UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2021 CZ.1 WYD.17 ,

99.00

Na stanie

Uprawnienia budowlane. Pytania i testy egzaminacyjne. Cz. 1 Poradnik z kluczem

autor: praca zbiorowa

wyd. 17. z 2021 r., format B5, str. 572

stan prawny: 1 stycznia 2021 r.

523 pytania testowe,

20 testów egzaminacyjnych

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

Najlepszy dla:

– architektów

– konstruktorów budowlanych

– drogowców

– mostowców

– kolejarzy

– hydrotechników

– wyburzeniowców

– instalatorów teletechnicznych, energetycznych oraz elektrycznych

[Część 1. PORADNIK składa się z:

– przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jak i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

– rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

– rozdziału 2, w którym zamieszczono 523 przykładowe pytania na egzamin testowy (niezależnych od 662 pytań zawartych w 2 części książki) obejmujących:

· 66 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,

· 216 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych (14 rozporządzeń),

· 24 przykładowych pytań z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,

· 43 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (7 rozporządzeń)

· 174 pytań z zakresu innych 43 aktów prawnych;

z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;

– rozdziału 3, gdzie zamieszczono 20 przykładowych testów egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu do rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź.

Spis treści
OD WYDAWCY 7
WPROWADZENIE – WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 9
ROZDZIAŁ 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 27
ROZDZIAŁ 2. PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 35
2.1. Przykładowe pytania na egzamin testowy 35
2.2. Odpowiedzi 117
ROZDZIAŁ3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
BEZ OGRANICZEŃ 243
3.1. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej 243
3.1.1. Odpowiedzi 257
3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 261
3.2.1. Odpowiedzi 272
3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 276
3.3.1. Odpowiedzi287
3.4. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej 291
3.4.1. Odpowiedzi 305
3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej mostowej 309
3.5.1. Odpowiedzi321
3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej 325
3.6.1. Odpowiedzi336
3.7. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 340
3.7.1. Odpowiedzi354
3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej drogowej 359
3.8.1. Odpowiedzi370
3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 374
3.9.1. Odpowiedzi385
3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie
kolejowych obiektów budowlanych 389
3.10.1. Odpowiedzi 403
3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych 408
3.11.1. Odpowiedzi 419
3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych
obiektów budowlanych 423
3.12.1. Odpowiedzi 434
3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej 438
3.13.1. Odpowiedzi 452
3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz¹dzeñ telekomunikacyjnych 456
3.14.1. Odpowiedzi 470
3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz¹dzeñ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych 474
3.15.1. Odpowiedzi488
3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 492
3.16.1. Odpowiedzi 503
3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urz¹dzeñ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych 507
3.17.1. Odpowiedzi 518
3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych 522
3.18.1. Odpowiedzi 536
3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych
i elektroenergetycznych 540
3.19.1. Odpowiedzi 552
3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych 555
3.20.1. Odpowiedzi 567
Wykaz reklam
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie 202126
Prawo budowlane 2021 34
BHP w budownictwie 2021 571

Autor

ISBN

978-83-64795-64-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2021 CZ.1 WYD.17”