UPRAWNIENIA BUDOWLANE PYTANIA I TESTY EGZAMINACYJNE 2019 CZ.1

89.00

Na stanie

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności bez ograniczeń z komentarzem przepisów prawnych, których znajomość wymagana jest na egzaminie.

 

Najlepszy dla:

– architektów

– konstruktorów budowlanych

– drogowców

– mostowców

– kolejarzy

– hydrotechników

– wyburzeniowców

– instalatorów teletechnicznych, energetycznych oraz elektrycznych

[Część 1. PORADNIK składa się z:

 • przedmowy, gdzie omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);
 • rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe pytania na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;
 • rozdziału 2, w którym zamieszczono 523 przykładowe pytania na egzamin testowy (niezależnych od 662 pytań zawartych w 2 części książki) obejmujących:
 • 66 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,
 • 216 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych (14 rozporządzeń),
 • 24 przykładowych pytań z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • 43 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (7 rozporządzeń)
 • 174 pytań z zakresu innych 43 aktów prawnych;

z proponowanymi odpowiedziami A, B i C kompatybilnymi z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz regulaminem Polskiej Izby Inżynierów budownictwa; na końcu tego rozdziału zamieszczono właściwą odpowiedź A lub B lub C; na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B albo C), z których jedna jest właściwa;

 • rozdziału 3, gdzie zamieszczono 20 przykładowych testów egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane bez ograniczeń dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); w odróżnieniu do rozdziału 2 – odpowiedzi oznaczono małymi literami: a), b) i c); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, uzasadnieniem i komentarzem, z którego wynika odpowiedź;
 • wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane.
 • Spis treści
  OD WYDAWCY / 7
  WPROWADZENIE – WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH / 9ROZDZIAŁ 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 27ROZDZIAŁ 2. PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE – JESIEŃ 2019 / 35
  2.1. Przykładowe pytania na egzamin testowy / 35
  2.2. Odpowiedzi / 11

  ROZDZIAŁ 3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE BEZ OGRANICZEŃ / 241
  3.1. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 241
  3.1.1. Odpowiedzi / 255
  3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 259
  3.2.1. Odpowiedzi / 270
  3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 274
  3.3.1. Odpowiedzi / 285
  3.4. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotamibudowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 289
  3.4.1. Odpowiedzi / 303
  3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 307
  3.5.1. Odpowiedzi / 319
  3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej / 323
  3.6.1. Odpowiedzi / 334
  3.7. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 338
  3.7.1. Odpowiedzi / 352
  3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 357
  3.8.1. Odpowiedzi / 368
  3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej / 372
  3.9.1. Odpowiedzi / 383
  3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 387
  3.10.1. Odpowiedzi / 401
  3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 406
  3.11.1. Odpowiedzi / 417
  3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 421
  3.12.1. Odpowiedzi / 432
  3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / 436
  3.13.1. Odpowiedzi / 450
  3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 454
  3.14.1. Odpowiedzi / 468
  3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 472
  3.15.1. Odpowiedzi / 486
  3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 490
  3.16.1. Odpowiedzi / 501
  3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 505
  3.17.1. Odpowiedzi / 516
  3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 520
  3.18.1. Odpowiedzi / 534
  3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 538
  3.19.1. Odpowiedzi / 550
  3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 553
  3.20.1. Odpowiedzi / 565

  WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA NA EGZAMINIE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 569

  Wykaz reklam
  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie 2019 / 26
  Zbiór Aktów Prawnych / 34
  VADEMECUM PROJEKTANTA tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych / 322
  Prawo budowlane – przepisy z omówieniem / 356
  Przepisy techniczno-budowlane dla budynków z wprowadzeniem / 405
  Powierzchnie i kubatury budynku / 420
  Bezpieczeństwo pracy w budownictwie / 537

Autor

ISBN

978-83-64795-47-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „UPRAWNIENIA BUDOWLANE PYTANIA I TESTY EGZAMINACYJNE 2019 CZ.1”