UKRYTY INTERNET JAKO PRZEDMIOT EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

Książka dotyka obecnie ważnego problemu edukacji informacyjnej w zakresie korzysta

40.00

Na stanie

Książka dotyka obecnie ważnego problemu edukacji informacyjnej w zakresie korzystania z zasobów tzw. Ukrytego Internetu, traktowanego do tej pory w polskim systemie edukacyjnym powierzchownie. Autorka zwraca uwagę nie tylko nad wagę tego problemu, lecz także wychodzi z propozycją projektu edukacyjnego pozwalającego wypełnić tę lukę w polskim systemie edukacyjnym. Poza tym jest to jedna z nielicznych książek na ten temat, która zawiera cenną refleksję nad tym problemem w kontekście ograniczania się do stosowania tylko tzw. powierzchniowych systemów wyszukiwawczych w Internecie.

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1
Ukryty Internet – rozważania terminologiczne i istota zjawiska
1.1. Rozważania terminologiczne / 13
1.2. Geneza zjawiska / 15
1.3. Rozmiar Ukrytego Internetu / 25
1.4. Typologia i charakterystyka zasobów Ukrytego Internetu / 30
1.4.1. The Opaque Web – Sieć Nieprzezroczysta / 30
1.4.2. The Private Web – Sieć Zasobów Prywatnych / 33
1.4.3. The Proprietary Web – Sieć Zastrzeżona / 35
1.4.4. The Truly Invisible Web – Prawdziwie Ukryty Internet / 35
1.5. Zawartość tematyczna Ukrytego Internetu / 41
1.6. Cechy jakościowe Ukrytego Internetu / 45

Rozdział 2
Edukacja informacyjna w zakresie wyszukiwania informacji w Internecie
2.1. Edukacja informacyjna użytkowników Internetu w świetle badań nad barierami informacyjnymi / 49
2.2. Edukacja informacyjna użytkowników w świetle standardów kształcenia informacyjnego / 61

Rozdział 3
Wyszukiwanie informacji w Ukrytym Internecie
3.1. Strategie wyszukiwawcze / 71
3.2. Narzędzia wyszukiwawcze / 73
3.2.1. Wyszukiwarki / 77
3.2.2. Katalogi i serwisy informacyjne / 85
3.2.3. Narzędzia wyszukiwania zasobów Open Access i biblioteki cyfrowe / 93
3.3. Propozycja projektu edukacyjnego dedykowanego zasobom o charakterze naukowym / 96
3.3.1. Etapy uczenia o Ukrytym Internecie / 98
3.3.1.1. Podstawy wyszukiwania w Internecie / 100
3.3.1.2. Zasady wyszukiwania w Internecie / 106
3.3.1.3. Wprowadzenie w tematykę Ukrytego Internetu / 107
3.3.2. Prezentacja narzędzi i metod przeszukiwania zasobów Ukrytego Internetu /108
3.3.2.1. Wyszukiwarki naukowe / 108
3.3.2.2. Narzędzia wyszukiwawcze wspierające wyszukiwanie naukowe / 120
3.3.2.3. Katalogi internetowe / 135
3.3.2.4. Portale społecznościowe dla naukowców / 141
3.4. Podsumowanie projektu / 142

Zakończenie / 153
Bibliografia / 157
Spis wykorzystanych źródeł internetowych / 170
Spis rysunków / 172
Spis tabel / 173
Indeks rzeczowy / 175

Autor

ISBN

978-83-231-3234-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „UKRYTY INTERNET JAKO PRZEDMIOT EDUKACJI INFORMATYCZNEJ”