WINDOWS 8.1 PL BIBLIA

99.00

Na stanie

O autorach (25)

Podziękowania (27)

Wprowadzenie (29)

CZĘŚĆ I. NA POCZĄTEK BEZPIECZEŃSTWO (33)

Rozdział 1. Nowości w systemach Windows 8 i Windows 8.1 (35)

 • Nowe platformy (36)
 • Interfejs systemu Windows 8 (37)
  • Ekran startowy (37)
  • Ekran blokady (38)
  • Przycisk Start (40)
  • Panel funkcji (40)
 • Sklep Windows (41)
 • Synchronizacja z chmurą (42)
 • Poczta elektroniczna (42)
 • Integracja z sieciami społecznościowymi (43)
 • Eksplorator plików (43)
 • Wyszukiwanie (45)
 • Sprawdzenie pisowni i automatyczna korekta (46)
 • Możliwości korporacyjne (46)
  • Windows to Go (46)
  • DirectAccess (46)
  • Usługa BranchCache (46)
  • Funkcja AppLocker (47)
  • Rozszerzone możliwości VDI (47)
  • Wdrażanie aplikacji Windows 8 (47)
 • Internet Explorer 11 (47)
 • Klient Hyper-V (49)
 • Funkcja BitLocker (49)
 • Obsługa kart mikroprocesorowych (49)
 • Menedżer zadań (50)
 • Usługi zbliżeniowe oraz Wi-Fi Direct (51)
 • Odświeżanie i resetowanie (51)
 • Różnice pomiędzy Windows 8 i Windows 8.1 (51)
  • Ekran startowy (51)
  • Podział ekranu (52)
  • Aplikacja Ustawienia komputera (53)
  • Zmiany w komunikacji z sieciami społecznościowymi (53)
  • Modyfikacje związane z kontami użytkowników (54)
  • Zmiany w aplikacjach systemowych (54)
 • Podsumowanie (54)

Rozdział 2. Korzystanie z interfejsu użytkownika systemu Windows 8.1 (55)

 • Przedstawienie interfejsu systemu Windows 8.1 (56)
 • Gesty i czynności wykonywane myszą (58)
 • Korzystanie z ekranu startowego (58)
 • Korzystanie z panelu funkcji (60)
 • Korzystanie z aplikacji systemu Windows 8.1 (63)
  • Otwieranie i obsługa aplikacji systemu Windows 8.1 (63)
  • Przyciąganie aplikacji do ekranu (64)
  • Przełączanie pomiędzy aplikacjami (66)
  • Zamykanie aplikacji systemu Windows 8.1 (68)
 • Wyświetlanie pulpitu (68)
 • Stosowanie paska zadań (69)
 • Podsumowanie (69)

Rozdział 3. Obsługa systemu (71)

 • Terminologia wykonywanych czynności (71)
  • Terminologia związana z myszą (72)
  • Terminologia dotycząca klawiatury (74)
 • Logowanie (75)
 • Ekran startowy (76)
 • Korzystanie z pulpitu (76)
  • Co znajdziemy na pulpicie? (77)
  • Ikony pulpitu (79)
  • Porządkowanie ikon pulpitu (81)
 • Używanie list szybkiego dostępu (82)
 • Uruchamianie programów i aplikacji (83)
  • Okno aktywne (84)
  • Przełączanie między otwartymi programami (85)
  • Układanie okien programów (85)
  • Zmiana wielkości okien programów (86)
  • Przesuwanie okna programu (91)
  • Przesuwanie i zmiana wielkości okien za pomocą klawiatury (92)
 • Zamykanie programu (93)
 • Używanie obszaru powiadomień (95)
  • Wyświetlanie i ukrywanie ikon powiadomień (97)
  • Reagowanie na komunikaty powiadomień (97)
  • Używanie pasków przewijania (98)
  • Używanie przycisków Wstecz i Dalej (100)
 • Wylogowanie i zamknięcie systemu (101)
 • Podsumowanie (102)

Rozdział 4. Współdzielenie i zabezpieczanie za pomocą kont użytkowników (105)

 • Logowanie i wylogowanie z konta użytkownika (106)
  • Gdzie teraz jestem? (106)
  • Zmiana konta użytkownika (106)
 • Opcje logowania (109)
 • Tworzenie silnych haseł (110)
  • Zapamiętywanie haseł (111)
  • Tworzenie podpowiedzi do hasła (111)
 • Hasła obrazkowe (112)
  • Tworzenie hasła obrazkowego (112)
  • Sprawdzanie hasła obrazkowego (114)
 • Typy kont użytkowników (114)
  • Konta Microsoft (115)
  • Konta lokalne (116)
  • Wbudowane konto administratora (116)
  • Konta użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi (117)
  • Konta standardowe (117)
  • Konta dzieci (117)
  • Konto gościa (117)
 • Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi (117)
  • Tworzenie konta Microsoft (119)
  • Tworzenie nowego adresu e-mail na potrzeby nowego użytkownika (120)
  • Tworzenie konta lokalnego (122)
  • Tworzenie konta dziecka (123)
  • Zmiana konta użytkownika (124)
  • Zmiana typu konta użytkownika (124)
  • Ochrona konta hasłem (125)
  • Zmiana obrazka konta (127)
  • Włączanie i wyłączanie konta gościa (129)
  • Nawigowanie po stronach kont użytkownika (130)
  • Włamywanie się na standardowe konta użytkowników (130)
 • Usuwanie kont użytkowników (131)
 • Konto do przypisanego dostępu (132)
 • Korzystanie z kont użytkowników (133)
  • Działanie mechanizmu kontroli kont użytkowników (134)
  • Podwyższanie uprawnień w kontach administracyjnych (134)
  • Wyłączanie i włączanie mechanizmu UAC (135)
 • Tworzenie dysku resetowania haseł (137)
  • Wybór nośnika danych (137)
  • Tworzenie dysku resetowania hasła (137)
  • Używanie dysku resetowania hasła (138)
 • Uruchamianie programów jako administrator (138)
 • Dodawanie wbudowanego konta administratora do ekranu logowania (139)
 • Wyłączanie wprowadzania hasła po blokadzie (140)
 • Zaawansowane narzędzia zabezpieczające (140)
 • Używanie menedżera poświadczeń (140)
 • Zarządzanie właściwościami profili i zmiennymi środowiskowymi (142)
 • Podsumowanie (143)

Rozdział 5. Kontrola rodzicielska i bezpieczeństwo rodzinne w systemie Windows 8.1 (145)

 • Zanim zaczniemy (145)
 • Konfiguracja funkcji Bezpieczeństwo rodzinne (146)
  • Wyświetlanie strony Bezpieczeństwo rodzinne (146)
  • Konfiguracja filtrowania sieci Web (146)
  • Definiowanie limitów czasowych (151)
  • Kontrolowanie dostępu do aplikacji i gier ze Sklepu Windows (155)
  • Blokowanie aplikacji i pozwalanie na ich uruchamianie (157)
  • Przeglądanie raportów funkcji Bezpieczeństwo rodzinne (158)
  • Zarządzanie przez witrynę Family Safety (158)
  • Wyświetlanie raportów z aktywności użytkowników (158)
  • Obsługa próśb o dostęp do stron WWW (161)
  • Przesyłanie raportów z aktywności użytkowników (162)
 • Internetowe zasoby związane z bezpieczeństwem (163)
 • Podsumowanie (164)

Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu (165)

 • Komputer się nie uruchamia (165)
  • To nie jest dysk systemowy albo błąd dysku (166)
  • Komputer się uruchamia, ale nie działa mysz i klawiatura (166)
  • W czasie uruchamiania ekran przyjmuje kolor niebieski i komputer się zatrzymuje (166)
 • Komputer bardzo długo się uruchamia (167)
  • Odtwarzanie plików systemowych z wcześniejszych uruchomień (167)
  • Narzędzie naprawy automatycznej systemu Windows 8.1 (167)
  • Naprawa instalacji systemu Windows 8 (168)
  • Zaawansowane opcje uruchamiania (168)
  • Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym (170)
  • Instrukcja obsługi dołączana do komputera (172)
  • Zasoby prezentowane w książce (172)
  • Źródła informacji w pomocy systemu Windows (172)
  • Sieciowe źródła informacji (173)
 • Programy się nie uruchamiają (173)
 • Podsumowanie (173)

CZĘŚĆ II. PERSONALIZOWANIE SYSTEMU WINDOWS 8.1 (175)

Rozdział 7. Zabezpieczanie komputera za pomocą Zapory systemu Windows (177)

 • Jak działa Zapora systemu Windows? (177)
 • Centrum akcji systemu Windows (179)
  • Skąd wiadomo, że program Zapora systemu Windows jest włączony? (179)
  • Włączanie i wyłączanie programu Zapora systemu Windows (180)
 • Tworzenie wyjątków w ochronie zaporą (181)
  • Ręczne konfigurowanie wyjątków zapory (dozwolonych aplikacji i programów) (182)
  • Dodawanie wyjątków dla programów (182)
  • Wyłączanie, zmiana oraz usuwanie wyjątków (185)
 • Zaawansowane ustawienia zapory (185)
  • Otwieranie Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi (185)
  • Zmiana właściwości profili zapory (186)
  • Reguły połączeń przychodzących i wychodzących (188)
 • Podsumowanie (189)

Rozdział 8. Automatyczne aktualizacje jako sposób zabezpieczenia (191)

 • Zrozumienie automatycznych aktualizacji (191)
  • Aktualizacje a unowocześnienia (192)
  • Dlaczego aktualizacje są tak ważne? (192)
 • Włączanie automatycznych aktualizacji (193)
 • Zarządzanie aktualizacjami (193)
  • Zarządzanie aktualizacjami opcjonalnymi (193)
  • Zmiana sposobu działania aktualizacji (194)
  • Przeglądanie i usuwanie aktualizacji (197)
 • Zapobieganie włamaniom za pomocą mechanizmu DEP (197)
 • Podsumowanie (199)

Rozdział 9. Personalizacja interfejsu systemu Windows 8.1 (201)

 • Personalizacja ekranu startowego (201)
  • Zmiana organizacji kafelków (201)
  • Dodawanie i usuwanie kafelków (202)
  • Zmiana wielkości kafelków (204)
  • Korzystanie z dynamicznych kafelków (204)
  • Stosowanie grup (204)
  • Tworzenie grup (205)
  • Reorganizacja grup (205)
  • Usuwanie informacji dynamicznych (206)
  • Przydzielanie obszaru na dane kafelków (207)
  • Dodawanie narzędzi administracyjnych do menu startowego (207)
  • Zmienianie tła i koloru ekranu startowego (208)
 • Dostosowywanie ekranu blokady (208)
 • Zmienianie obrazka konta użytkownika (210)
 • Podsumowanie (210)

Rozdział 10. Personalizowanie środowiska pracy (213)

 • Używanie strony personalizacji (213)
  • Wybieranie kompozycji (214)
  • Personalizowanie tła pulpitu (215)
  • Personalizowanie schematu kolorów (217)
  • Wyostrzanie tekstu za pomocą funkcji ClearType (219)
  • Personalizowanie efektów dźwiękowych (219)
  • Personalizowanie wygaszacza ekranu (221)
  • Personalizowanie ikon pulpitu (223)
  • Zmiana rozdzielczości ekranu (225)
  • Używanie wielu monitorów (227)
  • Usuwanie migotania ekranu (229)
  • Dostosowywanie wielkości czcionek (dpi) (230)
  • Personalizowanie myszy (231)
 • Personalizowanie klawiatury (235)
 • Dostosowywanie paska zadań (236)
  • Blokowanie i odblokowywanie paska zadań (237)
  • Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zadań (238)
  • Wyświetlanie pasków narzędzi na pasku zadań (238)
  • Zmiana położenia i wielkości pasków narzędzi na pasku zadań (239)
  • Dostosowywanie paska narzędzi Linki (240)
 • Dostosowywanie obszaru powiadomień (241)
  • Jak się pozbyć ikon z obszaru powiadomień (241)
  • Modyfikowanie zegara (243)
 • Podsumowanie (244)

Rozdział 11. Modyfikowanie opcji uruchamiania programów (245)

 • Na początek kilka szczegółów (245)
 • Automatyczne uruchamianie programów (247)
  • Korzystanie z folderu Autostart (247)
  • Korzystanie z zakładki Uruchamianie Menedżera zadań (249)
  • Wyłączanie automatycznego uruchamiania aplikacji (249)
 • Kontrolowanie automatycznego uruchamiania programów za pomocą programu Konfiguracja systemu (251)
 • Przystawka Usługi (254)
 • Pomijanie strony logowania (258)
 • Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu (259)
  • Pozbywanie się wyłączonych urządzeń (260)
  • Kiedy system Windows w ogóle się nie uruchamia (260)
 • Ekran startowy a pulpit (260)
 • Podsumowanie (262)

CZĘŚĆ III. NIE TYLKO PULPIT (265)

Rozdział 12. Windows 8.1, Windows Live i poczta elektroniczna (267)

 • Windows Live (267)
 • Tworzenie konta Windows Live (268)
 • Korzystanie z portalu Windows Live (270)
 • Zapisywanie plików na koncie SkyDrive (272)
 • Korzystanie z internetowych aplikacji Office (272)
 • Obsługa poczty elektronicznej w systemie Windows 8.1 (277)
  • Korzystanie z aplikacji Poczta (277)
  • Konfiguracja kont pocztowych (277)
  • Wysyłanie wiadomości (280)
  • Inne podstawowe operacje na wiadomościach (282)
  • Organizowanie wiadomości (284)
  • Kontakty (288)
 • Podsumowanie (289)

Rozdział 13. Korzystanie z sieci społecznościowych w systemie Windows 8.1 (291)

 • Korzystanie z aplikacji Kontakty (291)
  • Konfiguracja konta w mediach społecznościowych (292)
  • Przeglądanie aktywności w mediach społecznościowych (294)
  • Poruszanie się po aplikacji Kontakty (299)
 • Podsumowanie (299)

Rozdział 14. Zdalne korzystanie z komputerów (301)

 • Używanie funkcji Pomoc zdalna (301)
  • Konfigurowanie usługi Pomoc zdalna (301)
  • Prośba o pomoc zdalną (303)
 • Używanie aplikacji Pulpit zdalny (306)
  • Zezwalanie na zdalne połączenia w sieci lokalnej (308)
  • Nawiązywanie połączenia z komputera w sieci domowej (311)
 • Korzystanie z klasycznego programu Podłączanie pulpitu zdalnego (311)
  • Ekran (311)
  • Zasoby lokalne (312)
  • Programy (313)
  • Wrażenia (313)
  • Zaawansowane (313)
 • Podsumowanie (316)

Rozdział 15. Zarządzanie nazwami i adresami (317)

 • Otwieranie kontaktów (318)
  • Zmiana sposobu oglądania kontaktów (319)
  • Tworzenie skrótów do kontaktów (319)
  • Tworzenie kontaktu (319)
  • Otwieranie i edytowanie kontaktów (321)
  • Tworzenie kontaktu “Ja” (321)
 • Tworzenie grup kontaktów (322)
 • Drukowanie kontaktów (324)
 • Importowanie i eksportowanie kontaktów (325)
  • Importowanie danych do folderu Kontakty (325)
  • Eksportowanie kontaktów do plików vCard (326)
  • Eksportowanie do pliku CSV (327)
 • Wyszukiwanie w kontaktach (327)
 • Współdzielenie kontaktów w sieci (327)
 • Podsumowanie (328)

Rozdział 16. Praca w chmurze (329)

 • Czym jest chmura? (330)
 • Konfiguracja konta SkyDrive (331)
 • Dostęp do plików na koncie SkyDrive (331)
 • Korzystanie ze SkyDrive w Eksploratorze plików (331)
 • Korzystanie z aplikacji SkyDrive (333)
  • Dodawanie plików do konta SkyDrive (334)
  • Udostępnianie plików przy użyciu konta SkyDrive (335)
 • Korzystanie ze SkyDrive w aplikacji Zdjęcia (336)
  • Przeglądanie zdjęć (337)
  • Kopiowanie i importowanie zdjęć (340)
 • Konfiguracja i inne zastosowania usługi SkyDrive (341)
 • Podsumowanie (342)

CZĘŚĆ IV. OBRAZY, MUZYKA I FILMY (343)

Rozdział 17. Zabawy z obrazami (345)

 • Przenoszenie obrazów na swój komputer (345)
  • Pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego (345)
  • Pobieranie obrazów z karty pamięci (347)
  • Pobieranie obrazów z płyt CD i DVD (348)
  • Pobieranie obrazów ze skanera (349)
  • Używanie obrazów otrzymywanych w poczcie elektronicznej (350)
  • Kopiowanie obrazów ze stron WWW (351)
  • Kopiowanie i wklejanie obrazów (352)
  • Robienie zrzutów ekranu (352)
 • Używanie folderu Obrazy (353)
  • Kilka wskazówek do folderu Obrazy (356)
  • Dlaczego zamiast niektórych obrazów pojawiają się tylko ikony? (359)
  • Filmy w folderze Obrazy (360)
  • Zmiana nazw obrazów i filmów (361)
 • Używanie Galerii fotografii (362)
  • Wybieranie, co i jak chcemy oglądać (362)
  • Kilka wskazówek dotyczących używania Galerii fotografii (364)
  • Wybieranie miniaturek w galerii (364)
  • Datowanie, ocenianie, podpisywanie i oznakowywanie (365)
  • Filtrowanie obrazów (366)
  • Modyfikowanie znaczników (367)
  • Używanie obrazu jako tła pulpitu (367)
  • Dodawanie obrazów do galerii (367)
  • Używanie Galerii fotografii jako wygaszacza ekranu (368)
  • Poprawianie zdjęć (368)
  • Znaczniki osób (372)
  • Ustalanie opcji Galerii fotografii (373)
  • Tworzenie filmów w Galerii fotografii (375)
 • Korzystanie z aplikacji Zdjęcia (375)
  • Przeglądanie zdjęć w aplikacji Zdjęcia (376)
  • Importowanie zdjęć (377)
  • Edycja zdjęć w aplikacji Zdjęcia (378)
 • Drukowanie obrazów (379)
  • Drukowanie z Galerii fotografii (379)
  • Drukowanie obrazów z folderu (381)
 • Piksele i megapiksele (381)
  • Rozszerzenia plików, wymiary i rozmiary (382)
  • Modyfikowanie wielkości lub typu obrazu (385)
 • Obrazy, oznakowania i foldery wirtualne (386)
 • Podsumowanie (387)

Rozdział 18. Słuchanie muzyki w programie Media Player (389)

 • Kontrola głośności (389)
 • Uruchamianie programu Windows Media Player (391)
  • Okno programu Windows Media Player (391)
  • Pasek narzędzi (392)
  • Menu programu Windows Media Player (393)
  • Kontrolki sterujące odtwarzaniem (393)
  • Zamykanie i minimalizacja okna (395)
 • Słuchanie muzycznych płyt CD (397)
 • Teraz odtwarzane, wizualizacje i ulepszenia (398)
  • Korzystanie z listy odtwarzania w oknie Teraz odtwarzane (399)
  • Stosowanie ulepszeń (400)
  • Zatrzymywanie odtwarzania (400)
  • Automatyczne odtwarzanie płyt CD w Media Playerze (401)
 • Zgrywanie (kopiowanie) muzycznych płyt CD (401)
  • Opcje zgrywania płyt CD (401)
  • Kopiowanie piosenek (406)
 • Pozyskiwanie muzyki z internetu (408)
 • Korzystanie z biblioteki programu Media Player (408)
  • Poruszanie się po bibliotece (408)
  • Wybór kolumn wyświetlanych w bibliotece (410)
  • Automatyczne pobieranie brakujących informacji (412)
  • Określanie plików dodawanych do biblioteki (413)
  • Udostępnianie (strumieniowanie) multimediów z biblioteki (414)
  • Automatyczna zmiana nazw utworów (417)
  • Zaznaczanie multimediów w bibliotece (418)
  • Zmiana tytułu utworów (420)
  • Zmiana gatunku, wykonawcy itd. (420)
  • Zmiana nieprawidłowych informacji o multimediach (420)
  • Ocenianie utworów (420)
 • Tworzenie własnych list odtwarzania (422)
  • Zarządzanie utworami na liście odtwarzania (422)
  • Zapisywanie list odtwarzania (423)
  • Przeglądanie, odtwarzanie i modyfikowanie list odtwarzania (425)
  • Tworzenie i stosowanie automatycznych list odtwarzania (425)
 • Tworzenie własnych muzycznych płyt CD (426)
  • Typy muzycznych płyt CD (427)
  • Opcje muzycznych płyt CD (427)
  • Wybór utworów umieszczanych na dysku CD (429)
  • Tworzenie dysku CD (430)
  • Zapisywanie list nagrywania (431)
 • Kopiowanie muzyki na urządzenia przenośne (431)
  • Synchronizacja ręczna (432)
  • Zarządzanie utworami na urządzeniu (433)
  • Synchronizacja automatyczna (434)
  • Wybór pomiędzy synchronizacją automatyczną i ręczną (434)
  • Określanie ustawień urządzenia (435)
 • Zabawa ze skórkami (435)
 • Rozszerzanie możliwości przy użyciu dodatków plug-in (436)
 • Konwersja plików (437)
 • Muzyka, metadane i poszukiwania (438)
 • Podsumowanie (438)

Rozdział 19. Praca z filmami i zdjęciami (441)

 • Odtwarzanie plików wideo (441)
 • Korzystanie z biblioteki Wideo (441)
  • Zarejestrowane programy telewizyjne (442)
  • Odtwarzanie filmów przy użyciu aplikacji Wideo (443)
  • Odtwarzanie filmów przy użyciu programu Windows Media Player (444)
  • Dodawanie plików wideo do biblioteki (445)
  • Odtwarzanie filmów z biblioteki (446)
 • Zarządzanie zdjęciami w programie Media Player (446)
 • Więcej informacji o listach odtwarzania (447)
  • Ograniczanie wielkości listy odtwarzania (449)
  • Ograniczenie list odtwarzania do ulubionych elementów (450)
  • Pomijanie elementów list odtwarzania (450)
 • Podsumowanie (450)

CZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE PLIKAMI I FOLDERAMI (453)

Rozdział 20. Napędy, foldery i pliki (455)

 • Dyski i napędy (455)
  • Twardy dysk w komputerze (455)
  • Nośniki wymienne (456)
  • Przeglądanie napędów w swoim komputerze (458)
  • Wielkości i pojemności (460)
  • Ile jest wolnego miejsca? (461)
 • Foldery (463)
  • Przeglądanie zawartości folderów (463)
  • Foldery w folderach (podfoldery) (464)
  • Foldery nadrzędne (465)
 • Pliki (465)
  • Otwieranie i zamykanie plików (466)
  • Ścieżki do plików (471)
 • Używanie Eksploratora plików (472)
  • Otwieranie programu Eksplorator plików (473)
  • Składniki programu Eksplorator plików (473)
  • Wyświetlanie i ukrywanie wstążki (474)
  • Nawigowanie za pomocą paska adresu (474)
  • Używanie okienka nawigacji (476)
  • Nawigowanie w panelu zawartości (478)
  • Nawigowanie w napędach (479)
  • Wybieranie widoku ikon (479)
  • Używanie kolumn w widoku Szczegóły (479)
  • Sortowanie ikon (481)
  • Filtrowanie folderu (482)
  • Używanie panelu podglądu (484)
  • Używanie panelu szczegółów (485)
 • Kliknąć raz czy dwa razy? (486)
  • Personalizowanie zachowania folderów (488)
  • Opcje na karcie Widok (488)
 • Zapisywanie różnych rzeczy w folderach (492)
  • Którego folderu użyć? (493)
  • Jak zapisywać w folderach? (493)
  • Otwieranie zapisanego pliku (495)
 • Tworzenie własnych folderów (496)
  • Tworzenie folderów przy okazji zapisywania plików (497)
  • Personalizowanie folderu (498)
 • Podsumowanie (503)

Rozdział 21. Zarządzanie plikami i folderami (505)

 • Zaznaczanie ikon (505)
  • Zaznaczanie jednej ikony (506)
  • Zaznaczanie wszystkich ikon (507)
  • Zaznaczanie sąsiadujących ze sobą ikon (508)
  • Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia pojedynczych ikon (508)
  • Zaznaczanie na ekranach dotykowych (509)
  • Zaznaczanie za pomocą klawiatury (510)
  • Zaznaczanie przez filtrowanie (510)
  • Zaznaczanie przez przeciąganie (511)
  • Zaznaczanie większości ikon w folderze (512)
  • Zaznaczanie ikon w wielu folderach (512)
  • Usuwanie zaznaczenia ikon (512)
 • Przenoszenie i kopiowanie plików (512)
  • Przenoszenie plików do podfolderu (513)
  • Kopiowanie na i z dysków zewnętrznych (513)
  • Przenoszenie i kopiowanie plików przez przeciąganie (514)
  • Przenoszenie lub kopiowanie za pomocą dwóch otwartych folderów (516)
  • Używanie techniki kopiuj-i-wklej do kopiowania lub przenoszenia plików (517)
  • Tworzenie kopii w tym samym folderze (518)
  • Cofanie operacji kopiowania lub przenoszenia plików (518)
  • W tej lokalizacji znajduje się plik… (519)
 • Zmienianie nazw plików (520)
  • Cofanie zmiany nazwy pliku (521)
  • Zmiana nazw wielu plików (521)
 • Usuwanie plików (522)
 • Używanie Kosza (524)
  • Odzyskiwanie przypadkowo usuniętych plików (525)
  • Trwałe usuwanie plików z Kosza (526)
 • Tworzenie i usuwanie skrótów (526)
 • Zarządzanie plikami za pomocą poleceń systemu DOS (528)
  • Otwieranie wiersza polecenia (528)
  • Używanie wiersza polecenia (529)
  • Kopiowanie i wklejanie w oknie wiersza polecenia (530)
  • Nawigowanie za pomocą wiersza polecenia (530)
  • Używanie znaków wieloznacznych (530)
  • Wypisywanie listy nazw plików (531)
 • Podsumowanie (532)

Rozdział 22. Wyszukiwanie plików i wiadomości (535)

