TECHNOLOGIE ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

STRESZCZENIE

10.80

Na stanie

STRESZCZENIE

Książka dotyczy zagadnień technologii rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Przedstawiono w niej przyczyny rozwoju rozproszonych źródeł energii, podstawowe definicje i klasyfikację, aktualny i prognozowany stan energetyki rozproszonej. Omówiono wykorzystanie w źródłach rozproszonych silników tłokowych, turbin i mikroturbin gazowych oraz silników Stirlinga. Kolejny rozdział poświęcono źródłom rozproszonym wykorzystującym odnawialne zasoby energii, jak: małe elektrownie wodne; elektrownie wiatrowe; elektrownie słoneczne; inne rodzaje źródeł rozproszonych pozwalające na wykorzystanie biomasy, energii geotermicznej oraz energii mórz i oceanów. Następny rozdział dotyczy problematyki ogniw paliwowych, w tym: podział na ogniwa galwaniczne, paliwowe i akumulatory; budowa, zasada działania i rodzaje ogniw paliwowych; wykorzystanie ogniw paliwowych. Przedstawiono także zagadnienia wytwarzania skojarzonego energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych, w tym ideę wytwarzania skojarzonego, źródła skojarzone wykorzystujące turbiny gazowe, silniki tłokowe i ogniwa paliwowe, biomasę i energię geotermiczną; oraz zasobników energii, w tym: potrzebę stosowania i podział zasobników energii, baterie akumulatorów, superkondensatory, nadprzewodzące magnetyczne zasobniki energii, zasobniki kinetyczne i pneumatyczne, właściwości i zastosowania zasobników energii.

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TECHNOLOGIE ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”