VADEMECUM PROJEKTANTA T.1 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

VADEMECUM PROJEKTANTA tom 1. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych

126.00

Na stanie

VADEMECUM PROJEKTANTA to kompendium wiedzy, które w tomie 1. zawiera podstawowe informacje i praktyczne komentarze związane ze stosowaniem norm europejskich (tzw. Eurokodów). Kolejne planowane do wydania tomy będą dotyczyć projektowania konstrukcji: żelbetowych, stalowych, murowych i drewnianych, a także projektowana geotechnicznego. Praca zbiorowa jest opracowywana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza i redakcją naukową dr. inż. Stefana Pyraka.

Autorami tomu 1 pt. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych są wybitni specjaliści, rzeczoznawcy, eksperci teoretycy i praktycy: prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, dr inż. Andrzej Pogorzelski, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan Sieczkowski i dr inż. Andrzej Tomana.

W rozdziale 1. przedstawiono ogólne zasady projektowania i uzgadniania dokumentacji projektowej niezbędne nie tylko dla projektanta konstrukcji.

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych według Eurokodu (PN-EN 1990) zostały ujęte w rozdziale 2. Omówiono w nim problematykę oceny bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych metodą stanów granicznych.

Rozdział 3 obejmuje problematykę identyfikacji obciążeń i oddziaływań na budynki oraz konstrukcje według Eurokodów, a także zasady określania obciążeń stałych i użytkowych, tj. oddziaływań na konstrukcje w warunkach pożaru, obciążenia śniegiem, oddziaływania wiatru, oddziaływań termicznych, oddziaływań w czasie wykonywania konstrukcji oraz oddziaływań wyjątkowych.

Krajowy system normalizacyjny, aktualne normy oraz zasady sporządzania projektów według norm polskich i europejskich omówiono w rozdziale 4 i 5.

Rozdział 6 zawiera wiadomości w odniesieniu do komputerowego wspomagania projektowania konstrukcji budowlanych. Uwzględniono przede wszystkim te zagadnienia, które wytyczają kierunki rozwoju technologii informatycznych w budownictwie – od CAD do BIM.

Autor

ISBN

978-83-64795-18-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „VADEMECUM PROJEKTANTA T.1 PODSTAWY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH”