekształceń refaktoryzacyjnych 107

 • Format opisu przekształceń 107
 • Wybór przekształceń 108

6. Pierwszy pakiet przekształceń 109

 • Ekstrakcja Funkcji 110
 • Wchłonięcie Funkcji 118
 • Ekstrakcja Zmiennej 122
 • Wchłonięcie Zmiennej 126
 • Zmiana Deklaracji Funkcji 127
 • Enkapsulacja Zmiennej 134
 • Zmiana Nazwy Zmiennej 139
 • Wprowadzenie Obiektu Parametrycznego 142
 • Zebranie Funkcji w Klasę 146
 • Zebranie Funkcji w Transformatę 151
 • Podział na Fazy 156

7. Enkapsulacja 161

 • Enkapsulacja Rekordu 162
 • Enkapsulacja Kolekcji 170
 • Zastąpienie Typu Prostego Obiektem 174
 • Zastąpienie Zmiennej Tymczasowej Zapytaniem 178
 • Ekstrakcja Klasy 182
 • Wchłonięcie Klasy 186
 • Ukrycie Delegata 189
 • Usunięcie Pośrednika 192
 • Zastąpienie Algorytmu 195

8. Przenoszenie funkcjonalności 197

 • Przeniesienie Funkcji 198
 • Przeniesienie Pola 206
 • Przeniesienie Instrukcji do Funkcji 211
 • Przeniesienie Instrukcji do Kodu Wywołującego 215
 • Zastąpienie Wchłoniętego Kodu Wywołaniem Funkcji 220
 • Przesunięcie Instrukcji 221
 • Podział Pętli 225
 • Zastąpienie Pętli Potokiem 229
 • Usunięcie Martwego Kodu 234

9. Porządkowanie danych 235

 • Podział Zmiennej 236
 • Zmiana Nazwy Pola 240
 • Zastąpienie Wyliczanej Zmiennej Zapytaniem 244
 • Zamiana Referencji na Wartość 248
 • Zamiana Wartości na Referencję 252

10. Upraszczanie wyrażeń warunkowych 255

 • Dekompozycja Instrukcji Warunkowej 256
 • Scalenie Instrukcji Warunkowej 259
 • Zastąpienie Zagnieżdżonej Instrukcji Warunkowej Instrukcją Wyjścia 262
 • Zastąpienie Instrukcji Warunkowej Polimorfizmem 267
 • Wprowadzenie Przypadku Specjalnego 283
 • Wprowadzenie Asercji 296

11. Refaktoryzacja interfejsu API 299

 • Rozdzielenie Zapytania i Modyfikacji 300
 • Parametryzacja Funkcji 303
 • Usunięcie Parametru-Flagi 307
 • Przekazanie Całego Obiektu 312
 • Zastąpienie Parametru Zapytaniem 317
 • Zastąpienie Zapytania Parametrem 320
 • Usunięcie Funkcji Ustawiającej Wartość 324
 • Zastąpienie Konstruktora Funkcją Wytwórczą 327
 • Zastąpienie Funkcji Poleceniem 330
 • Zastąpienie Polecenia Funkcją 336

12. Praca z hierarchią klas 341

 • Przesunięcie Metody w Górę Hierarchii 342
 • Przesunięcie Pola w Górę Hierarchii 345
 • Przesunięcie Ciała Konstruktora w Górę Hierarchii 347
 • Przesunięcie Metody w Dół Hierarchii 351
 • Przesunięcie Pola w Dół Hierarchii 352
 • Zastąpienie Kodu Typu Podklasami 353
 • Usunięcie Podklasy 360
 • Ekstrakcja Nadklasy 366
 • Zwinięcie Hierarchii 371
 • Zastąpienie Podklasy Delegatem 372
 • Zastąpienie Nadklasy Delegatem 390

Bibliografia 395

Skorowidz 398

Autor

ISBN

978-83-283-5563-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „REFAKTORYZACJA ULEPSZANIE STRUKTURY”