SCALA NAUKA PROGRAMOWANIA

60.30

Na stanie

O autorze 9

O recenzencie 10

Wprowadzenie 11

Rozdział 1. Rozpoczęcie programowania w Scali 15

 • Wprowadzenie do Scali 15
  • Paradygmat programowania 16
  • Paradygmat zorientowany obiektowo kontra funkcyjny 17
  • Scala to język wielu paradygmatów 17
 • Zalety Scali 19
  • Działanie w JVM 19
  • Supersprytna składnia 19
  • Dwie pieczenie na jednym ogniu 20
  • Typ to podstawa 20
  • Łatwe programowanie równoległe 21
  • Kod działający asynchronicznie 21
  • Scala jest teraz dostępna również dla front-endu 21
  • Sprytnie działające środowiska IDE 22
  • Rozbudowany język 22
  • Pomoc techniczna w internecie 22
 • Praca z językiem Scala 22
  • Instalacja Javy 23
  • Instalacja SBT 23
  • Środowisko REPL Scali 23
  • Środowisko IDE Scali 24
 • Pierwszy program w Scali 25
 • Podsumowanie 27

Rozdział 2. Elementy konstrukcyjne w Scali 29

 • Co kryje się pod programem w Scali? 30
 • Słowa kluczowe val i var 31
 • Literał 32
  • Literał liczby całkowitej 33
  • Literał liczby zmiennoprzecinkowej 35
  • Literał wartości boolowskiej 36
  • Literał znaku 36
  • Literał ciągu tekstowego 37
  • Literał symbolu 38
  • Literał krotki 38
  • Literał funkcji 39
 • Typy danych 39
  • Hierarchia klas Scali 40
  • Klasa Any 41
  • Unit 44
  • Boolean 44
  • Null i Nothing 44
 • Inferencja typu 45
 • Operatory w Scali 46
  • Operatory arytmetyczne 48
  • Operatory relacji 49
  • Operatory logiczne 50
  • Operatory bitowe 50
  • Kolejność działań 51
 • Klasy opakowań 52
 • Interpolacja ciągu tekstowego 55
  • Interpolator s 55
  • Interpolator f 56
  • Interpolator raw 56
 • Podsumowanie 57

Rozdział 3. Nadanie kształtu programowi w Scali 59

 • Pętle 60
  • Pętla for 61
  • Pętla while 63
  • Pętla do-while 63
 • Wyrażenia for 64
  • Wyrażenia for yield 65
 • Rekurencja 66
  • Dlaczego rekurencja zamiast iteracji? 66
  • Ograniczenia rekurencji 67
  • Idealny sposób na utworzenie funkcji rekurencyjnej 67
 • Konstrukcje warunkowe 68
  • Konstrukcja if-else 69
 • Dopasowanie wzorca 70
 • Podsumowanie 72

Rozdział 4. Podział programu na funkcje 73

 • Składnia funkcji 74
  • Zagnieżdżanie funkcji 76
 • Wywołanie funkcji 77
  • Przekazywanie zmiennej liczby argumentów 78
  • Wywołanie funkcji wraz z wartością domyślną parametru 79
  • Wywoływanie funkcji wraz z nazwanymi argumentami 80
 • Literał funkcji 81
 • Strategie wywoływania funkcji 83
  • Wywoływanie po nazwie 83
  • Wywołanie po wartości 84
 • Funkcja częściowa 85
 • Podsumowanie 87

Rozdział 5. Kolekcje w Scali 89

 • Motywacja 89
 • Niemodyfikowalne i modyfikowalne kolekcje danych 91
  • Różnice między kolekcjami typu root i niemodyfikowalnymi 92
 • Hierarchia kolekcji w Scali 93
  • Cecha Traversable 96
  • Cecha Iterable 98
 • Kolekcje najczęściej używane w Scali 103
  • Kolekcja List 103
  • Kolekcja Map 104
  • Kolekcja SortedSet 105
  • Kolekcja Stream 106
  • Kolekcja Vector 106
  • Niemodyfikowalny stos 107
  • Niemodyfikowalna kolejka 108
  • Kolekcja Range 108
  • ArrayBuffer 109
  • Kolekcja ListBuffer 110
  • Kolekcja StringBuilder 110
  • Kolekcja Array 111
 • Bogate zestawy operacji przeprowadzanych w kolekcjach 111
 • Kolekcje równoległe w Scali 120
  • Kolekcja ParArray 120
  • Kolekcja ParVector 121
 • Konwersja kolekcji Javy na kolekcję Scali 122
 • Wybór kolekcji 123
 • Wydajność działania kolekcji 125
 • Podsumowanie 126

Rozdział 6. Podstawy programowania zorientowanego obiektowo w Scali 127

 • Klasa 128
  • Klasa abstrakcyjna 133
  • Klasy abstrakcyjne i cechy 134
  • Klasa final 134
 • Obiekt jako singleton 135
 • Obiekt towarzyszący 138
 • Klasa przypadku 140
 • Podsumowanie 145

Rozdział 7. Kolejne kroki w zorientowanej obiektowo Scali 147

 • Kompozycja i dziedziczenie 148
 • Dziedziczenie klas 150
  • Rozszerzanie klas 150
  • Podtyp kontra podklasa 151
  • Nadpisywanie danych i zachowania 152
  • Ograniczenie dziedziczenia – słowo kluczowe final 154
  • Łączenie dynamiczne podczas wywoływania funkcji 154
  • Niewłaściwe użycie dziedziczenia 156
 • Konstruktory domyślne i parametryzowane 157
 • Cecha 159
 • Cecha jako domieszka 162
  • Cecha jako możliwa do łączenia domieszka 162
  • Cechy jako modyfikacje kaskadowe 165
 • Liniowość 168
 • Pakowanie i importowanie 170
  • Polecenie package 171
  • Wiele poleceń package w pliku 171
  • Zagnieżdżone polecenia package 172
  • Łączenie poleceń package 173
  • Import pakietów 174
 • Reguły widoczności 176
 • Cecha zapieczętowana 179
 • Podsumowanie 180

Rozdział 8. Więcej informacji o funkcjach 181

 • Literał funkcji 182
 • Metoda 185
 • Funkcja kontra metoda 188
  • Metoda czy funkcja? 190
 • Czym jest domknięcie? 192
 • Funkcje wyższego rzędu 194
 • Rozwinięcie funkcji 199
  • Konwersja funkcji wraz z wieloma parametrami na postać rozwiniętą 201
 • Funkcja zastosowana częściowo 201
 • Podsumowanie 204

Rozdział 9. Potężne konstrukcje funkcyjne 205

 • Wyrażenia for 206
 • Dopasowanie wzorca 209
 • Różne sposoby na dopasowanie wzorca 210
  • Dopasowanie zmiennej 210
  • Dopasowanie stałej 211
  • Dopasowanie konstruktora 211
 • Typ Option 215
 • Obliczanie z opóźnieniem 216
 • Optymalizacja wywołania ogonowego 217
 • Agregatory 219
 • Parametryzacja typu 220
 • Podsumowanie 222

Rozdział 10. Zaawansowane programowanie funkcyjne 223

 • Dlaczego typy są tak ważne? 224
 • Parametryzacja typu 226
 • Ogólna klasa i cecha 227
 • Nazwa parametru typu 228
 • Typ kontenera 228
 • Likwidacja typu 229
 • Wariancja w dziedziczeniu 230
  • Kiedy używać relacji typu wariancji? 234
 • Typ abstrakcyjny 234
 • Granice typu 239
 • Typ abstrakcyjny kontra parametryzowany 241
 • Klasa typu 243
 • Podsumowanie 244

Rozdział 11. Koncepcja domniemania i praca z wyjątkami 245

 • Obsługa wyjątków w stary sposób 246
 • Użycie rozwiązania opartego na typie Option 247
 • Konstrukcja Either 250
 • Koncepcja domniemania 252
 • Parametr domniemany 254
 • Metoda domniemana 255
 • Konwersja domniemana 256
 • Wyszukiwanie wartości domniemanych 260
 • Klasy typów 262
 • Podsumowanie 264

Rozdział 12. Wprowadzenie do pakietu Akka 265

 • Dlaczego powinieneś zainteresować się pakietem Akka? 266
 • Co to jest model aktora? 267
 • Poznajemy system aktorów 269
 • Obiekt Props 271
 • Ścieżki i odwołania do aktora 271
 • Wybór istniejącego odwołania za pomocą metody actorSelection() 272
 • Cykl życiowy aktora 273
 • Rozpoczęcie pracy z pakietem Akka 274
  • Przygotowanie środowiska 274
 • Utworzenie pierwszego aktora 279
 • Metody typu powiedz kontra poproś kontra przekaż 284
 • Zatrzymanie aktora 287
 • Zaczepy preStart i postStop 288
 • Komunikacja aktorów za pomocą wiadomości i ich semantyka 288
 • Strategia nadzoru aktorów 289
 • Strategia OneForOne kontra AllForOne 290
 • Domyślna strategia nadzorcy 292
 • Zastosowanie strategii nadzoru 292
 • Testowanie aktorów 295
 • Podsumowanie 298

Rozdział 13. Programowanie równoległe w Scali 299

 • Programowanie równoległe 300
 • Podstawowe bloki współbieżności 300
  • Poznajemy proces i wątek 301
  • Blokady i synchronizacja 302
  • Egzekutor i ExecutionContext 306
 • Programowanie asynchroniczne 309
  • Koncepcja wartości typu Future w Scali 309
  • Obsługa wyniku operacji asynchronicznej 313
  • Dlaczego nie należy łączyć dwóch lub więcej operacji asynchronicznych? 314
  • Obietnica 316
 • Kolekcja równoległa 318
 • Podsumowanie 320

Rozdział 14. Programowanie z użyciem rozszerzeń reaktywnych 321

 • Programowanie reaktywne 322
 • Rozszerzenia reaktywne 325
 • Reaktywność i RxScala 328
  • Utworzenie obiektu obserwowalnego 329
 • Podsumowanie 336

Rozdział 15. Testowanie kodu w Scali 337

 • Co to jest podejście TDD i dlaczego powinieneś je stosować? 338
 • Proces stosowany w podejściu TDD 338
  • Krok 1. – zdefiniowanie testu zakończonego niepowodzeniem 339
  • Krok 2. – utworzenie pewnego kodu pozwalającego na zaliczenie testu 339
  • Krok 3. – refaktoryzacja kodu mająca na celu poprawę jego jakości 339
  • Krok 4. – powtórzenie kroków od 1. do 3. 339
  • Zastosowanie podejścia BDD 342
 • Biblioteka ScalaTest 342
  • Przygotowanie do testów 343
  • Style testowania za pomocą ScalaTest 346
 • ScalaMock – natywna biblioteka obiektów imitacji 352
 • Podsumowanie 354

Skorowidz 355

Autor

ISBN

978-83-283-4796-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SCALA NAUKA PROGRAMOWANIA”