URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ , ,

86.00

Na stanie

Urządzenia I Systemy Energetyki Odnawialnej

Ryszard Tytko

Wydanie XV 2022

Książka przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów kierunków związanych z ochroną środowiska oraz osób zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, zaistniała konieczność przygotowania podręcznika, w którym zostaną zawarte treści zgodne z wymogami ww. podstaw programowych m.in.: dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930). Treść podstaw programowych dla tego zawodu zamieściłem w podręczniku „Zbiór zadań z odnawialnych źródeł energii”. Zawarte w podręczniku „Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej” treści, obejmują podstawę teoretyczną omawianych zagadnień, projekty rozwiązań technicznych, ich praktyczną realizację, dotyczącą urządzeń zasilanych z OZE. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole podręczników w paragrafie 27 stwierdza się, że w szkole mogą być stosowane podręczniki niewpisane do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach, albo wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, jeżeli w wykazie brak jest podręcznika do nauczania danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego. W opracowaniu tym skoncentrowano się na praktycznym wykorzystaniu energii: słonecznej, geotermalnej, biomasy, wody i wiatru w urządzeniach do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Informacje zamieszczone w książce, służą jedynie do celów edukacyjnych i nie mogą być podstawą do wykorzystania w konkretnych instalacjach OZE.

Autor

ISBN

978-83-8111-266-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „URZĄDZENIA I SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ”