WENTYLACJA I KLIMATYZACJA HAL KRYTYCH PŁYWALNI NA WYKRESACH I-X POWIETRZA…

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA HAL KRYTYCH PŁYWALNI NA WYKRESACH I-X POWIETRZA WILGOTNEGO

25.00

Na stanie

Celem podręcznika jest przedstawienie w postaci teoretycznej i obliczeniowej dostępnych metod i zasad projektowania procesów zmiany stanu powietrza na wykresach i-x powietrza wilgotnego w systemach wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła hal krytych pływalni. Ponieważ zadaniem projektanta jest dobór odpowiedniego, dostosowanego do warunków użytkowania pływalni systemu wentylacji lub klimatyzacji w zależności od potrzeb i zasad pracy , w niniejszej pracy szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z obliczeniem i projektowaniem instalacji. W każdym analizowanym przypadku projektowania instalacji najpierw przedstawiono informacje wprowadzające w zagadnienia. Przykłady obliczeniowe przybliżają projektowanie procesów zmiany stanu powietrza w systemach wentylacji i klimatyzacji w konkretnych zastosowaniach praktycznych. Przykłady pozwalają także na lepsze zrozumienie zjawisk oraz poznanie praktycznych uwarunkowań.
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla specjalistów zajmujących się projektowaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła hal krytych pływalni oraz dla studentów uczestniczących w zajęciach rachunkowych i projektowych w ramach przedmiotów związanych z zastosowaniem wentylacji i klimatyzacji. Publikacja może być pomocna również dla osób zainteresowanych przykładami wielostopniowych procesów odzysku ciepła w technologii obróbki powietrza.

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Wstęp

1. Charakterystyka hal krytych pływalni
1.1. Podział basenów kąpielowych
1.2. Mikroklimat w hali krytej pływalni
1.3. Parowanie wody w hali krytej pływalni
1.4. Osuszanie powietrza w hali krytej pływalni
1.5. Zapotrzebowanie na ciepło dla hali krytej pływalni
1.6. Wentylacja i klimatyzacja hali krytej pływalni
1.7. Odzysk ciepła

2. Parametry powietrza obliczeniowe dla hali krytej pływalni
2.1. Parametry powietrza zewnętrznego
2.2. Parametry powietrza wewnętrznego

3. Bilans cieplno-wilgotnościowy hali krytej pływalni
3.1. Zasady teoretyczne obliczania bilansu cieplno-wilgotnościowego
3.2. Przykład obliczeniowy bilansu cieplno-wilgotnościowego dla
klimatyzacji hali krytej pływalni

4. Określanie ilości powietrza wentylacyjnego
4.1. Zasady obliczania ilości powietrza wentylacyjnego
4.2. Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego w systemach
wentylacji
4.3. Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego w systemach
klimatyzacji

5. Procesy uzdatniania powietrza podczas wentylacji hal krytych
pływalni
5.1. Projektowanie systemu wentylacji z nawiewem powietrza
zewnętrznego
5.1.1. System wentylacji pracujący przy wysokiej temperaturze
powietrza zewnętrznego
5.1.2. System wentylacji pracujący w okresie przejściowym
5.1.3. System wentylacji pracujący w okresie zimowym
5.2. Projektowanie systemu wentylacji z zastosowaniem krzyżowego
wymiennika ciepła
5.3. Projektowanie systemu wentylacji z ogrzewaniem powietrznym
5.3.1. System wentylacji z ogrzewaniem powietrznym
5.3.2. System wentylacji z recyrkulacją i ogrzewaniem powietrznym

6. Procesy uzdatniania powietrza przy klimatyzacji hal krytych
pływalni
6.1. System klimatyzacji hali krytej pływalni pracujący tylko na
powietrzu zewnętrznym w okresie letnim
6.2. System klimatyzacji hali krytej pływalni pracujący tylko na
powietrzu zewnętrznym w okresie zimowym
6.3. System klimatyzacji hali krytej pływalni pracujący tylko na
powietrzu zewnętrznym w okresie zimowym z nawilżaniem parą
wodną
6.4. System klimatyzacji hali krytej pływalni z ogrzewaniem
powietrznym

7. Systemy klimatyzacji hali krytej pływalni z osuszaniem powietrza
7.1. System klimatyzacji z osuszaniem powietrza obiegowego
7.2. System klimatyzacji z osuszaniem powietrza w klimatyzatorach
autonomicznych
7.3. Metoda projektowania procesów przemian powietrza na wykresach
i-x powietrza wilgotnego

8. System klimatyzacji z osuszaniem części powietrza recyrkulowanego
z zastosowaniem pompy ciepła

9. System klimatyzacji z zastosowaniem pompy ciepła do osuszania
powietrza obiegowego oraz krzyżowego wymiennika ciepła

10. Basenowe centrale klimatyzacyjne z trzystopniowym odzyskiem
ciepła pracujące w okresie zimowym
10.1. Centrale klimatyzacyjne z trzystopniowym odzyskiem ciepła
10.2. Zasady projektowania zmian stanu powietrza w systemach
klimatyzacji z trzystopniowym odzyskiem ciepła

11. System klimatyzacji z zastosowaniem pompy ciepła,
krzyżowo-płytowego wymiennika ciepła oraz pierwszej
i pomocniczej recyrkulacji powietrza
11.1. Centrala firmy FRAPOL z wielostopniowym odzyskiem ciepła
11.2. Teoretyczne zasady projektowania systemu klimatyzacji
z wielostopniowym odzyskiem ciepła z zastosowaniem pompy
ciepła, krzyżowo-płytowego wymiennika ciepła oraz pierwszej
i pomocniczej recyrkulacji powietrza

Literatura

Autor

ISBN

978-83-7199-972-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WENTYLACJA I KLIMATYZACJA HAL KRYTYCH PŁYWALNI NA WYKRESACH I-X POWIETRZA…”