STREFY OCHRONY UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH

W publikacji przedstawiono problematykę ochrony ujęć wód podziemnych z punktu widzenia urbanistyki, inżynierii sanitarnej i wodociągów, a także omówiono ważniejsze kwestie związane z ruchem wody pod ziemia, by na tym tle wskazać sposoby i uwarunkowania pozwalające na odpowiednie przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody podziemnej ujmowanej dla zaopatrzenia ludności.

79.80

Na stanie

Ochrona ujęć wody jest umiejętnością wymagającą przezorności, której nie zastąpią najlepsze przepisy”

W publikacji przedstawiono problematykę ochrony ujęć wód podziemnych z punktu widzenia urbanistyki, inżynierii sanitarnej i wodociągów, a także omówiono ważniejsze kwestie związane z ruchem wody pod ziemia, by na tym tle wskazać sposoby i uwarunkowania pozwalające na odpowiednie przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wody podziemnej ujmowanej dla zaopatrzenia ludności. W szczególności został uwzględniony problem ochrony ujęć na obszarach niedostatecznie izolowanych od zanieczyszczeń infiltrujących z powierzchni terenu. Praktyka wykazuje, że każda studnia przeznaczona do dostawy wody do picia powinna być zabezpieczona:

– na każdej posesji, w sposób szczególnie troskliwy, gdy stanowi studnie przydomowa

– w przypadku studni przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę do picia, a wiec studni wodociągowej, publicznej lub innej zaopatrującej większa liczbę użytkowników, przez utworzona wokół niej strefę ochrony bezpośredniej.

Obecnie około połowa studni na ujęciach zaopatrujących skupiska ludności nie ma strefy ochrony bezpośredniej, co jest niedopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego.

Spis treści

Wprowadzenie do problematyki
Strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych

2.1. Strefy ochrony bezpośredniej dla studni

2.2. Rozszerzone strefy ochrony bezpośredniej

Ochrona warstwy wodonośnej przed infiltracją zanieczyszczeń
Ocena stanu czystości wody podziemnej
Strefowy system ochrony ujęć wód podziemnych
Strefy prewencyjno-sanitarne ujęć wód podziemnych
Strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych

7.1. Problematyka formalno-prawna związana z ustanowieniem stref ochrony

7.2. Kształty stref ochrony pośredniej i ich granice

7.3. Struktura zagospodarowania stref ochrony pośredniej

7.4. Zależność powierzchni strefy ochrony pośredniej od wydajności ujęcia

7.5. Strefy ochrony pośredniej w terenach górskich

Obostrzenia w strefach ochrony pośredniej ujęć
Katalog obostrzeń w strefie ochrony pośredniej modelu przykładowego i jego sprawdzenie

na planie zagospodarowania przestrzennego

Zagadnienia szczególne

10.1. Ochrona studni kopanej znajdującej się w trudnych warunkach geologicznych

10.2. Ochrona ujęć wody ze źródeł

10.3. Ochrona rozległego ujęcia wód z utworów szczelinowych

10.4. Problem zapewnienia długotrwałego istnienia komunalnych ujęć wód podziemnych

10.5. Wymagania dla obudowy studni

10.6. Ochrona bierna przed zamachem na bezpieczeństwo ujęcia

10.7. Ochrona ujęć wód podziemnych w dotychczasowym ustawodawstwie i w nowym Prawie Wodnym

Źródła informacji

Autor

ISBN

978-83-60956-56-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „STREFY OCHRONY UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *