SPOŁECZNO-KULTUROWE PODSTAWY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ

SPIS TREŚCI…

35.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne … 5

I. Punkt wyjścia. Wartości i paradygmaty … 7
Wprowadzenie … 7
Fragmenty konstytucji duszpasterskiej „O Kościele w świecie współczesnym” – Gaudium et spes … 10
Józef Tischner – Ludzki świat otoczenia … 12
Danuta Benedyktowicz i Zbigniew Benedyktowicz – Dom jako kategoria antropologiczna … 19
Yi-Fu Tuan – Mityczna przestrzeń i mityczne miejsce … 27
Józef Życiński – Główne nurty postmodernizmu … 34
Katarzyna Rutkowska – Galeria uczuć. Duchowy wymiar miasta … 40
J. Krzysztof Lenartowicz – Estetyka społeczeństwa obywatelskiego … 44
Marek Maciejczak – Transcendentalny sens przestrzeni … 57

II. Historia i tradycja … 60
Wprowadzenie … 60
Witold Krassowski – Początki zorganizowanego krajobrazu osadniczego ziem polskich … 63
Jerzy Stempowski – Dawna gospodarka wiejska … 78
Witold Krassowski – O pojęciach piękna … 90
Beata J. Gawryszewska – W poszukiwaniu struktury energii Ziemi… Refleksje na temat chińskiej feng shui … 102
Henryk Waniek – Mappa mundii … 110

III. Przestrzeń i architektura … 114
Wprowadzenie … 114
Bolesław Szmidt – Pojęcie ładu … 117
Anna Pawełczyńska – Czas i przestrzeń a formy poznania świata … 133
Marta Leśniakowska – Co to jest architektura? Kilka definicji … 144
Christian Norberg-Schulz – Architektura jako obraz świata … 154
Jeremi T. Królikowski – Elementy semiotyczne dzieła architektury … 160

IV. Krajobraz i jego przemiany … 164
Wprowadzenie … 164
Richard Senett – Obsesyjny wizerunek. Miejsce i czas w Rzymie Hadriana … 169
Sławomir Gzell – Próby stworzenia lepszego świata … 180
Beata J. Gawryszewska – Sacrum i profanum w strukturze siedliska wiejskiego … 189
Jeremi T. Królikowski – Postawy artystyczne i estetyczne wobec miasta … 194
Bohdan Jałowiecki – Społeczne wytwarzanie przestrzeni w okresie transformacji systemowej … 200
Beata J. Gawryszewska – Uczestnictwo społeczne w kształtowaniu ładu przestrzeni i jego związek ze strukturą krajobrazu codziennego … 215
Jan Rylke – Dwa krajobrazy … 221
Jadwiga Knaflewska – Przemiany w parkach dworskich Wielkopolski po reformie rolnej z 1944 roku … 226

V. Koncepcje i doktryny … 231
Wprowadzenie … 231
Jeremi T. Królikowski – Miasto polskie jako przestrzeń konkretyzacji doktryn urbanistycznych, architektonicznych i innych … 234
Leon Krier – Policentryczne miasto miejskich społeczności … 244
Jacek Dominiczak – Intelektualne podstawy architektury … 252
Barbara Szulczewska – Koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta … 261

Autor

ISBN

978-83-7583-155-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SPOŁECZNO-KULTUROWE PODSTAWY GOSPODAROWANIA PRZESTRZENIĄ”