TEORIA I PRAKTYKA MODELOWANIA ZJAWISK CIEPLNO-WTRZYMAŁOŚCIOWYCH W ELEMENTACH

27.30

Na stanie

SPIS TREŚCI

Ważniejsze oznaczenia

1. Wprowadzenie

2. Modele matematyczne zjawisk cieplno-wytrzymałościowych
2.1. Modelowanie rozkładu temperatur w ciele stałym
2.2. Modelowanie stanu naprężenia
2.2.1. Trójwymiarowy stan naprężenia w materiale liniowo-sprężystym
2.2.2. Dwuwymiarowy stan naprężenia w materiale liniowo-sprężystym
2.2.3. Stanu naprężenia w materiale sprężysto-plastycznym
2.2.4. Zjawisko pełzania

3. Numeryczna analiza zjawisk cieplno-wytrzymałościowych
3.1. Metoda elementów skończonych do wyznaczenia dwuwymiarowego
nieustalonego rozkładu temperatury
3.2. Metoda elementów skończonych do wyznaczenia trójwymiarowego
nieustalonego rozkładu temperatury
3.3. Bilansowa metoda elementów skończonych do wyznaczenia nieustalonego rozkładu temperatury
3.4. Metoda elementów skończonych do wyznaczenia rozkładu naprężeń –
analiza liniowa
3.5. Metoda elementów skończonych do wyznaczenia rozkładu naprężeń –
analiza nieliniowa

4. Warunki jednoznaczności rozwiązania zagadnienia cieplno-wytrzymałościowego
4.1. Badania materiałowe
4.2. Badania zjawiska pełzania
4.3. Określenie warunków brzegowych

5. Analityczne weryfikacje opracowanych modeli
5.1. Naprężenia cieplne w elemencie cylindrycznym
5.2. Naprężenia wywołane ciśnieniem w elemencie cylindrycznym
5.2.1. Rura ograniczona w stanie sprężystym
5.2.2. Rura ograniczona w stanie plastycznym
5.2.3. Rura ograniczona w stanie sprężysto-plastycznym

6. Eksperymentalne weryfikacje opracowanych modeli
6.1. Weryfikacja modelu przepływu ciepła
6.2. Weryfikacja modelu wytrzymałościowego

7. Przykłady zastosowania modelowania cieplno-wytrzymałościowego
7.1. Modelowanie cieplno-wytrzymałościowych warunków pracy elementów kotłów energetycznych
7.2. Optymalizacja nieustalonych procesów rozruchu i wyłączania urządzeń
energetycznych
7.3. Projektowanie wstawki termometrycznej

8. Podsumowanie

Literatura
Streszczenie

Autor

ISBN

978-83-7242-923-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TEORIA I PRAKTYKA MODELOWANIA ZJAWISK CIEPLNO-WTRZYMAŁOŚCIOWYCH W ELEMENTACH”