UCZENIE MASZYNOWE Z JĘZYKIEM JAVASCRIPT

59.00

Na stanie

Spis treści

O autorze 7

O recenzencie 8

Wstęp 9

Rozdział 1. Poznawanie potencjału języka JavaScript 15

 • Język JavaScript 15
 • Uczenie maszynowe 18
 • Zalety i wyzwania związane ze stosowaniem języka JavaScript 20
 • Inicjatywa CommonJS 21
 • Node.js 22
 • Język TypeScript 24
 • Usprawnienia wprowadzone w ES6 26
  • Let i const 26
  • Klasy 27
  • Importowanie modułów 29
  • Funkcje strzałkowe 29
  • Literały obiektowe 31
  • Funkcja for…of 31
  • Obietnice 32
  • Funkcje async/wait 33
 • Przygotowywanie środowiska programistycznego 34
  • Instalowanie Node.js 34
  • Opcjonalne zainstalowanie Yarn 35
  • Tworzenie i inicjowanie przykładowego projektu 35
  • Tworzenie projektu “Witaj, świecie!” 36
 • Podsumowanie 38

Rozdział 2. Badanie danych 39

 • Przetwarzanie danych 39
 • Identyfikacja cech 42
  • Przekleństwo wymiarowości 43
  • Wybór cech oraz wyodrębnianie cech 45
  • Przykład korelacji Pearsona 48
 • Czyszczenie i przygotowywanie danych 51
  • Obsługa brakujących danych 51
  • Obsługa szumów 53
  • Obsługa elementów odstających 58
  • Przekształcanie i normalizacja danych 61
 • Podsumowanie 68

Rozdział 3. Przegląd algorytmów uczenia maszynowego 69

 • Wprowadzenie do uczenia maszynowego 70
 • Typy uczenia 70
  • Uczenie nienadzorowane 72
  • Uczenie nadzorowane 75
  • Uczenie przez wzmacnianie 83
 • Kategorie algorytmów 84
  • Grupowanie 84
  • Klasyfikacja 84
  • Regresja 85
  • Redukcja wymiarowości 85
  • Optymalizacja 86
  • Przetwarzanie języka naturalnego 86
  • Przetwarzanie obrazów 87
 • Podsumowanie 87

Rozdział 4. Algorytmy grupowania na podstawie klastrów 89

 • Średnia i odległość 90
 • Pisanie algorytmu k-średnich 93
  • Przygotowanie środowiska 93
  • Inicjalizacja algorytmu 94
  • Testowanie losowo wygenerowanych centroidów 99
  • Przypisywanie punktów do centroidów 100
  • Aktualizowanie położenia centroidów 102
  • Pętla główna 106
 • Przykład 1. – k-średnich na prostych danych dwuwymiarowych 107
 • Przykład 2. – dane trójwymiarowe 114
 • Algorytm k-średnich, kiedy k nie jest znane 116
 • Podsumowanie 122

Rozdział 5. Algorytmy klasyfikacji 123

 • k najbliższych sąsiadów 124
  • Implementacja algorytmu KNN 125
 • Naiwny klasyfikator bayesowski 138
  • Tokenizacja 140
  • Implementacja algorytmu 141
  • Przykład 3. – ocenianie charakteru recenzji filmów 150
 • Maszyna wektorów nośnych 154
 • Lasy losowe 162
 • Podsumowanie 168

Rozdział 6. Algorytmy reguł asocjacyjnych 169

 • Z matematycznego punktu widzenia 171
 • Z punktu widzenia algorytmu 174
 • Zastosowania reguły asocjacji 176
 • Przykład – dane ze sprzedaży detalicznej 178
 • Podsumowanie 182

Rozdział 7. Przewidywanie z użyciem algorytmów regresji 183

 • Porównanie regresji i klasyfikacji 184
 • Podstawy regresji 185
 • Przykład 1. – regresja liniowa 189
 • Przykład 2. – regresja wykładnicza 193
 • Przykład 3. – regresja wielomianowa 198
 • Inne techniki analizy szeregów czasowych 200
  • Filtrowanie 201
  • Analiza sezonowości 203
  • Analiza fourierowska 204
 • Podsumowanie 206

Rozdział 8. Algorytmy sztucznych sieci neuronowych 209

 • Opis koncepcji sieci neuronowych 210
 • Uczenie metodą propagacji wstecznej 214
 • Przykład – XOR z użyciem TensorFlow.js 217
 • Podsumowanie 224

Rozdział 9. Głębokie sieci neuronowe 227

 • Konwolucyjne sieci neuronowe 228
  • Konwolucje oraz warstwy konwolucyjne 229
  • Przykład – zbiór MNIST ręcznie zapisanych cyfr 234
 • Rekurencyjne sieci neuronowe 241
  • SimpleRNN 242
  • Topologia GRU 246
  • Długa pamięć krótkoterminowa – LSTM 249
 • Podsumowanie 252

Rozdział 10. Przetwarzanie języka naturalnego w praktyce 253

 • Odległość edycyjna 255
 • Ważenie termów – odwrotna częstość w dokumentach 257
 • Tokenizacja 263
 • Stemming 270
 • Fonetyka 272
 • Oznaczanie części mowy 274
 • Techniki przekazywania słów do sieci neuronowych 276
 • Podsumowanie 279

Rozdział 11. Stosowanie uczenia maszynowego w aplikacjach czasu rzeczywistego 281

 • Serializacja modeli 282
  • Uczenie modeli na serwerze 283
  • Wątki robocze 286
  • Modele samodoskonalące oraz spersonalizowane 287
 • Potokowanie danych 290
  • Przeszukiwanie danych 291
  • Łączenie i agregacja danych 293
  • Przekształcenia i normalizacja 295
  • Przechowywanie i dostarczanie danych 298
 • Podsumowanie 300

Rozdział 12. Wybieranie najlepszego algorytmu dla aplikacji 303

 • Tryb uczenia 305
 • Zadanie do wykonania 308
 • Format, postać, wejście i wyjście 309
 • Dostępne zasoby 312
 • W razie problemów 313
 • Łączenie modeli 316
 • Podsumowanie 318

Skorowidz 321

Autor

ISBN

978-83-283-5196-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „UCZENIE MASZYNOWE Z JĘZYKIEM JAVASCRIPT”