SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA WYBRANE ZAGADNIENIA

30.00

Na stanie

Spis treści

Wstęp … 5

  1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego … 6

1.1. Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego … 6

1.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego, podpisywanie sprawozdania finansowego … 9

1.3. Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie sprawozdania finansowego … 10

  1. Bilans … 13

2.1. Wartości niematerialne i prawne … 13

2.2. Rzeczowe aktywa trwałe … 17

2.3. Rzeczowe aktywa obrotowe … 30

2.4. Należności … 48

2.5. Inwestycje … 59

2.5.1. Inwestycje długoterminowe … 59

2.5.2. Inwestycje krótkoterminowe … 70

2.6. Należne wpłaty na kapitał podstawowy … 72

2.7. Udziały (akcje) własne … 73

2.8. Kapitał (fundusz) własny … 76

2.9. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania … 85

2.10. Bilans – ćwiczenia … 89

2.10.1. Zadania … 89

2.10.2. Rozwiązania zadań … 101

  1. Rachunek zysków i strat … 132

3.1. Zawartość informacyjna i zasady sporządzania RZiS … 132

3.3. Etapy ustalania wyniku finansowego w RZiS … 134

3.3.1. Wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym … 135

3.3.2. Wynik ze sprzedaży w wariancie porównawczym … 141

3.2.3. Pozostała działalność operacyjna w rachunku zysków i strat … 148

3.3.4. Działalność finansowa w rachunku zysków i strat … 150

3.4. Rachunek zysków i strat – ćwiczenia … 152

3.4.1. Zadania … 152

3.4.2. Rozwiązania zadań … 155

  1. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym … 162

4.1. Zawartość informacyjna i zasady sporządzania … 162

4.2. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – zadania i rozwiązania zadań … 167

4.2.1. Zadania … 167

4.2.2. Rozwiązania zadań … 169

  1. Rachunek przepływów pieniężnych … 175

5.1. Metoda bezpośrednia rachunku przepływów pieniężnych … 176

5.2. Metoda pośrednia rachunku przepływów pieniężnych … 178

5.3. Rachunek przepływów pieniężnych – ćwiczenia … 186

5.3.1. Zadania … 186

5.3.2. Rozwiązania zadań … 189

  1. Informacja dodatkowa … 194
  2. Sprawozdanie z działalności … 196

Plan kont … 198

Literatura … 201

Autor

ISBN

978-83-7583-865-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA WYBRANE ZAGADNIENIA”