Promocja!

SYNERGICZNE KONSTRYKCJE ŚCIERNIC ZE SPOIWEM CERAMICZNYM ,

W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku przedsięwzięta przeze mnie racjonalna postawa wobec obserwowalnej rzeczywistości zaczęła skłaniać do badawczych inspiracji nad synergizmem z zamysłem…

9.90

Na stanie

W latach dziewięćdziesiątych minionego wieku przedsięwzięta przeze mnie racjonalna postawa wobec obserwowalnej rzeczywistości zaczęła skłaniać do badawczych inspiracji nad synergizmem z zamysłem wykorzystania go w innowacyjnych procesach obróbki ściernej spojonym ścierniwem.
Po przestudiowaniu dostępnej literatury stwierdziłem, że ograniczona wiedza teoretyczna z zakresu synergizmu przekłada się na to, że synergetyka jako nauka, jest adoptowana na grunt dziedzin techniki w sposób znacznie zróżnicowany. W tym kontekście synergetyka stanowiła inspirację do podjęcia próby poszukiwania zjawisk synergizmu i ich źródeł, odpowiedzialnych za powstawanie właściwości synergicznych systemów. Jak również rozważań nad wykorzystaniem zjawisk synergizmu w zakresie obróbki ściernej, a więc elementami synergetycznej teorii techniki szlifowania.
Zagadnienia synergetyki odniosłem głównie do teoretycznej konceptualizacji, mierzenia i sterowania zjawiskami synergizmu w konstrukcjach ściernic. Koncepcję badawczą, polegającą na świadomym wykorzystaniu zjawisk synergizmu w dziedzinie systemów obróbki ściernej spojonym ścierniwem, a zwłaszcza w narzędziach do tej obróbki, przedstawiłem w niniejszej pracy.
Powstanie tej monografii zawdzięczam życzliwości i pomocy wielu osób.
Pragnę więc z całą wdzięcznością, bardzo serdecznie podziękować Panu prof. zw. dr. inż. Tadeuszowi Karpińskiemu za wieloletnią inspirację naukowo-badawczą.
W sposób szczególnie ciepły dziękuję Koledze, Panu prof. nadzw. dr. hab. inż. Bronisławowi Słowińskiemu za wiele cennych uwag dotyczących kształtu monografii oraz wnikliwą jej ocenę.
Specjalne słowa podziękowania kieruję Kolegom, Panom: prof.   nadzw.   dr.   hab.   inż.   Jarosławowi   Plichcie,   dr.   inż.   Mirosławowi Wiśniewskiemu i dr. inż. Grzegorzowi Jurkowskiemu, bez pomocy których niniejsza praca nie powstałaby.

Autor

ISBN

978-ISSN 0239-7129

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SYNERGICZNE KONSTRYKCJE ŚCIERNIC ZE SPOIWEM CERAMICZNYM”