TESTOWANIE KODU W PRAKTYCE

53.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorce (15)

Podziękowania (16)

O recenzencie (17)

Zespół wydania oryginalnego (18)

Wstęp (19)

 • Zakres tematyczny książki (19)
 • Materiały dodatkowe (23)
 • Do kogo ta książka jest skierowana (23)
 • Konwencje (23)

Rozdział 1. Stan transformacji cyfrowej – co się zmieniło w latach 2013 – 2016? (25)

 • Koncentracja na wydajności i efektywności (25)
 • Priorytety transformacji QA i testowania (26)
 • Czynniki transformacyjne QA i testowania (26)
 • Poziom dojrzałości cyfrowej (27)
 • Wydatki na cyfrowe QA (27)
 • Prognozy rozwoju aplikacji chmurowych (27)
 • Przyrost wyzwań towarzyszących testom mobilnym i wielokanałowym IoT (28)
 • Ograniczenie wyzwań towarzyszących testowaniu wrażeń klienta (29)
 • Podsumowanie (30)

Rozdział 2. Przyszłość modeli testowych – czy prognozy wzrostu wydatków na QA są uzasadnione? (31)

 • Podział prac nad QA (32)
  • Podział prac nad QA na rozwój i wsparcie produkcji (32)
  • Intensyfikacja działań QA w zakresie rozwoju – opinia (32)
  • Intensyfikacja działań QA w fazie projektowania (33)
  • Intensyfikacja działań QA w fazie projektowania – opinia (33)
 • Prowadzenie (scentralizowanych i zdecentralizowanych) hybrydowych zespołów QA (34)
  • Prowadzenie zespołów hybrydowych QA – opinia (34)
 • Przyszłość modeli przedsięwzięć testowych (35)
  • Przyszłość modeli przedsięwzięć testowych – opinia (35)
 • DevOps (37)
 • Podsumowanie (37)
 • Źródła (38)

Rozdział 3. Korzyści z zastąpienia podwykonawców testowych zarządzanymi usługami testowymi (39)

 • Dane z World Quality Report 2016 dotyczące industrializacji i TCoE (39)
 • Korzystanie z usług bezpośrednich podwykonawców jest powszechne (40)
 • Największe wyzwania towarzyszące pracy z podwykonawcami (41)
 • Korzyści z zastąpienia podwykonawców testowych zarządzanymi usługami testowymi (42)
  • Zachowanie wiedzy (42)
  • Odbiór (42)
  • Wydajność kosztowa (42)
  • Ekonomia skali (42)
  • Opis korzyści (43)
  • Kalkulator oszczędności (43)
 • Podsumowanie (44)

Rozdział 4. Model fabryczny cyfrowego QA (45)

 • Fabryki usług (45)
 • Cyfrowy model fabryki w industrializacji dostawy cyfrowego QA (46)
 • Kluczowe aspekty korzystania z DQAF (47)
  • Funkcje wspierające DQAF (47)
  • Dostarczanie usług DQAF (48)
 • Korzyści płynące z modelu DQAF (48)
 • Podsumowanie (49)

Rozdział 5. Crowdsourcing – elastyczne TCoE na żądanie (51)

 • Testy crowdsourcingowe – trendy (52)
 • Czym jest crowdtesting i jak to działa? (52)
 • Modele operacyjne crowdtestingu (53)
 • Crowdtesting w ramach TCoE (54)
  • Kluczowe wyzwania związane z wprowadzeniem crowdtestingu (54)
 • Korzyści z crowdtestingu (55)
 • Podsumowanie (55)
 • Źródła (55)

Rozdział 6. Testowanie przebiega sprawniej w weekendy (57)

 • Testowanie weekendowe – modus operandi (57)
 • Zalety (58)
 • Wady (59)
 • Trendy w stosowaniu testów crowdsourcingowych (60)
 • W jaki sposób duże organizacje IT mogą wdrożyć program testów weekendowych? (61)
 • Podsumowanie (61)
 • Źródła (62)

Rozdział 7. Testowanie w produkcji zwinnej i poziom akceptacji podejścia zwinnego (63)

