TEORIA MASZYN I PODSTAWY AUTOMATYKI ,

44.00

Na stanie

Teoria maszyn i podstawy automatyki
Andrzej Kosior
Przedstawiony zakres tematyki przedmiotu wynikający z programów kierunków studiów i wymaganych efektów kształcenia ma na celu przekazanie studentom teoretycznej wiedzy oraz nabycia kompetencji i umiejętności potrzebnych do realizowania projektów technicznych rozwiązań konstrukcyjnych mechanizmów i urządzeń stosowanych w budowie pojazdów i maszyn roboczych, przy zastosowaniu układów automatycznego sterowania w ich budowie, z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania komputerowego.

W rozdziale 1 skryptu dokonano wprowadzenia do przedmiotu „Teoria mechanizmów i maszyn”. W rozdziale 2 omówiono strukturę mechanizmów i maszyn, w tym klasyfikację par kinematycznych, oraz klasyfikację strukturalną i funkcjonalną mechanizmów. Rozdział 3 zawiera opis metod wykreślnych i analitycznych kinematyki mechanizmów, w tym mechanizmu korbowowodzikowego czworoboku przegubowego i mechanizmu jarzmowego, oraz przykładowe zadania. W rozdziale 4 omówiono metody analizy kinematycznej mechanizmów krzywkowych, syntezę mechanizmu krzywkowego metodą analityczną oraz przykładowe zadania. W rozdziale 5 opisano dynamikę mechanizmów i maszyn, a w tym siły bezwładności, wyznaczanie reakcji w parach kinematycznych mechanizmów, ruch maszyny pod działaniem sił, nierównomierność biegu maszyny, wyznaczanie momentu bezwładności koła zamachowego, oraz przykładowe zadania. W rozdziale 6 omówiono podstawowe pojęcia automatyki. Opis charakterystyk elementów i układów automatyki zawiera rozdział 7. W rozdziale 8 omówiono właściwości statyczne i dynamiczne podstawowych elementów liniowych z przykładami. Rozdział 9 zawiera opis budowy i przekształcania schematów blokowych. W rozdziale 10 omówiono rodzaje i właściwości regulatorów. W rozdziale 11 przedstawiono kryteria oceny układów automatyki, a w tym kryteria stabilności, korekcję układów, kryteria oceny układów w stanach ustalonych oraz kryteria oceny stanów dynamicznych układów automatyki.

Spis treści
Wprowadzenie.7
Cel pracy.7
Erystyka 7
Argument 9
Sofizmat 10
Podział sofizmatów i struktura książki .12
Rozdział 1. Sofizmaty źródła .14
1.1. Argument genetyczny 14
1.2. Argumenty ad hominem .16
1.2.1. Rodzaje argumentów ad hominem .16
1.2.2. Argumentum ad personam18
1.2.3. Pejoratywna asocjacja (argumentum ad Hitlerum) 22
1.2.4. Argumentum ad hominem – „zatruwanie studni”.23
1.2.5. Ad hominem – atak na niespójność.27
1.2.6. Tu quoque .29
1.2.7. Pozorne ex concessis 32
1.2.8. Problem racjonalności argumentu ad hominem .34
1.3. Argument z autorytetu .42
1.3.1. Struktura argumentu z autorytetu .42
1.3.2. Rodzaje autorytetu43
1.3.3. Erystyczna argumentacja do autorytetu .49
1.3.4. Argumentum ad verecundiam.53
Rozdział 2. Sofizmaty szczególnego braku relewancji 58
2.1. Ignoratio elenchi58
2.2. Fałszywy trop 62
2.3. Słomiana kukła 64
2.3.1. Definicja słomianej kukły.64
2.3.2. Uogólnienie. .66
2.3.3. Uszczegółowienie.69
2.3.4. Całkowite przesunięcie zakresu wypowiedzi.69
2.3.5. Częściowe przesunięcie zakresu wypowiedzi71
2.3.6. Absolutyzowanie tezy relatywnej.71
2.3.7. Imputacja 72
2.3.8. Przeinaczenie do absurdu .74
Spis treści6 Spis treści
2.3.9. Semantyczne rozciąganie i zmienianie słów .75
2.3.10. Wykorzystanie wieloznaczności wypowiedzi .76
Rozdział 3. Sofizmaty skutku.78
3.1. Rodzaje sofizmatów skutku .78
3.2. Argumentum ad consequentiam.78
3.3. Argumentum ad absurdum.86
3.4. Równia pochyła .91
3.4.1. Rodzaje równi pochyłej91
3.4.2. Logiczna równia pochyła .91
3.4.3. Empiryczna równia pochyła.94
3.5. Argumentum ad baculum .102
3.6. Argumentum ab utili 103
3.7. Wątpliwe następstwo i racja 106
3.7.1. Wątpliwe następstwo106
3.7.2. Wątpliwa racja107
Rozdział 4. Sofizmaty strukturalne 110
4.1. Fałszywa dychotomia 110
4.2. Pozorny dylemat 113
4.3. Retorsio argumenti 118
4.4. Argument ad ignorantiam123
4.5. Słaba analogia129
4.5.1. Struktura analogii .129
4.5.2. Wnioskowanie z analogii .131
4.5.3. Słaba analogia.136
4.6. Argumentum ab exemplo .138
Rozdział 5. Sofizmaty językowe 141
5.1. Sofizmaty definicyjne. .141
5.1.1. Rodzaje sofizmatów definicyjnych.141
5.1.2. Ucieczka definicyjna 142
5.1.3. Stronnicza definicja 145
5.2. Etykietowanie 150
5.3. Homonimia 155
5.4. Hipostaza .159
Zakończenie 161
Bibliografia .163

 

Autor

ISBN

978-83-8156-282-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TEORIA MASZYN I PODSTAWY AUTOMATYKI”