SANITACJA WSI

W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych. Ujęto takie zagadnienia jak określanie ilości powstających ścieków i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń oraz dane obejmujące wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych i ich wpływu na odbiornik.

116.00

Na stanie

W książce zawarto informacje dotyczące zasad projektowania systemów kanalizacyjnych dla wiejskich jednostek osadniczych. Ujęto takie zagadnienia jak określanie ilości powstających ścieków i zawartych w nich ładunków zanieczyszczeń oraz dane obejmujące wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych i ich wpływu na odbiornik. Przedstawiono zasady projektowania i przykłady obliczeń dla sieci kanalizacji grawitacyjnej, jak też ciśnieniowej i podciśnieniowej, wskazując jednocześnie na te przypadki kiedy najwłaściwsze jest jedno z tych rozwiązań. Dalsza część książki dotyczy zasad budowy, działania i projektowania przydomowych i zbiorczych oczyszczalni ścieków. Ostatni rozdział książki dotyczy zagadnień związanych z przeróbką i unieszkodliwianiem powstających osadów. Książka przeznaczona jest dla studentów wydziałów ochrony i kształtowania środowiska uczelni rolniczych oraz dla projektantów zajmujących się zagadnieniem projektowania systemów kanalizacyjnych. Mogą z niej również korzystać pracownicy wydziałów ochrony środowiska Starostw Powiatowych i Urzędów Gmin, jak również pracownicy zajmujący się eksploatacją systemów kanalizacyjnych.

SANITACJA WSI

1.Stan wyposażenia wsi w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

2.Ogólne zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu wiejskich jednostek osadniczych

3.Ilość i jakość ścieków
3.1.Rodzaje ścieków
3.2.Ilość ścieków
3.3.Właściwości ścieków
3.4.Skład ścieków
3.5.Przykłady obliczeń

4.Odbiorniki ścieków i wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych
4.1.Rodzaje odbiorników ścieków i ich charakterystyka
4.2.Źródła zanieczyszczenia wód
4.3.Odprowadzanie ścieków do wód płynących
4.4.Odprowadzanie ścieków do wód stojących
4.5.Odprowadzanie ścieków do gruntu
4.6.Warunki odprowadzania ścieków do odbiornika
4.7.Wymagany efekt oczyszczania ścieków

5.Procesy stosowane przy oczyszczaniu ścieków i przeróbce osadów ściekowych
5.1.Procesy fizyczne: cedzenie, sedymentacja, flotacja, koalescencja
5.2.Procesy chemiczne
5.3.Procesy biologiczne
5.4.Procesy stosowane przy unieszkodliwianiu odpadów

6.Systemy zbiorcze odprowadzania ścieków
6.1.Rodzaj systemów i warunki ich stosowania
6.2.Kanalizacja grawitacyjna i grawitacyjno-pompowa
6.3.Kanalizacja ciśnieniowa
6.4.Kanalizacja podciśnieniowa
6.5.Kanalizacja grawitacyjna małośrednicowa
6.6.Kanalizacja próżniowo-lewarowa

7.Przydomowe oczyszczalnie ścieków
7.1.Wstęp
7.2.Problematyka oczyszczania ścieków odprowadzanych z pojedynczych domów i ich małych zgrupowań
7.3.Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
7.4.Osadniki gnilne
7.5.Drenaż rozsączający
7.6.Filtry piaskowe
7.7.Studnie chłonne
7.8.Złoża biologiczne
7.9.Urządzenia osadu czynnego
7.10. Hydrofitowe (hydrobotaniczne) oczyszczalnie ścieków

8.Zbiorcze oczyszczalnie ścieków
8.1.Układy technologiczne oczyszczalni ścieków
8.2.Mechaniczne oczyszczanie ścieków
8.3.Chemiczne oczyszczanie ścieków
8.4.Biologiczne oczyszczanie ścieków

9.Gospodarka osadowa
9.1.Rodzaje osadów i ich podstawowe właściwości
9.2.Ilości osadów
9.3.Układy technologiczne przeróbki i unieszkodliwiania osadów ściekowych
9.4.Zagęszczanie
9.5.Biologiczna stabilizacja tlenowa
9.6.Odwadnianie
9.7.Higienizacja

Autor

ISBN

978-83-60956-04-05

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SANITACJA WSI”