 • Jakie korzyści oferuje zwinność w porównaniu z modelem waterfall? (64)
 • Rodzaje metodyk zwinnych (65)
  • Scrum (65)
  • Kanban (66)
 • Jak przebiega testowanie w zwinnych sprintach? (66)
 • Zwinność w środowiskach rozproszonych (68)
 • Stan akceptacji zwinności – ustalenia World Quality Report 2016 – 2017 (69)
  • Wyzwania w stosowaniu metodologii agile (69)
  • Podejścia do testowania w środowiskach zwinnych (69)
  • Umiejętności QA i testowe potrzebne w ramach zwinności (70)
 • Podsumowanie (71)

Rozdział 8. Wzrost poziomu akceptacji metodyki zwinnej i DevOps (73)

 • Zwiększone wykorzystanie podejścia zwinnego i DevOps (74)
 • Rosnąca złożoność testowania w metodologii zwinnej (74)
 • Wyzwania towarzyszące przygotowywaniu CoE na potrzeby testów zwinnych (75)
 • W jaki sposób QA przekształca się, aby sprostać wymogom podejścia zwinnego i DevOps (76)
 • Czym się różni testowanie w ramach DevOps od tradycyjnego? (77)
 • Podsumowanie (78)

Rozdział 9. Czy rosnąca popularność DevOps podważa pozycję metodyki zwinnej? (79)

 • Podejście zwinne polega na szybkości (80)
 • DevOps usuwa granice dzielące rozwój, QA i operację (81)
 • Podejście zwinne kontra DevOps (81)
 • Podsumowanie (82)

Rozdział 10. Rola automatyzacji w DevOps (83)

 • Znaczenie automatyzacji dla DevOps (84)
 • Wczesna automatyzacja integracji (84)
 • Automatyzacja – domyślna praktyka (86)
 • Automatyzacja wdrażania (88)
 • Automatyzacja – wskaźniki i pomiar (88)
  • Zakres automatyzacji (88)
  • Indeks automatyzacji (88)
  • Poziom wielokrotnego użytku modelu i skryptów (89)
  • Wzrost produktywności w wyniku automatyzacji (89)
  • ROI automatyzacji (89)
  • Śledzenie postępów automatyzacji (89)
 • Najlepsze praktyki wczesnego i ciągłego automatyzowania (90)
  • Uznanie automatyzacji za zwyczajną pracę rozwojową (90)
  • Inżynieria jakości (90)
  • Współpraca zespołów projektowych, testowych i automatyzacyjnych (90)
  • Wybór właściwego rozwiązania (91)
 • Podsumowanie (91)

Rozdział 11. Ocena stanu wdrożenia DevOps przy użyciu metody benchmarkingowej (93)

 • Dlaczego DevOps – czynniki sprzyjające (94)
 • Wyzwania towarzyszące wdrożeniu DevOps (94)
 • DevOps QA benchmarking – czym jest i do czego służy (95)
 • Obszary benchmarkingu DevOps QA (96)
  • Wynik oceny benchmarkingowej DevOps QA (97)

Rozdział 12. Usprawnienie DevOps – ChatOps (99)

 • Trendy DevOps według WQR (99)
 • ChatOps – historia i potrzeby (100)
 • ChatOps – jak to działa? (101)
 • Zastosowanie ChatOps jako platformy współpracy (102)
 • Korzyści z ChatOps (102)
 • Podsumowanie (103)

Rozdział 13. BDD z wykorzystaniem języka Gherkin w środowisku zwinnym i DevOps (105)

 • BDD – założenia (105)
 • Gherkin – podstawowa składnia i przykład (106)
 • Role w zespole (107)
 • Korzyści z używania Gherkina (108)
 • Podsumowanie (108)

Rozdział 14. Automatyzacja zarządzania konfiguracją dla środowisk testowych DevOps (109)

 • Wprowadzenie (110)
 • Rodzaje środowisk testowych (110)
  • Usługi zarządzania konfiguracją i środowiskiem w chmurze i związane z nimi wyzwania (111)
 • Potencjalne rozwiązania kwestii automatycznego zarządzania konfiguracją (112)
 • Korzyści z automatyzacji zarządzania konfiguracją (113)
 • Podsumowanie (113)

Rozdział 15. Zautomatyzowane zarządzanie danymi testowymi w środowisku DevOps (115)