 • Podstawy wyszukiwania (535)
  • Komputerowi nie zadaje się pytań (536)
  • Uściślanie zapytań (536)
  • Pisownia jest ważna (537)
  • Miejsce wyszukiwania ma znaczenie (537)
 • Jak działa wyszukiwanie (538)
 • Szybkie wyszukiwanie w panelu funkcji (538)
  • Dostosowywanie mechanizmu wyszukiwania (540)
  • Rozbudowywanie wyszukiwania w menu Start (540)
 • Przeszukiwanie folderów i widoków (541)
  • Określanie kryteriów wyszukiwania (543)
  • Wyszukiwanie według rodzaju (546)
  • Zapisywanie wyszukiwania (547)
  • Używanie zapisanych wyszukiwań (547)
 • Podsumowanie (548)

Rozdział 23. Metadane i wyszukiwanie zaawansowane (551)

 • Obsługa właściwości plików (552)
  • Przeglądanie karty właściwości (552)
  • Przeglądanie właściwości w kolumnach (553)
  • Edytowanie właściwości (553)
 • Ustalanie właściwości w czasie zapisywania pliku (555)
 • Personalizowanie wyszukiwania (557)
 • Zarządzanie indeksem wyszukiwania (558)
  • Dodawanie i usuwanie indeksowanych lokalizacji (559)
  • Usuwanie lokalizacji z indeksu (560)
  • Wybieranie indeksowanych typów plików (561)
  • Opcje zaawansowane (562)
 • Wyszukiwanie zaawansowane (563)
  • Przeszukiwanie określonych właściwości (565)
  • Większe niż i mniejsze niż (565)
  • Słowa I, LUB oraz NIE (565)
  • Wyszukiwanie dat i liczb (567)
 • Podsumowanie (571)

Rozdział 24. Ochrona plików (573)

 • Proste kopie zapasowe plików (573)
 • Używanie funkcji Historia plików (575)
  • Uruchamianie funkcji Historia plików (575)
  • Wykonywanie kopii zapasowej w lokalizacji sieciowej (579)
  • Wykluczanie folderów z historii plików (581)
  • Zaawansowane opcje funkcji Historia plików (581)
  • Odtwarzanie plików z kopii zapasowej (584)
 • Używanie ochrony systemu (587)
  • Włączanie i wyłączanie ochrony systemu (588)
  • Tworzenie punktu przywracania (590)
  • Przywracanie systemu do stanu z poprzedniego punktu przywracania (590)
  • Cofanie przywracania systemu (591)
 • Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker (592)
  • Wymagania sprzętowe funkcji BitLocker (592)
  • Szyfrowanie woluminu (592)
  • Gdy komputer się nie uruchamia (594)
  • Wyłączanie funkcji BitLocker (594)
  • Więcej informacji na temat funkcji BitLocker (594)
 • Wykonywanie kopii zapasowej obrazu systemu (594)
 • Podsumowanie (595)

CZĘŚĆ VI. DRUKOWANIE, FAKSOWANIE I SKANOWANIE (597)

Rozdział 25. Instalowanie drukarek i zarządzanie nimi (599)

 • Właściwości drukarki a właściwości drukowania (600)
 • Dodawanie drukarki za pomocą panelu funkcji Urządzenia (600)
 • Otwieranie folderu Urządzenia i drukarki (601)
  • Wybieranie drukarki domyślnej (602)
  • Testowanie drukarki (603)
 • Instalowanie nowej drukarki (604)
  • Instalowanie drukarek ze złączem USB albo portem podczerwieni (604)
  • Instalowanie drukarki podłączanej do portu równoległego lub szeregowego (605)
  • Instalowanie drukarki sieciowej, bezprzewodowej lub z połączeniem Bluetooth (605)
 • Zarządzanie sterownikami drukarek (607)
 • Wybieranie domyślnych ustawień drukarki (607)
  • Drukowanie w orientacji pionowej i poziomej (609)
  • Druk obustronny (609)
  • Drukowanie stron we właściwej kolejności (609)
  • Oszczędzanie czasu i pieniędzy (609)
 • Definiowanie właściwości drukarki (610)
  • Udostępnianie drukarki (611)
  • Konfigurowanie portów drukarki (612)
  • Konfigurowanie grupowania drukarek (613)
  • Konfigurowanie dostępności drukarek (614)
  • Definiowanie innych opcji zaawansowanych (614)
 • Podsumowanie (615)

Rozdział 26. Zarządzanie zadaniami drukowania (617)

 • Jak działa drukowanie? (617)
 • Zarządzanie zadaniami drukowania (618)
  • Zarządzanie pojedynczym dokumentem (618)
  • Zarządzanie kilkoma dokumentami (619)
  • Zarządzanie wszystkimi dokumentami (619)
  • Wybieranie kolejności zadań (620)
 • Rozwiązywanie typowych problemów z drukarkami (621)
 • Drukowanie w trybie offline (622)
 • Tworzenie dokumentów XPS (622)
 • Drukowanie z aplikacji Windows 8.1 (623)
 • Podsumowanie (626)

CZĘŚĆ VII. INSTALOWANIE I USUWANIE PROGRAMÓW (629)

Rozdział 27. Instalowanie aplikacji Windows 8.1 i zarządzanie nimi (631)

 • Jak korzystać ze Sklepu Windows? (631)
  • Przegląd aplikacji w Sklepie Windows (632)
  • Poruszanie się po Sklepie Windows (634)
  • Kategorie aplikacji w Sklepie Windows (635)
  • Ile to kosztuje? (636)
  • Wyszukiwanie aplikacji (637)
  • Instalowanie aplikacji dla Windows 8.1 (637)
 • Aktualizowanie aplikacji (638)
 • Usuwanie aplikacji (638)
 • Podsumowanie (638)

Rozdział 28. Instalowanie i aktualizowanie programów (641)

 • Bezpieczne instalowanie programów (642)
 • Aktualizacje a uaktualnienia (642)
 • Instalowanie i unowocześnianie z zewnętrznych nośników (642)
 • Typowe operacje przy instalacji (643)
  • Okno autoodtwarzania płyty CD lub DVD (644)
  • Podaj hasło administratora (644)
  • Klucz produktu lub numer seryjny (644)
  • Sprawdzanie zgodności (645)
  • Podawanie informacji o użytkowniku (646)
 • Umowa licencyjna (646)
  • Rodzaj instalacji (647)
  • Podsumowanie instalacji (648)
  • Zakończenie instalacji (648)
  • Używanie zainstalowanego programu (648)
 • Podsumowanie (649)

Rozdział 29. Uruchamianie starszych programów (651)

 • Rodzaje programów (651)
  • Programy dla systemu DOS (652)
  • Stare programy, których należy unikać (652)
 • Instalowanie niezgodnych programów (653)
 • Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zgodnością programów (654)
 • Szybki sposób na zgodność programów (656)
 • Wykorzystywanie poleceń systemu DOS w systemie Windows 8.1 (658)
 • Podsumowanie (660)

Rozdział 30. Naprawianie i usuwanie programów (663)

 • Zmienianie i naprawianie programów (663)
 • Odinstalowywanie programów (665)
  • Odpinanie ikon aplikacji od ekranu startowego (666)
  • Problemy przy odinstalowywaniu programów (667)
 • Włączanie i wyłączanie funkcji systemu Windows (667)
 • Podsumowanie (668)

Rozdział 31. Wybieranie programów domyślnych (669)

 • Wybieranie domyślnych programów do obsługi dokumentów (669)
 • Używanie strony programów domyślnych (672)
  • Ustaw programy domyślne (673)
  • Skojarz typ pliku lub protokół z programem (674)
  • Zmień ustawienia funkcji Autoodtwarzanie (676)
  • Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne (678)
 • Podsumowanie (680)

Rozdział 32. Zarządzanie programami i procesami (681)

 • Poznawanie Menedżera zadań (681)
  • Wyświetlanie i ukrywanie szczegółów (682)
  • Wybieranie widoków Menedżera zadań (682)
 • Nie odpowiada? Menedżer zadań sobie z tym poradzi (684)
  • Zamykanie zawieszonych programów (684)
  • Przełączanie i uruchamianie zadań (686)
  • Ponowne uruchamianie zawieszonego komputera (686)
 • Sprawdzanie wykorzystania zasobów (687)
 • Zarządzanie procesami w Menedżerze zadań (690)
  • Wyświetlanie dodatkowych kolumn (691)
  • Procesy wspólne (692)
  • Wybieranie kolumn na karcie Szczegóły (693)
  • Karta Historia aplikacji (696)
  • Karta Uruchamianie (697)
  • Karta Użytkownicy (698)
  • Karta Usługi (699)
 • Podsumowanie (699)

Rozdział 33. Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem (701)

 • Rozwiązywanie problemów z instalowaniem (701)
 • Rozwiązywanie problemów z programami (702)
 • Sprawdzanie błędów w programach (703)
 • Edytowanie rejestru (704)
  • Organizacja danych w rejestrze (705)
  • Tworzenie kopii zapasowej rejestru (708)
  • Wprowadzanie zmian do rejestru (709)
 • Dodatkowe wskazówki (711)
 • Podsumowanie (711)

CZĘŚĆ VIII. SPRZĘT I POPRAWIANIE WYDAJNOŚCI (713)

Rozdział 34. Instalowanie i usuwanie sprzętu (715)

 • Tajniki sprzętu i oprogramowania (715)
 • Kilka słów o sterownikach urządzeń (716)
 • Używanie urządzeń typu hot-plug (716)
  • Podłączanie urządzeń USB (717)
  • Podłączanie urządzeń IEEE 1394 (718)
  • Karty PCMCIA (PC Card) (719)
  • Używanie kart pamięci (719)
  • Karty pamięci i pamięć masowa USB (720)
  • Odłączanie urządzeń typu hot-plug (720)
 • Instalowanie innych urządzeń (721)
  • Instalowanie kart rozszerzeń (723)
  • Instalowanie dodatkowej pamięci RAM (724)
  • Instalowanie drugiego dysku twardego (724)
  • Partycje podstawowe i rozszerzone (726)
  • Partycjonowanie i formatowanie dysku (727)
  • Inne operacje na dyskach twardych (729)
  • System plików exFAT (732)
 • Usuwanie sprzętu (733)
 • Aktualizowanie sterowników (733)
 • Obsługa urządzeń blokujących uruchamianie systemu Windows 8.1 (734)
 • Podsumowanie (735)

Rozdział 35. Używanie bezprzewodowych urządzeń Bluetooth (737)

 • Świat Bluetooth (737)
 • Konfigurowanie adaptera Bluetooth (739)
 • Dodawanie urządzeń Bluetooth (741)
  • Podłączanie smartfona (741)
  • Tworzenie sieci osobistej Bluetooth (748)
 • Podsumowanie (750)

Rozdział 36. Poprawianie wydajności systemu (751)

 • Poznawanie własnego systemu (751)
  • Odczytywanie informacji o procesorze i pamięci (752)
  • Pobieranie szczegółowych informacji na temat swojego komputera (752)
 • Maksymalizowanie wykorzystania procesora i pamięci (754)
  • Pamięć komputera (754)
  • Zarządzanie pamięcią wirtualną (754)
  • Priorytety procesów, procesy w tle i na pierwszym planie (757)
  • Kontrolowanie priorytetów procesora (757)
 • Monitorowanie i dostosowywanie wydajności (758)
  • Monitor wydajności (758)
  • Monitor zasobów (765)
  • Monitor niezawodności (766)
  • Używanie funkcji Windows ReadyBoost (767)
  • Wydajność czy wygląd? (770)
 • Zarządzanie dyskiem twardym (771)
  • Odzyskiwanie zmarnowanego miejsca na dysku (772)
  • Usuwanie plików przywracania systemu oraz wyłączanie niechcianych funkcji systemu Windows (772)
  • Defragmentowanie i optymalizowanie dysku twardego (773)
 • Ustawienia zasilania (775)
  • Tworzenie planu zasilania (776)
  • Ustawienia systemowe (777)
 • Podsumowanie (779)

Rozdział 37. Rozwiązywanie problemów ze sprzętem i wydajnością (781)

 • Pierwsza pomoc przy problemach ze sprzętem (781)
 • Obsługa komunikatów o błędach (784)
 • Wykonywanie czystego rozruchu (785)
 • Używanie opcji przywracania systemu (786)
 • Rozwiązywanie problemów z wydajnością (787)
 • Podsumowanie (788)

CZĘŚĆ IX. SIEĆ I UDOSTĘPNIANIE (789)

Rozdział 38. Tworzenie sieci domowej (791)

 • Czym jest sieć lokalna? (791)
 • Planowanie sieci lokalnej (792)
 • Tworzenie przewodowej sieci lokalnej (792)
  • Szybkości tradycyjnej sieci Ethernet (792)
  • Najwolniejszy element wyznacza szybkość sieci (793)
 • Tworzenie bezprzewodowej sieci lokalnej (794)
  • Bezprzewodowy router szerokopasmowy (795)
  • Inne przydatne urządzenia bezprzewodowe (795)
 • Zakup i instalowanie sprzętu sieciowego (796)
 • Po skonfigurowaniu sprzętu (797)
 • Konfigurowanie sieci przewodowej (797)
 • Konfigurowanie sieci bezprzewodowej (799)
  • Standard 802.11 (800)
  • Punkt dostępowy, SSID, WEP i WPA (800)
  • Instalowanie sprzętu sieci bezprzewodowych (801)
  • Podłączanie do dostępnych sieci (802)
  • Ikona w obszarze powiadomień (802)
 • Podsumowanie (802)

Rozdział 39. Udostępnianie zasobów w sieci (805)

 • Terminologia sieciowa (805)
 • Metody udostępniania w Windows 8.1 (806)
  • Grupa domowa (806)
  • Grupa robocza (807)
  • Domena (808)
  • I co tu wybrać? (808)
 • Włączanie udostępniania i odnajdywania (808)
 • Grupy Domowe Windows 8.1 (810)
  • Wyszukiwanie lub zmienianie hasła grupy domowej (811)
  • Dołączanie do grupy domowej (811)
  • Udostępnianie elementów w grupie domowej (812)
  • Wykluczanie udostępniania elementów (812)
  • Udostępnianie wybranym użytkownikom (814)
  • Udostępnianie folderów publicznych (814)
 • Udostępnianie zaawansowane (816)
 • Identyfikowanie udostępnionych folderów (817)
 • Udostępnianie drukarki (817)
 • Podsumowanie (818)

Rozdział 40. Używanie udostępnionych zasobów (821)

 • Uniwersalna konwencja nazewnictwa UNC (Universal Naming Convention) (821)
 • Dostęp do zdalnych zasobów (822)
 • Otwieranie zdalnych dokumentów (823)
  • Otwieranie dokumentu w trybie tylko do odczytu (824)
  • Tworzenie lokalizacji sieciowych (824)
 • Zapisywanie plików na zdalnym komputerze (826)
 • Pobieranie programów (826)
 • Przenoszenie plików między komputerami (827)
 • Przypisywanie liter napędów folderom udostępnionym (827)
 • Używanie udostępnianych drukarek (830)
 • Używanie udostępnianych multimediów (831)
 • Podsumowanie (831)

DODATKI (835)

Dodatek A. Uaktualnianie systemu do wersji Windows 8.1 (837)

 • Wymagania systemu Windows 8.1 (837)
 • Kontrola przed instalacją (838)
 • Instalowanie systemu Windows 8.1 (838)
  • Opcje instalacji (839)
  • Ponowne włączanie programów uruchamianych automatycznie (839)

Dodatek B. Instalowanie nowego systemu Windows 8.1 (841)

 • Przygotowania do czystej instalacji (841)
  • Tworzenie kopii zapasowych (842)
  • Upewnienie się, że można uruchomić system z płyty DVD (842)
  • Instalowanie na nowym dysku twardym (843)
 • Wykonywanie czystej instalacji (844)
 • Pozostała część instalacji (844)

Dodatek C. Uniwersalne skróty klawiszowe (847)

Dodatek D. Obsługa Windows 8.1 za pomocą gestów (855)

Skorowidz (857)

Autor

ISBN

978-83-246-9418-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WINDOWS 8.1 PL BIBLIA”