STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W OPARCIU O ZRÓWN. KARTĘ WYNIKÓW

Książka Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o zrównoważoną kartę wynikówpodejmuje problematykę pomiarów dotyczących strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim. Omówiono w niej m.in. metody pomiaru kapitału ludzkiego oraz trudności z tym związane. Przedstawiono przykłady przekładania strategii biznesowej na personalną z wykorzystaniem mierników wynikających ze zrównoważonej karty wyników.

30.00

Na stanie

Spis treści

Wstęp / 5

ROZDZIAŁ I
KAPITAŁ LUDZKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE I METODY JEGO POMIARU / 9
1.1. Pojęcie i istota kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie / 9
1.2. Pomiary kapitału ludzkiego – istota, cele, znaczenie dla przedsiębiorstwa / 15
1.3. Metody pomiaru kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie i stosowane mierniki / 22
1.4. Problemy metodyczne związane z pomiarem kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie / 41

ROZDZIAŁ II
POMIAR KAPITAŁU LUDZKIEGO W OPARCIU O ZROWNOWAŻONĄ KARTĘ WYNIKOW ?BSC? / 48
2.1. Zrównoważona karta wyników – istota, struktura i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie / 48
2.2. Pomiar kapitału ludzkiego jako nieodzowny element strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi / 57
2.3. Przykłady przekładania strategii biznesowej na personalną z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników / 66
2.4. Klasyfikacja mierników użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa w oparciu o zrównoważoną kartę wyników / 73

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA POMIARU KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE / 81
3.1. Rozwiązania informatyczne wspomagające gromadzenie i pomiar danych użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim / 81
3.2. Sposoby gromadzenia, przetwarzania i interpretowania danych wykorzystywanych w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim / 88
3.3. Przykłady oddziaływania pomiarów kapitału ludzkiego na decyzje, działania i ocenę polityki personalnej firmy / 97

ROZDZIAŁ IV
ZASADY I WARUNKI SKUTECZNEGO WDROŻENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIERNIKOW UŻYTECZNYCH W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU KAPITAŁEM LUDZKIM / 107
4.1. Zakres stosowania mierników użytecznych w zarządzaniu kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa / 107
4.2. Ocena użyteczności mierników stosowanych w przedsiębiorstwach w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim / 115
4.3. Model wdrażania mierników użytecznych w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim / 119
4.4. Czynniki utrudniające i sprzyjające skutecznemu wdrożeniu mierników użytecznych w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim / 130

Zakończenie / 136
Bibliografia / 138
Spis tabel / 144
Spis rysunków / 146
Załączniki / 147

Autor

ISBN

978-83-231-3748-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W OPARCIU O ZRÓWN. KARTĘ WYNIKÓW”