 • Wprowadzenie (116)
 • TDM w środowisku DevOps – kluczowe wyzwania (116)
 • Automatyczne rozwiązanie TDM dla środowiska DevOps (117)
 • Typowe usługi TDM i architektura TDM (118)
 • Korzyści ze zautomatyzowanego TDM (119)
 • Najlepsze praktyki TDM (120)
 • Podsumowanie (120)

Rozdział 16. Testowanie w cyklu DevOps z wykorzystaniem architektury mikrousług (123)

 • Czym jest architektura mikrousług? (123)
 • Testowanie w cyklu agile/DevOps z wykorzystaniem architektury mikrousług (124)
 • Testowanie wydajności mikrousług (126)
 • Monitorowanie mikrousług (126)
 • Podsumowanie (127)

Rozdział 17. Zautomatyzowane środowiska testowe w DevOps (129)

 • Zarządzanie środowiskiem testowym – kluczowe wyzwania (130)
 • Automatyzacja środowiska testowego w DevOps (131)
 • Korzyści z automatyzacji środowiska testowego (132)
 • Wskaźniki środowisk testowych do uwzględnienia przy zarządzaniu wydaniami (133)
 • Narzędzia automatyzacji środowiska testowego (134)
 • Podsumowanie (135)

Rozdział 18. Wirtualizacja usług jako czynnik wspomagający DevOps (137)

 • Wirtualizacja usług i DevOps (137)
 • Rola wirtualizacji usług w DevOps (139)
 • Wirtualizacja usług – badania (140)
 • Narzędzia do wirtualizacji usług używane w DevOps (141)
 • Podsumowanie (141)

Rozdział 19. Identyfikacja przypadków do uwzględnienia w testach regresyjnych (143)

 • Testy regresyjne oprogramowania – wprowadzenie (144)
 • Proces testowania regresji oprogramowania (144)
 • Jak dobierać przypadki na potrzeby testów regresyjnych? (144)
 • Podsumowanie (147)

Rozdział 20. Automatyzacja testów dostępności w środowisku DevOps (149)

 • Dostępność (AX) – wprowadzenie (149)
 • AX i DevOps (150)
 • Automatyzacja testowania AX w DevOps (151)
 • Standardowe narzędzia AX (152)
 • Podsumowanie (152)

Rozdział 21. Optymalizacja wydajności aplikacji Java (153)

 • Wąskie gardła wydajności – główne wyzwania i rozwiązania (154)
  • Wielokrotne wykorzystywanie obiektów (154)
  • Zarządzanie pulami obiektów (155)
  • Normalizacja obiektów (155)
  • Enumeracja stałych (155)
  • Operatory a metody (156)
  • Unikanie nadmiernego gromadzenia śmieci (156)
  • Opóźniona inicjalizacja (156)
 • Narzędzia do optymalizacji wydajności Javy (156)
  • Profiler NetBeans do analizy aplikacji Java (157)
 • Podsumowanie (160)

Rozdział 22. Testowanie aplikacji mobilnych – kluczowe wyzwania i zagadnienia (161)

 • Oczekiwania użytkowników (162)
 • Kluczowe wyzwania towarzyszące testowaniu aplikacji mobilnych (163)
  • Wrażenia użytkownika (UX) (163)
  • Dopasowanie kontekstu (163)
  • Zróżnicowane interfejsy urządzeń mobilnych (163)
  • Różnorodność urządzeń i dostępność (163)
  • Testowanie ukierunkowane na urządzenia (164)
  • Automatyczne testowanie layoutów (164)
  • Wyzwania towarzyszące automatyzacji testów z wykorzystaniem niestandardowych narzędzi (164)
  • Skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek (164)
 • Sposoby na zwiększenie użyteczności aplikacji mobilnych (165)
 • Podsumowanie (165)

Rozdział 23. Testowanie aplikacji analitycznych – co się zmieniło w dziedzinie SMAC (167)

 • Zrozumienie klientów, gromadzenie danych i analiza (168)
 • Testowanie danych (168)
 • Testowanie aplikacji BI/BA (169)
 • Jak przebiega testowanie w przypadku aplikacji big data/Hadoop? (169)
 • Podsumowanie (171)

Rozdział 24. Migracja aplikacji do chmury – kluczowe kwestie związane z testowaniem (173)

