RYZYKO W EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Spis treści:

60.00

Na stanie

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń
Słowo wstępne
1. Wstęp
2. Podstawy bezpieczeństwa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę
3. Metody analizy i oceny ryzyka w systemach zaopatrzenia w wodę
3.1. Ogólna charakterystyka metod analizy i oceny ryzyka
3.2. Dwuparametryczna matryca szacowania ryzyka
3.3. Trójparametryczna matryca szacowania ryzyka
3.4. Czteroparametryczna matryca szacowania ryzyka
3.5. Pięcioparametryczna matryca szacowania ryzyka
3.6. Metody drzew logicznych
3.7. Metoda grafów ryzyka
3.8. Niekonwencjonalne metody analizy ryzyka

4. Ryzyko awarii sieci wodociągowej
4.1. Charakterystyka zagrożeń sieci wodociągowej
4.2. Analiza przyczynowo-skutkowa awarii sieci wodociągowych
4.3. Przeciwdziałanie awariom na sieciach wodociągowych
4.4. Metoda analizy ryzyka awarii sieci wodociągowej
4.5. Metoda analizy barier zabezpieczeń do oceny ryzyka skażenia wody w podsystemie dystrybucji
4.6. Metoda wyznaczania zintegrowanego ryzyka w procesie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci wodociągowej
4.7. Ocena awaryjności sieci wodociągowej metodą analizy rangowej

5. Ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej
5.1. Bezpieczeństwo wodne w unormowaniach krajowych
5.2. Pojęcie ryzyka w ujęciu Dyrektywy Seveso II
5.3. Szacowanie ryzyka związanego z konsumpcja wody wodociągowej
5.4. Zdefiniowanie ryzyka dla rozkładu wykładniczego
5.5. Wartościowanie ryzyka
5.6. Pojęcie mikroryzyka
5.7. Metoda oceny ryzyka na potrzeby analizy bezpieczeństwa konsumentów wody

6. Ryzyko związane z funkcjonowaniem operatora SZZW 103
6.1. Podejmowanie decyzji przez operatora
6.2. Motywacja w pracy operatora
6.3. Aktywność operatora SZZW
6.4. Wskaźniki niezawodności pracy operatora
6.5. Typy zachowania operatora w systemie technicznym
6.6. Rodzaje błędów operatora
6.7. Metoda analizy niezawodności operatora TESEO
6.8. Metoda przewidywania błędu operatora THERP
6.9. Metoda szacowania i redukcji błędu operatora HEART
6.10. Estymatory wskaźników niezawodności do oceny pracy operatora

7. Zarządzanie ryzykiem w systemach zaopatrzenia w wodę
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Metody reagowania na ryzyko
7.3. Ubezpieczenie jako forma uniezależnienia się od ryzyka
7.4. Zasady badań marketingowych
7.5. Procedury zarządzania ryzykiem w ramach planu bezpieczeństwa wodnego

Podsumowanie
Literatura

Autor

ISBN

978-83-60956-34-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „RYZYKO W EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ”