STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAR. W OBIEKATCH BUDOWLANYCH

Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych – Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze – projektowanie, montaż, eksploatacja

45.00

Na stanie

Spis treści

Anna Sas-Micuń
Zmiany przepisów techniczno-budowlanych dotyczące instalacji elektrycznej i proponowane przez środowisko eksperckie ich uzupełnienia / 5

Ryszard Chybowski, Piotr Kustra
Sterowanie napędem pomp pożarniczych / 12

Marcin Wawerek
Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie ochrony przeciwpożarowej / 16

Zbigniew Hanzelka
Lokalizacji źródeł asymetrii napięcia w systemie elektroenergetycznym / 22

Waldemar Wnęk
Zasady projektowania sterowania instalacjami do odprowadzania dymu i ciepła / 33

Fryderyk Łasak
Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem / 41

Andrzej Sowa
Zagrożenie pożarowe wywołane przez wyładowania piorunoowe oraz nieprawoidłowe rozwiązania instalacji piorunochronnych i urządzeń do ograniczania przepięć / 53

Tomasz Popielarczyk
Badania i projektowanie dźwiękowych systemow ostrzegawczych / 63

Edward Skiepko
Wymagania w zakresie prowadzenia tras przewodowych instalacji ppoż w budynkach / 68

Marcin Wawerek
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – wymagania techniczno-prawne / 83

Julian Wiatr, Waldemar Jaskółowski
Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne oraz skutecznosć ochrony przeciwporażeniowej urządzeń, które muszą funkcjoować w czasie pożaru / 89

Grzegorz Kubicki
Problemy współczesnej wentylacji pożarowej / 109

Paweł Janik
Forma i zakres projektu wentylacji pożarowej/ 122

Paweł Szlachta
Scenariusze pożarowe – zasady tworzenia oraz ich praktyczne znaczenie / 126

Norbert Bartkowiak, Waldemar Wnęk
Integracja systemów bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej / 132

Grzegorz Ścieranka
Wodociągowe instalacje ppoz. – stan prawny/ 140

Grzegorz Ścieranka
Instalacje hydrantowe – projektowanie, wykonanie i odbiór / 145

Agnieszka Malesińska
Wybrane zagadnienia sla stałych urządzeń gaśniczych w budynkach użyteczności publicznej i specjalnego przeznaczenia / 150

Autor

ISBN

978-83-64094-26-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „STEROWANIE URZĄDZENIAMI PRZECIWPOŻAR. W OBIEKATCH BUDOWLANYCH”