STUDIUM BEZPRĄDOWEGO METALIZOWANIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

Monografia dotyczy bardzo ważnego problemu zastosowania nowych technik do metalizowania powierzchni tworzyw polimerowych, które rozwijają się niezwykle dynamicznie.

35.70

Na stanie

Monografia dotyczy bardzo ważnego problemu zastosowania nowych technik do metalizowania powierzchni tworzyw polimerowych, które rozwijają się niezwykle dynamicznie. Przygotowana w takim układzie monografia stanowi całość i posiada duży ładunek poznawczy, szczególnie dla specjalistów zajmujących się podobną tematyką jak również studentów czy młodych pracowników nauki.
Spis treści
Wykaz ważniejszych symboli i akronimów
……………………………………..
9
Wprowadzenie
………………………………………………………………………………
11
1. Charakterystyka ogólna metalizowania bezprądowego
……………..
17
2. Przygotowanie warstwy wierzchniej
………………………………………….
27
2.1. Metody chemiczne
………………………………………………………………..
32
2.1.1.
Metody oczyszczania
powierzchni tworzyw za pomocą
ciekłych związków chemicznych
…………………………………..
33
2.1.2. Stosowanie primerów
……………………………………………………
36
2.1.3. Metody modyfikowania chemicznego
………………………….
37
2.2. Metoda plazmowa
…………………………………………………………………
41
2.2.1. Warunki powstawania plazmy niskotemperaturowej
…….
44
2.3.2. Efekty modyfikowania plazmowego
……………………………..
46
2.2.3. Wybrane parametry modyfikowania plazmowego
………..
49
2.3. Metoda wyładowań koronowych
…………………………………………..
51
2.3.1. Warunki powstawania wyładowań koronowych
……………
54
2.3.2. Efekty modyfikowania
………………………………………………….
56
2.3.3. Wybrane parametry modyfikowania
…………………………….
58
2.4. Metoda laserowa
……………………………………………………………………
61
2.4.1. Zasada działania laserów
………………………………………………
63
2.4.2. Efekty modyfikowania
………………………………………………….
65
2.4.3.
Charakterystyka laserów stosowanych w metalizacji
materiałów polimerowych
……………………………………………
70
3. Aktywacja powierzchni
……………………………………………………………..
73
3.1. Proces dwuetapowy
……………………………………………………………….
74
3.2. Proces jednoetapowy
…………………………………………………………….
75
3.3. Procesy aktywacji bezcynowej
……………………………………………….
76
3.4. Procesy z wykorzystaniem lasera
…………………………………………..
78
Spis treści
6
4. Osadzanie warstwy metalu
………………………………………………………..
85
4.1. Skład kąpieli do metalizowania i parametry bezprądowego
metalizowania
………………………………………………………………………
87
4.2. Miedziowanie bezprądowe
…………………………………………………….
91
4.3. Niklowanie bezprądowe
………………………………………………………..
97
4.4. Srebrzenie bezprądowe
………………………………………………………..
105
4.5. Złocenie bezprądowe
…………………………………………………………..
107
4.6. Utylizacja odpadów
…………………………………………………………….
109
4.6.1. Odpady wodno-ściekowe
……………………………………………
109
4.6.2. Substancje wydzielane do atmosfery
……………………………
114
5. Cel, zakres i metodyka badań
…………………………………………………..
119
5.1. Cel i zakres ogólny badań
…………………………………………………….
119
5.2. Charakterystyka PLA
…………………………………………………………..
120
5.2.1. Otrzymywanie
PLA
…………………………………………………….
121
5.2.2. Wybrane właściwości
PLA
………………………………………….
122
5.2.3. Wybrane zastosowania PLA
………………………………………..
123
5.3. Metody i parametry modyfikowania warstwy wierzchniej
PLA
…………………………………………………………………………………….
124
5.4. Aktywacja powierzchni
……………………………………………………….
128
5.5. Miedziowanie próbek
………………………………………………………….
130
5.6. Elektronowa mikroskopia skaningowa
…………………………………
133
5.7. Mikroskopia sił atomowych
…………………………………………………
135
5.8. Pomiary kąta zwilżania i obliczenia swobodnej energii
powierzchniowej
…………………………………………………………………
137
5.9. Spektroskopia fotoelektronowa
……………………………………………
138
5.10. Oznaczanie temperatury indukcji utleniania
……………………..
140
5.11. Oznaczanie odporności cieplnej
………………………………………..
142
5.12. Właściwości dielektryczne
…………………………………………………
143
5.13. Wytrzymałość adhezyjna
…………………………………………………..
145
6. Wyniki badań
………………………………………………………………………….
147
6.1. Modyfikowanie warstwy wierzchniej PLA
……………………………
147
6.1.1. Niemodyfikowany PLA
……………………………………………….
147
6.1.2. Modyfikowanie chemiczne
………………………………………….
149
6.1.2. Modyfikowanie plazmowe
…………………………………………..
155
6.1.3. Modyfikowanie wyładowaniami koronowymi
……………
164
6.1.4. Modyfikowanie laserowe
…………………………………………….
170

Autor

ISBN

978-83-8018-135-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „STUDIUM BEZPRĄDOWEGO METALIZOWANIA MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH”