SQL JAK OSIĄGNĄĆ MISTRZOSTWO W KONSTRUOWANIU ZAPYTAŃ

49.41

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (11)

 • Do kogo kierowana jest ta książka? (12)
 • SZBD opisane w książce (12)
 • Konwencje typograficzne stosowane w książce (12)

Rozdział 1. Podstawy języka SQL (15)

 • Podstawy baz danych (15)
 • Język SQL (20)
 • Ćwicz (21)
 • Podsumowanie (21)

Rozdział 2. Pobieranie danych (23)

 • Instrukcja SELECT (23)
 • Pobranie konkretnej kolumny (24)
 • Pobranie wielu kolumn (25)
 • Pobranie wszystkich kolumn (27)
 • Pobieranie jedynie unikatowych wierszy (27)
 • Ograniczenie liczby zwracanych wyników (29)
 • Komentarze (31)
 • Podsumowanie (33)

Rozdział 3. Sortowanie otrzymywanych danych (35)

 • Sortowanie danych (35)
 • Sortowanie względem wielu kolumn (37)
 • Sortowanie względem położenia kolumny (37)
 • Określenie kierunku sortowania (39)
 • Podsumowanie (40)

Rozdział 4. Filtrowanie danych (41)

 • Stosowanie frazy WHERE (41)
 • Operatory frazy WHERE (42)
 • Podsumowanie (47)

Rozdział 5. Zaawansowane filtrowanie danych (49)

 • Łączenie fraz WHERE (49)
 • Operator IN (53)
 • Operator NOT (55)
 • Podsumowanie (56)

Rozdział 6. Filtrowanie za pomocą znaków wieloznacznych (57)

 • Korzystanie z operatora LIKE (57)
 • Wskazówki dotyczące używania znaków wieloznacznych (63)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 7. Tworzenie pól obliczanych (65)

 • Pojęcie pól obliczanych (65)
 • Konkatenacja pól (66)
 • Przeprowadzanie obliczeń matematycznych (71)
 • Podsumowanie (72)

Rozdział 8. Modyfikacja danych za pomocą funkcji (73)

 • Czym są funkcje? (73)
 • Stosowanie funkcji (74)
 • Podsumowanie (80)

Rozdział 9. Funkcje agregujące (81)

 • Funkcje agregujące (81)
 • Agregacja tylko różnorodnych wartości (87)
 • Łączenie funkcji agregujących (89)
 • Podsumowanie (89)

Rozdział 10. Grupowanie danych (91)

 • Omówienie grupowania danych (91)
 • Tworzenie grup (92)
 • Filtrowanie grup (93)
 • Grupowanie i sortowanie (96)
 • Kolejność fraz instrukcji SELECT (98)
 • Podsumowanie (98)

Rozdział 11. Zapytania zagnieżdżone (99)

 • Zagnieżdżanie zapytań (99)
 • Filtrowanie na podstawie zapytań zagnieżdżonych (99)
 • Zapytania zagnieżdżone jako pola obliczane (103)
 • Podsumowanie (106)

Rozdział 12. Łączenie tabel (107)

 • Czym są złączenia? (107)
 • Tworzenie złączeń (109)
 • Podsumowanie (116)

Rozdział 13. Tworzenie rozbudowanych złączeń (117)

 • Stosowanie aliasów tabel (117)
 • Typy złączeń (118)
 • Złączenia i funkcje agregujące (123)
 • Złączenia i ich warunki (125)
 • Podsumowanie (125)

Rozdział 14. Łączenie zapytań (127)

 • Łączenie zapytań (127)
 • Tworzenie unii (127)
 • Podsumowanie (132)

Rozdział 15. Wstawianie danych (133)

 • Wstawianie danych (133)
 • Kopiowanie z jednej tabeli do innej (139)
 • Podsumowanie (140)

Rozdział 16. Aktualizacja i usuwanie danych (141)

 • Aktualizacja danych (141)
 • Wskazówki związane z aktualizacją lub usuwaniem danych (145)
 • Podsumowanie (145)

Rozdział 17. Tworzenie i modyfikacja tabel (147)

 • Tworzenie tabel (147)
 • Aktualizacja tabel (152)
 • Usuwanie tabel (154)
 • Zmiana nazwy tablicy (154)
 • Podsumowanie (154)

Rozdział 18. Stosowanie perspektyw (155)

 • Perspektywy (155)
 • Tworzenie widoków (158)
 • Podsumowanie (164)

Rozdział 19. Korzystanie z zapamiętanych procedur (165)

 • Zapamiętane procedury (165)
 • Wykonywanie zapamiętanych procedur (167)
 • Tworzenie zapamiętanych procedur (169)
 • Podsumowanie (172)

Rozdział 20. Zarządzanie transakcjami (173)

 • Działanie transakcji (173)
 • Sterowanie transakcjami (175)
 • Podsumowanie (179)

Rozdział 21. Kursory (181)

 • Działanie kursorów (181)
 • Praca z kursorami (182)
 • Podsumowanie (186)

Rozdział 22. Zaawansowane funkcje języka SQL (187)

 • Ograniczenia (187)
 • Omówienie indeksów (193)
 • Wyzwalacze (195)
 • Bezpieczeństwo baz danych (196)
 • Podsumowanie (197)

Dodatek A. Skrypty przykładowych tabel (199)

 • Omówienie przykładowych tabel (199)
 • Pobranie przykładowych tabel i skryptów (203)

Dodatek B. Praca z popularnymi aplikacjami (205)

 • Apache Open Office Base (205)
 • Adobe ColdFusion (206)
 • IBM DB2 (206)
 • MariaDB (206)
 • Microsoft Access (207)
 • Microsoft ASP (207)
 • Microsoft ASP.NET (208)
 • Microsoft Query (208)
 • Microsoft SQL Server (wraz z Microsoft SQL Server Express) (209)
 • MySQL (209)
 • Oracle (210)
 • Oracle Express (211)
 • PHP (211)
 • PostgreSQL (212)
 • SQLite (213)
 • Konfiguracja źródeł danych ODBC (213)

Dodatek C. Składnia instrukcji SQL (215)

 • ALTER TABLE (215)
 • COMMIT (216)
 • CREATE INDEX (216)
 • CREATE PROCEDURE (216)
 • CREATE TABLE (216)
 • CREATE VIEW (217)
 • DELETE (217)
 • DROP (217)
 • INSERT (218)
 • INSERT SELECT (218)
 • ROLLBACK (218)
 • SELECT (218)
 • UPDATE (219)

Dodatek D. Typy danych języka SQL (221)

 • Tekstowe typy danych (221)
 • Numeryczne typy danych (223)
 • Typy danych daty i czasu (224)
 • Binarne typy danych (225)

Dodatek E. Słowa kluczowe języka SQL (227)

Skorowidz (231)

Autor

ISBN

978-83-283-1283-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SQL JAK OSIĄGNĄĆ MISTRZOSTWO W KONSTRUOWANIU ZAPYTAŃ”