REST NAJLEPSZE PRAKTYKI I WZORCE W JĘZYKU JAVA

34.90

Na stanie

SPIS TREŚCI

 • O autorce (7)
 • Podziękowania (8)
 • O recenzentach (9)
 • Wstęp (11)

Rozdział 1. Podstawy REST (15)

 • Wprowadzenie do REST (16)
 • REST i bezstanowość (16)
 • Model dojrzałości Richardsona (16)
  • Poziom 0 – zdalne wywoływanie procedur (17)
  • Poziom 1 – zasoby REST (17)
  • Poziom 2 – dodatkowe czasowniki HTTP (17)
  • Poziom 3 – HATEOAS (18)
 • Bezpieczeństwo i idempotentność (18)
  • Bezpieczeństwo metod (18)
  • Idempotentność metod (18)
 • Zasady projektowe dotyczące budowy usług typu RESTful (19)
  • Wyznaczenie identyfikatorów URI zasobów (19)
  • Identyfikacja metod obsługiwanych przez zasób (20)
  • Czasowniki HTTP w REST (21)
  • PUT czy POST (22)
 • Identyfikacja różnych reprezentacji zasobu (22)
 • Implementowanie API (23)
  • API Javy dla usług RESTful (JAX-RS) (23)
 • Wdrażanie usług typu RESTful (25)
 • Testowanie usług typu RESTful (25)
  • API klienta w JAX-RS 2.0 (25)
  • Uzyskiwanie dostępu do zasobów RESTful (27)
  • Inne narzędzia (29)
 • Najlepsze praktyki projektowania zasobów (29)
 • Zalecana lektura (30)
 • Podsumowanie (30)

Rozdział 2. Projektowanie zasobów (31)

 • Rodzaje odpowiedzi REST (31)
 • Negocjacja treści (32)
  • Negocjacja treści przy użyciu nagłówków HTTP (32)
  • Negocjacja treści poprzez adres URL (35)
 • Dostawcy jednostek i różne reprezentacje (35)
  • StreamingOutput (36)
  • ChunkedOutput (37)
  • Jersey i JSON (38)
 • Wersjonowanie API (40)
  • Określanie wersji w identyfikatorze URI (40)
  • Numer wersji w parametrze zapytaniowym żądania (41)
  • Określanie numeru wersji w nagłówku Accept (41)
 • Kody odpowiedzi i wzorce REST (42)
 • Zalecana lektura (43)
 • Podsumowanie (44)

Rozdział 3. Bezpieczeństwo i wykrywalność (45)

 • Rejestrowanie informacji w API REST (46)
  • Najlepsze praktyki rejestrowania informacji w API REST (47)
 • Sprawdzanie poprawności usług REST (49)
  • Obsługa wyjątków i kodów odpowiedzi związanych z weryfikacją poprawności danych (50)
 • Obsługa błędów w usługach typu RESTful (51)
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja (52)
  • Co to jest uwierzytelnianie (53)
  • Co to jest autoryzacja (54)
  • Różnice między OAuth 2.0 i OAuth 1.0 (57)
  • Tokeny odświeżania a tokeny dostępu (57)
  • Najlepsze praktyki przy implementacji OAuth w API REST (58)
  • OpenID Connect (59)
 • Elementy architektury REST (59)
 • Zalecana lektura (61)
 • Podsumowanie (62)

Rozdział 4. Projektowanie wydajnych rozwiązań (63)

 • Zasady buforowania (64)
  • Szczegóły buforowania (64)
  • Typy nagłówków buforowania (64)
  • Nagłówek Cache-Control i dyrektywy (65)
  • Nagłówek Cache-Control i API REST (66)
  • Znaczniki ETag (67)
  • API REST Facebooka i nagłówki ETag (69)
 • Asynchroniczne i długotrwałe operacje w REST (70)
  • Asynchroniczne przetwarzanie żądań i odpowiedzi (70)
 • Najlepsze praktyki pracy z zasobami asynchronicznymi (73)
  • Wysyłanie kodu statusu 202 Accepted (73)
  • Ustawianie terminu wygaśnięcia dla obiektów w kolejce (74)
  • Asynchroniczne obsługiwanie zadań przy użyciu kolejek wiadomości (74)
 • Metoda HTTP PATCH i częściowe aktualizacje (74)
 • JSON Patch (76)
 • Zalecana lektura (77)
 • Podsumowanie (77)

Rozdział 5. Zaawansowane zasady projektowania (79)

 • Techniki ograniczania liczby żądań (80)
  • Układ projektu (81)
  • Szczegółowa analiza przykładu ograniczania liczby żądań (82)
  • Najlepsze praktyki pozwalające uniknąć przekroczenia limitu żądań przez klienty (86)
 • Stronicowanie odpowiedzi (87)
  • Rodzaje stronicowania (88)
  • Układ projektu (90)
 • Internacjonalizacja i lokalizacja (91)
 • Różne tematy (92)
  • HATEOAS (92)
  • API REST portalu PayPal i HATEOAS (93)
  • REST i rozszerzalność (94)
  • Inne tematy związane z API REST (94)
  • Testowanie usług typu RESTful (95)
 • Zalecana lektura (96)
 • Podsumowanie (96)

Rozdział 6. Nowe standardy i przyszłość technologii REST (97)

 • API reagujące na bieżąco (98)
 • Sondowanie (98)
  • Model PuSH – PubSubHubbub (99)
  • Model strumieniowania (100)
 • Uchwyty sieciowe (103)
  • Gniazda sieciowe (104)
 • Inne API i technologie do komunikacji na bieżąco (106)
  • XMPP (106)
  • BOSH poprzez XMPP (107)
 • Porównanie uchwytów sieciowych, gniazd sieciowych i zdarzeń wysyłanych przez serwer (107)
 • REST i mikrousługi (108)
  • Prostota (108)
  • Wyodrębnienie problemów (108)
  • Skalowalność (109)
  • Wyraźny podział funkcjonalności (109)
  • Niezależność od języka programowania (109)
 • Zalecana lektura (109)
 • Podsumowanie (110)

Dodatek A (111)

 • Przegląd API REST portalu GitHub (111)
  • Pobieranie informacji z portalu GitHub (112)
  • Czasowniki i akcje zasobów (113)
  • Wersjonowanie (113)
  • Obsługa błędów (113)
  • Ograniczanie liczby żądań (114)
 • Przegląd API Graph portalu Facebook (114)
  • Czasowniki i czynności zasobów (116)
  • Wersjonowanie (116)
  • Obsługa błędów (116)
  • Ograniczanie liczby żądań (117)
 • Przegląd API portalu Twitter (117)
  • Czasowniki i działania na zasobach (118)
  • Wersjonowanie (119)
  • Obsługa błędów (119)
 • Zalecana lektura (119)
 • Podsumowanie (119)

Skorowidz (121)

Autor

ISBN

978-83-283-0644-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „REST NAJLEPSZE PRAKTYKI I WZORCE W JĘZYKU JAVA”