 • Konieczność sprawdzenia gotowości aplikacji do migracji (174)
 • Kluczowe obszary testowania migracji aplikacji do chmury (174)
 • Kluczowe wyzwania towarzyszące walidacji podczas migracji aplikacji do chmury (174)
 • Walidacja migracji aplikacji – podejście kompleksowe (176)
 • Podsumowanie (177)

Rozdział 25. Testowanie w chmurze – nowa mentalność (179)

 • Co czeka testerów w chmurze (180)
  • Testowanie tego, czego nie widać (180)
  • Uwzględnienie oddalenia geograficznego (181)
  • Przełamywanie barier komunikacyjnych (181)
  • Zabezpieczanie aplikacji (181)
  • Replikacja platformy (182)
  • Korzystanie z odpowiednich narzędzi (182)
 • Podsumowanie (183)

Rozdział 26. Testowanie wydajności na żądanie w środowiskach samoobsługowych (185)

 • Środowiska testowania wydajności na żądanie – kluczowe wyzwania i rozwiązania (186)
 • Platforma chmurowa do tworzenia całościowych testów wydajności (186)
 • Środowiska samoobsługowe do prowadzenia testów wydajności na żądanie (187)
 • Kluczowe scenariusze testowania wydajności na żądanie – proponowana architektura (187)
  • Scenariusz nr 1 – architektura i sposoby prowadzenia testów wydajności (188)
  • Scenariusz nr 2 – architektura i sposoby prowadzenia testów wydajności (189)
 • Podsumowanie (190)

Rozdział 27. QA w dziedzinie marketingu cyfrowego (191)

 • Rozwój marketingu cyfrowego (191)
 • Wyzwania towarzyszące wdrażaniu marketingu cyfrowego (192)
 • Znaczenie jakości dla marketingu cyfrowego (192)
 • QA cyfrowych aplikacji marketingowych – kluczowe czynniki weryfikacji (193)
 • Podsumowanie (194)

Rozdział 28. Panel bezpieczeństwa dla zarządu (195)

 • Dlaczego monitorowanie i raportowanie zagrożeń bezpieczeństwa jest konieczne? (195)
 • Co należy monitorować i raportować? (196)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji (196)
 • Parametry wyświetlane na pulpicie (198)
 • Konsekwencje naruszenia zabezpieczeń (199)
 • Kluczowe wyzwania towarzyszące implementacji pulpitu (200)
 • Podsumowanie (200)

Rozdział 29. Zrobotyzowana automatyzacja w testowaniu aplikacji mobilnych (201)

 • Roboty programowe i ich zastosowanie (202)
 • Korzyści płynące ze zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA) (202)
 • Wykorzystanie RPA w testach mobilnych (203)
 • Podsumowanie (206)
 • Źródła (206)

Rozdział 30. Kluczowe aspekty testowania aplikacji internetu rzeczy (IoT) (207)

 • Konieczność opracowania solidnej strategii testowania IoT (208)
 • Rewolucja IoT – ustalenia World Quality Report 2016 (209)
 • Kwestie do uwzględnienia przy testowaniu IoT (210)
 • Rodzaje testów IoT (211)
 • Podsumowanie (211)
 • Źródła (212)

Rozdział 31. Biznes algorytmiczny i testowanie w oparciu o model (213)

 • Rozwój analityki (214)
 • Biznes algorytmiczny – omówienie (215)
 • Konieczność prowadzenia testowania opartego na modelu (216)
 • Podsumowanie (217)

Rozdział 32. Wykorzystanie inteligencji kognitywnej w testowaniu (219)

 • Inteligencja kognitywna – wprowadzenie (220)
 • Czym są testy kognitywne? (220)
 • Ewolucja technologii kognitywnych i dostępne platformy (220)
 • Metodologie związane z testowaniem kognitywnym (221)
 • Zalety badań kognitywnych w porównaniu z obecnymi metodami (222)
 • Przypadki zastosowania właściwe dla konkretnych sektorów (222)
 • Obsługiwane technologie (223)
 • Powiązane koszty (223)
 • Wyzwania związane z wdrażaniem technologii kognitywnych (224)
 • Podsumowanie (224)

Rozdział 33. Fintech – testowanie i QA w nowej, przełomowej dziedzinie (225)

 • Ekosystem fintech (225)
 • Usługi fintech i ich wpływ na różne sektory rynku (227)
 • Testowanie aplikacji i rozwiązań fintechowych (228)
 • Podsumowanie (229)

Rozdział 34. Technologia blockchain – zapewnianie bezpieczeństwa w biznesie (231)

 • Wprowadzenie do blockchaina (232)
 • Proces blockchainowy (232)
 • Popularne blockchainy (233)
 • Wpływ na testowanie (233)
 • Podsumowanie (234)

Rozdział 35. Technologie cyfrowych łańcuchów dostaw i zagadnienia QA (235)

 • Zrozumienie procesu nabywczego (236)
 • Trendy branżowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw (236)
 • Nowe technologie w zarządzaniu łańcuchem dostaw (237[ 1])
 • Nowe technologie w handlu detalicznym (239)
 • QA w dziedzinie łańcuchów dostawczych (240)
 • Podsumowanie (241)

Rozdział 36. Potencjalne innowacje w dziedzinie e-zdrowia – konsekwencje dla testowania i QA (243)

 • Trendy transformacji cyfrowej w sektorze opieki zdrowotnej (244)
 • E-zdrowie w praktyce (244)
 • Ekosystem cyfrowej opieki zdrowotnej (245)
 • Typowe wyzwania w branży e-zdrowia (246)
 • Potrzeba wprowadzenia solidnego QA (247)
 • Walidacja danych w ramach podróży pacjenta (247)
 • Podsumowanie (247)

Rozdział 37. Trendy w globalnym sektorze motoryzacyjnym – konsekwencje dla testowania i QA (249)

 • Czynniki stymulujące rozwój branży motoryzacyjnej (250)
 • Najważniejsze trendy na chińskim rynku motoryzacyjnym (250)
 • Wpływ globalnych trendów motoryzacyjnych na rynek chiński (251)
 • W jaki sposób trendy w sektorze motoryzacyjnym wpływają na testowanie oprogramowania? (252)
 • Podsumowanie (253)

Rozdział 38. Cyfrowa transformacja w sektorze konsumenckim i detalicznym – zagadnienia QA (255)

 • Bieżące wyzwania w sektorze konsumenckim i detalicznym (256)
 • Sklepy stacjonarne i internetowe – główne trendy (256)
  • Sklepy stacjonarne (256)
  • Sklepy internetowe (257)
 • Transformacja w cyfrowym sektorze konsumpcyjnym i detalicznym (258)
 • Podróż klienta cyfrowego przez środowisko omni-channel – przykład (259)
 • Korzyści z cyfryzacji sektora konsumenckiego i detalicznego (260)
 • Czynniki istotne dla nabywców cyfrowych (260)
 • Multi-channel i omni-channel – zagadnienia QA (261)
  • Widoczność zapasów (262)
  • Komunikacja z siecią (262)
  • Predykcyjna analiza klientów (262)
  • Strategia realizacji zamówień (263)
 • Transformacja cyfrowa w sektorze konsumenckim i detalicznym – testowanie (263)
 • Podsumowanie (264)

Rozdział 39. Transformacja cyfrowa w energetyce i sektorze użyteczności publicznej – zagadnienia QA (265)

 • Trendy technologiczne w sektorze użyteczności publicznej (266)
 • Technologie kluczowe dla transformacji cyfrowej w sektorze energetyki i użyteczności publicznej (267)
 • Komunikacja wielokanałowa i spójność podróży klienta (268)
 • Uwagi dotyczące testów podróży klienta (269)
 • Uwagi dotyczące testów inteligentnej infrastruktury pomiarowej (270)
 • Trendy cyfrowej transformacji QA w sektorze energetyki i użyteczności publicznej (271)
 • Podsumowanie (273)
 • Źródła (273)

Rozdział 40. Inteligentna energetyka i sieci energetyczne – skuteczne testowanie (275)

 • Wprowadzenie (275)
 • Trendy w sektorze energetycznym i usług komunalnych (276)
  • Trendy w energetyce i usługach komunalnych – dane WQR 2016 (278)
 • Najczęstsze wyzwania w sektorze energetycznym (278)
 • Inteligentne liczniki i sieci (279)
 • Proces testowania SMI (280)
 • Podsumowanie (281)

Rozdział 41. Testowanie cyfrowych aplikacji linii lotniczych – projekty responsywne (283)

