SKRYPT DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Z PRZEDMIOTU NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE ,

15.00

Na stanie

Skrypt do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu nanomateriały i nanotechnologie

Autorzy: Dariusz Kata, Joanna Mastalska-Popławska, Paweł Rutkowski, Jan Huebner, Dominika Madej, Ryszard Prorok, Łukasz Wójcik, Dawid Kozień

Skrypt obejmuje osiem ćwiczeń o identycznej konstrukcji, na którą składają się dwie części: przygotowanie teoretyczne i przebieg ćwiczenia. Części teoretyczne zawierają kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia badanych zjawisk oraz ich interpretacji, prezentują też spis literatury poszerzającej daną problematykę. Części przedstawiające przebieg ćwiczenia opisują wykorzystywane w danym ćwiczeniu aparaturę i odczynniki oraz podają instrukcje dotyczące opracowania wyników. Każde ćwiczenie zakończone jest listą pytań i zagadnień mających pomóc studentowi w przygotowaniu się do ćwiczenia.
Problematyka ćwiczeń oprócz zagadnień związanych z charakterystyką nanoproszków i nanozawiesin obejmuje także proces wytwarzania nanomateriałów ceramicznych, prezentuje ich mikrostruktury oraz niektóre z własności fizycznych, np. cieplne. Dodatkowo przybliżono wybrane tematy związane z techniką laserową wytwarzania tworzyw ceramicznych. Wszystkie treści dobrano i zaprezentowano w sposób zrozumiały, a przez wykorzystanie licznych rysunków i zdjęć – także atrakcyjny.
Skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków: inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna i procesowa oraz innych związanych z nanotechnologią i nanomateriałami.

Spis treści
Wstęp 5
Regulaminzajęćlaboratoryjnych 7
RegulaminBHP 9
Ćwiczenie1
Pomiar właściwości reologicznych i cieplnych nanozawiesin 13
Ćwiczenie2
Wpływ warunków wirowania na separację nanocząstek 29
Ćwiczenie3
Pomiar wartości pH zawiesin ceramicznych
modyfikowanych mikro- i nanoproszkami 41
Ćwiczenie4
Badania efektów cieplnych towarzyszących hydratacji past ceramicznych
zawierających mikro- i nanoproszki 51
Ćwiczenie5
Wpływ nanocząstek na przebieg reakcji w układach wielofazowych 65
Ćwiczenie6
Wykorzystanie obróbki laserowej do modyfikacji powierzchni materiałów 77
Ćwiczenie7
Synteza nanoproszków oraz nanolaminatów
na przykładzie reakcji SHS inicjowanej wiązką laserową 97
Ćwiczenie8
Wybrane zastosowania nanoproszków ceramicznych – elektroliza 113


			
Autor

ISBN

978-83-66727-74-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SKRYPT DO ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH Z PRZEDMIOTU NANOMATERIAŁY I NANOTECHNOLOGIE”