TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Z UŻYCIEM NODE I EXPRESS KORZYSTANIE JS

67.00

Na stanie

Spis treści

 • Wstęp
  • Dla kogo jest ta książka
  • Uwagi dotyczące drugiego wydania
  • Organizacja książki
  • Przykładowa witryna
  • Konwencje stosowane w książce
  • Wykorzystywanie przykładowego kodu
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Wprowadzenie do technologii Express
  • JavaScriptowa rewolucja
  • Wprowadzenie do technologii Express
  • Aplikacje działające po stronie serwera i aplikacje działające po stronie klienta
  • Krótka historia platformy Express
  • Node nowy rodzaj serwera WWW
  • Ekosystem Node
  • Licencje
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2. Pierwsze kroki w Node
  • Pobieranie Node
  • Użycie terminala
  • Edytory
  • npm
  • Prosty serwer WWW z użyciem Node
   • Witaj, świecie
   • Programowanie sterowane zdarzeniami
   • Trasowanie
   • Zwracanie zasobów statycznych
  • Przejdźmy do platformy Express
 • Rozdział 3. Oszczędność czasu dzięki Expressowi
  • Tworzenie szkieletu aplikacji
  • Witryna WWW Meadowlark Travel
  • Wstępne kroki
   • Widoki i układy
   • Statyczne pliki i widoki
   • Dynamiczne treści w widokach
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4. Porządki
  • Struktura plików i katalogów
  • Najlepsze praktyki
  • Kontrola wersji
  • Jak używać systemu Git wraz z tą książką?
   • Samodzielne pisanie kodu
   • Korzystanie z przykładowego kodu
  • Pakiety npm
  • Metadane projektu
  • Moduły Node
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5. Zapewnienie jakości
  • Plan zapewnienia jakości
  • QA: czy warto?
  • Logika kontra prezentacja
  • Rodzaje testów
  • Przegląd technik zapewniania jakości
  • Instalowanie i konfigurowanie platformy Jest
  • Testy jednostkowe
   • Tworzenie atrap
   • Refaktoryzacja aplikacji pod kątem testowalności
   • Pisanie pierwszego testu
   • Utrzymanie testów
   • Pokrycie testami
  • Testy integracyjne
  • Lintowanie
  • Ciągła integracja
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6. Obiekty żądania i odpowiedzi
  • Elementy URL
  • Metody żądania HTTP
  • Nagłówki żądań
  • Nagłówki odpowiedzi
  • Internet Media Type
  • Ciało żądania
  • Obiekt żądania
  • Obiekt odpowiedzi
  • Znajdowanie dodatkowych informacji
  • Najważniejsze funkcje
   • Renderowanie treści
   • Przetwarzanie formularzy
   • Udostępnianie API
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7. Tworzenie szablonów za pomocą silnika Handlebars
  • Nie ma absolutnych zasad z wyjątkiem tej jednej
  • Wybór silnika szablonów
  • Pug, czyli inne podejście
  • Podstawy silnika Handlebars
   • Komentarze
   • Bloki
   • Szablony po stronie serwera
   • Widoki i układy
   • Stosowanie (lub niestosowanie) układów w aplikacjach Expressa
   • Sekcje
   • Części
   • Doskonalenie szablonów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8. Przetwarzanie formularzy
  • Wysyłanie danych klienta na serwer
  • Formularze HTML
  • Kodowanie
  • Inne sposoby obsługi formularzy
  • Przetwarzanie formularzy w platformie Express
  • Wysyłanie danych formularza za pomocą funkcji fetch
  • Przesyłanie plików
   • Przesyłanie plików za pomocą funkcji fetch
  • Ulepszamy interfejs użytkownika formularza do przesyłania plików
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9. Obiekty cookie i sesje
  • Przeniesienie danych dostępowych na zewnątrz
  • Obiekty cookie w Expressie
  • Sprawdzanie zawartości cookie
  • Sesje
   • Magazyny pamięci
   • Stosowanie sesji
  • Użycie sesji do implementowania wiadomości typu flash
  • Przeznaczenie sesji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10. Oprogramowanie pośredniczące
  • Zasady dotyczące oprogramowania pośredniczącego
  • Przykłady oprogramowania pośredniczącego
  • Często wykorzystywane oprogramowanie pośredniczące
  • Oprogramowanie pośredniczące od zewnętrznych producentów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11. Wysyłanie wiadomości e-mail
  • SMTP, MSA i MTA
  • Otrzymywanie poczty elektronicznej
  • Nagłówki poczty elektronicznej
  • Formaty wiadomości e-mail
  • E-mail w formacie HTML
  • Nodemailer
   • Wysyłanie poczty elektronicznej
   • Wysyłanie wiadomości do wielu odbiorców
  • Lepsze opcje wysyłania masowych wiadomości
  • Wysyłanie poczty w formacie HTML
   • Obrazy w wiadomościach e-mail w formacie HTML
   • Użycie widoków do wysyłania wiadomości w formacie HTML
   • Opakowanie funkcjonalności wiadomości e-mail
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12. Kwestie produkcyjne
  • Środowiska wykonywania
  • Konfiguracja specyficzna dla środowiska
  • Uruchamianie procesów Node
  • Skalowanie witryny WWW
   • Skalowanie poziome z użyciem klastrów
   • Obsługa nieprzechwyconych wyjątków
   • Skalowanie poziome za pomocą wielu serwerów