 • Branża lotnicza – obecna sytuacja (283)
 • Rola cyfryzacji (284)
 • QA i testowanie w branży lotniczej (285)
  • Testowanie wdrożenia reguł biznesowych (285)
  • Testowanie integracji systemów (286)
  • Testy niefunkcjonalne (286)
 • Testowanie responsywnych stron internetowych (286)
 • Podsumowanie (288)

Rozdział 42. Testowanie tablic ortogonalnych (OAT) – zastosowanie w sektorze opieki zdrowotnej (289)

 • Wprowadzenie (290)
 • Wyzwania towarzyszące testowaniu aplikacji H&LS (290)
 • Jak wykorzystać strategię testowania tablic ortogonalnych (OATS)? (291)
 • Podsumowanie (293)

Rozdział 43. Przyszłość konsultingu w erze przemian cyfrowych (295)

 • Przekształcenia konsultingu w wyniku rewolucji cyfrowej (296)
 • Konsultant w erze cyfrowej (296)
 • Przyszłość doradztwa (297)
 • Co bym teraz robiła inaczej? (298)
  • Kontakt z klientami przez cały cykl rozwoju (298)
  • Unikanie nadmiernych wydatków na podróże służbowe (299)
  • Crowdsourcing jako sposób na podniesienie współczynnika wykorzystania (299)
  • Elastyczny model operacyjny firm konsultingowych (299)
 • Podsumowanie (300)

Rozdział 44. Przyszłość testowania w świecie cyfrowym (301)

 • Kluczowe trendy technologiczne kształtujące przyszłość IT (301)
  • Rozpowszechnione technologie i analizy predyktywne UX (302)
  • Inteligencja kognitywna w połączonych z siecią pojazdach autonomicznych (302)
  • Wielokanałowa łączność użytkownika i urządzenia noszone (303)
  • Dezintermediacja – platforma łącząca nowych partnerów (304)
  • Przeobrażenia miejsca pracy wskutek robotyzacji procesów (305)
 • Kwestie związane z testowaniem nowych technologii (305)
  • Wszechstronne technologie i analityka predyktywna (305)
  • Inteligencja kognitywna – CAV (306)
  • Wielokanałowa łączność użytkownika – technologie noszone (306)
  • Dezintermediacja – platforma biznesowa (306)
  • Przeobrażenia miejsca pracy wskutek robotyzacji procesów (306)
 • Podsumowanie (307)

Rozdział 45. Testowanie w przyszłości – możliwości rozwoju zawodowego (309)

 • Zawody testerskie (310)
 • Typowe stanowiska pracy (311)
 • Znaczenie technologii i narzędzi branżowych lub dziedzinowych w karierze testera (312)
 • Umiejętności wymagane w testowaniu zwinnym i DevOps (312)
 • Nowy profil testera w DevOps (313)
 • Podsumowanie (314)

Rozdział 46. Robotyka, uczenie maszynowe, internet rzeczy – konsekwencje dla indyjskiego sektora usług (315)

 • Robotyka, uczenie maszynowe i IoT – kontekst (316)
 • Jaki wpływ wywiera postęp technologiczny na gospodarkę indyjską? (317)
  • Globalny spadek cen ropy – wnioski (317)
  • Co spowodowało zahamowanie wzrostu gospodarki chińskiej? (317)
 • Perspektywy dla indyjskiego sektora usług – opinia (318)
 • Podsumowanie (319)

Źródła (321)

 • Rozdział 2. Przyszłość modeli testowych – czy prognozy wzrostu wydatków na QA są uzasadnione? (321)
 • Rozdział 3. Korzyści z zastąpienia podwykonawców testowych zarządzanymi usługami testowymi (321)
 • Rozdział 18. Wirtualizacja usług jako czynnik wspomagający DevOps (322)
 • Rozdział 30. Kluczowe aspekty testowania aplikacji internetu rzeczy (IoT) (322)
 • Rozdział 31. Biznes algorytmiczny i testowanie w oparciu o model (322)
 • Rozdział 46. Robotyka, uczenie maszynowe, internet rzeczy – konsekwencje dla indyjskiego sektora usług (322)

Skorowidz (323)

Autor

ISBN

978-83-283-3970-5

Liczba stron

Rok wydania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TESTOWANIE KODU W PRAKTYCE”