REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 2010r.

SPIS TREŚCI

52.50

Na stanie

SPIS TREŚCI

1. Tomasz BACZYŃSKI, Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ
Remediacja gruntów skażonych odpadami pestycydów chloroorganicznych
Remediation of chlorinated pesticide contaminated soil

2. Andrzej DAWIDOWSKI
Rekultywacja terenów zdegradowanych a obszary NATURA 2000
Reclamation of demoted areas vs the european ecological network – Natura 2000

3. Leszek DROBEK, Aleksandra KOTERAS, Michał GWOŹDZIEWICZ
Analiza ryzyka środowiskowego wynikającego z zanieczyszczenia gruntów pestycydami chloroorganicznymi
Analysis of environmental risk resulting from soil contaminated with chloroorganic pesticides

4. Lilia FIJOŁEK, Przemysław ANDRZEJEWSKI
Technologie stosowane w remediacji terenów zanieczyszczonych pozostałościami materiałów wybuchowych: trendy i zagrożenia
The remediation technologies applied for areas contaminated by remains of expłosives: trends and threatens

5. Ryszard GOŁDYN, Renata DONDAJEWSKA, Katarzyna KOWALCZEWSKA-MADURA
Wpływ nowych preparatów chemicznych na ograniczanie wydzielania fosforu z osadów dennych
The influence of new chemicals on the reduction of phosphorus release from bottom sediments . . .

6. Marek GÓRSKI
System Natura 2000 – uwarunkowania realizacji inwestycji
The European Ecological Network – Natura 2000 – conditionings of investment realization

7. Marek GÓRSKI
Odpowiedzialność prawna za szkody w powierzchni ziemi (na podstawnie ustawy o szkodach oraz wobec szkód powstałych przed jej wejściem w życie)
Legał responsibility for damages in the surface of the earth (on the basie of damages act and in the face of the damages incurred prior her entry into force)

8. Tomasz HOLONA
Rekultywacja jeziora Głębokie
Restoration of the glebokie lake

9. Wojciech HRYB, Janusz W. WANDRASZ
Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów zastarzałych w oparciu o proces rekultywacji czynnej składowisk
Use of energetic potential of landfill site wastes based on active reclamation process of waste dumps

10. Leszek KARSKI
Gospodarowanie glebami i środowiskiem gruntowo-wodnym w kontekście prawa zmian klimatu
Soil management in the context of climate change law

11. Monika KONIECZYŃSKA, Dariusz CHOROMAŃSKI, Wojciech WOLKOWICZ
Możliwości zastosowania MNA (Monitored Natural Attenuation) w Polsce w świetle istniejących przepisów
Possibility of MNA application in the light of existing legał regulations In Poland

12. Janusz KRUP ANEK, Mariusz KALISZ
Innowacyjność w rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych
Innovations in remediation and revitaIisation of degraded areas

13. Jolanta KWIATKOWSKA-MALINA, Katarzyna SKOREK, Marta ZIENTKOWSKA
Systemy przyrodnicze wybranych obszarów Warszawy w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Natural systems of selected areas of Warsaw in the light of the amended law on protection of arabie and forest soils

14. Magdalena ŁAPCZYŃSKA, Janusz ŁOMOTOWSKI
Wpływ zaprzestania eksploatacji pól irygowanych na szybkość zakwaszenia gruntu
The effect of cessation of sewage farms exploitation on soil acidification rates

15. Monika MALICKA
Sposób realizacji zasad bezpiecznego składowania rtęci
Safe mercury deposition. How to do it?

16. Grzegorz MALINA
Zrównoważona remediacja środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych
Sustainable remediation of soil and groundwater at contaminated areas

17. Krzysztof PAWŁOWSKI
Zastosowanie analizatora sumy LZO do oceny skażenia terenów zdegradowanych związkami, ropopochodnymi – demonstracja praktyczna
Portable VOC analyzer application for determination of degraded area contamination with oil derivatives – practical presentation

18. Joanna URBAŃSKA, Krzysztof URBAŃSKI
Zdolność migracji potencjalnie szkodliwych substancji z osadników byłych KZS „Solvay" do warstwy glebowej nadkładu
The ability of migration of potentially hazardous substances from the former KZS „Solvay" sedimentation ponds to the topsoil

19. Wiesław WASIAK, Jacek FALL
Szybka metoda oznaczania składu grupowego asfaltów naftowych
The rapid for determination of group composition of petroleum asphalts

20. Wojciech WOŁKOWICZ, Dariusz CHOROMAŃSKI, Monika KONIECZYŃSKA
Naturalna regeneracja środowiska gruntowo-wodnego w rejonie zlikwidowanych składowisk przeterminowanych pestycydów (Mogilinków)
Natural attenuation of soil and groundwater in the vicinity of liquidated repositories of obsolete pesticides

21. Iwona ZAWIERUCHA, Grzegorz MALINA
Efektywność bioaugmentacji jako metody wspomaganego samooczyszczania w gruntach zanieczyszczonych węglowodorami ropopochodnymi
Bioaugmentation AS A method of enhanced natural attenuation in oil hydrocarbon contaminated soils

22. Grzegorz PIETRALSKI
Naturalny sorbent torfowy Spill-Sorb. Środowiskowa inteligencja.
Spill-Sorb natural peat sorbent. Environmental intelligence

Autor

ISBN

978-83-89696-77-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „REKULTYWACJA I REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH 2010r.”