  • Monitorowanie witryny WWW
   • Monitoring czasu działania za pomocą narzędzi od innych producentów
  • Testy wytrzymałościowe
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13. Trwałość
  • Trwałość z wykorzystaniem systemu plików
  • Trwałość z wykorzystaniem chmury
  • Trwałość z wykorzystaniem baz danych
   • Uwaga dotycząca wydajności
   • Tworzenie abstrakcji warstwy danych
   • Konfiguracja MongoDB
   • Mongoose
   • Połączenia z bazą danych za pośrednictwem Mongoose
   • Tworzenie schematów i modeli
   • Dodawanie początkowych danych
   • Pobieranie danych
   • Dodawanie danych
   • PostgreSQL
   • Dodawanie danych
  • Baza danych jako magazyn sesji
  • Podsumowanie
 • Rozdział 14. Trasowanie
  • Trasy i SEO
  • Subdomeny
  • Funkcje obsługi tras są elementami oprogramowania pośredniczącego
  • Ścieżki tras i wyrażenia regularne
  • Parametry trasy
  • Porządkowanie tras
  • Deklarowanie tras w module
  • Logiczne grupowanie funkcji obsługi tras
  • Automatyczne renderowanie widoków
  • Podsumowanie
 • Rozdział 15. API typu REST i JSON
  • JSON i XML
  • Tworzenie API
  • Zgłaszanie błędów API
  • Mechanizm Cross-Origin Resource Sharing
  • Testy
  • Udostępnianie API za pomocą platformy Express
  • Podsumowanie
 • Rozdział 16. Aplikacje jednostronicowe
  • Krótka historia tworzenia aplikacji WWW
  • Technologie SPA
  • Tworzenie aplikacji za pomocą Reacta
  • Podstawy aplikacji tworzonych za pomocą Reacta
   • Strona główna
   • Trasowanie
   • Strona Wycieczki projekt wizualny
   • Strona Wycieczki integracja z serwerem
   • Wysyłanie informacji na serwer
   • Zarządzanie stanem
   • Opcje wdrażania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 17. Treści statyczne
  • Kwestie wydajnościowe
  • Systemy dostarczania treści
  • Projektowanie z myślą o CDN
   • Witryna renderowana po stronie serwera
   • Aplikacje jednostronicowe
  • Zapisywanie zasobów statycznych w pamięci podręcznej
  • Zmiana treści statycznych
  • Podsumowanie
 • Rozdział 18. Bezpieczeństwo
  • HTTPS
   • Generowanie certyfikatu
   • Korzystanie z darmowego urzędu certyfikacji
   • Zakup certyfikatu
   • Włączanie HTTPS dla aplikacji napisanych za pomocą Expressa
   • Uwaga dotycząca portów
   • HTTPS i proxy
  • Ataki Cross-Site Request Forgery
  • Uwierzytelnianie
   • Uwierzytelnianie kontra autoryzacja
   • Problem dotyczący haseł
   • Uwierzytelnianie za pośrednictwem innych podmiotów
   • Przechowywanie danych użytkowników w bazie danych
   • Uwierzytelnianie kontra rejestracja oraz doświadczenie użytkownika
   • Passport
    • Konfigurowanie modułu Passport
   • Autoryzacja oparta na rolach
   • Dodawanie dostawcy uwierzytelniania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 19. Integracja z zewnętrznymi API
  • Serwisy społecznościowe
   • Wtyczki serwisów społecznościowych i wydajność witryny
   • Wyszukiwanie tweetów
   • Renderowanie tweetów
  • Geokodowanie
   • Geokodowanie z użyciem Google
    • Ograniczenia dotyczące użycia
   • Geokodowanie danych
   • Wyświetlanie mapy
  • Dane o pogodzie
  • Podsumowanie
 • Rozdział 20. Debugowanie
  • Pierwsza zasada debugowania
  • Wykorzystanie REPL i konsoli
  • Użycie wbudowanego debuggera Node
  • Klienty inspekcji Node
  • Debugowanie funkcji asynchronicznych
  • Debugowanie kodu platformy Express
  • Podsumowanie
 • Rozdział 21. Publikacja
  • Rejestracja domeny i hosting
   • System nazw domen
   • Bezpieczeństwo
   • Domeny najwyższego poziomu
   • Subdomeny
   • Serwery nazw
   • Hosting
    • Hosting tradycyjny czy w chmurze?
    • XaaS
    • Giganci
    • Hosting butikowy
   • Wdrażanie
    • Rola systemu Git podczas wdrażania
    • Ręczne wdrażanie oparte na systemie Git
  • Podsumowanie
 • Rozdział 22. Konserwacja
  • Zasady konserwacji
   • Opracowanie długoterminowego planu
   • Użycie systemu kontroli wersji
   • Korzystanie z narzędzia do śledzenia błędów
   • Dbałość o higienę
   • Nieodkładanie na później
   • Rutynowe sprawdzanie jakości
   • Monitorowanie danych analitycznych
   • Optymalizacja wydajności
   • Priorytetyzacja śledzenia potencjalnych klientów
   • Zapobieganie niewidocznym porażkom
  • Ponowne wykorzystanie kodu i refaktoryzacja
   • Prywatny rejestr npm
   • Oprogramowanie pośredniczące
    • Moduł bezpośrednio udostępnia funkcję oprogramowania pośredniczącego
    • Moduł udostępnia funkcję zwracającą oprogramowanie pośredniczące
    • Moduł udostępnia obiekt zawierający oprogramowanie pośredniczące
  • Podsumowanie
 • Rozdział 23. Dodatkowe zasoby
  • Dokumentacja online
  • Periodyki
  • Stack Overflow
  • Wkład w rozwój platformy Express
  • Podsumowanie
 • O autorze
 • Kolofon
Autor

ISBN

978-83-283-6743-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „TWORZENIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Z UŻYCIEM NODE I EXPRESS KORZYSTANIE JS”