WPROWADZENIE DO WPF TWORZENIE APLIKACJI W WPF PRZY UŻYCIU XAML I C#

39.90

Na stanie

Wstęp (9)

 • Dla kogo jest ta książka? (9)
 • Jak czytać tę książkę? (10)
 • Zakres książki (11)

Rozdział 1. Przed przystąpieniem do zadań (13)

 • 1.1. Instalacja środowiska i uruchomienie aplikacji WPF (13)
 • 1.2. Wymagany zakres znajomości języka C# (15)
 • 1.3. Podstawy WPF (21)
 • 1.4. Podstawy XAML (22)
 • 1.5. Sterowanie rozmiarem i pozycją elementów (29)

Rozdział 2. Pierwsza aplikacja – Przywitanie (33)

 • 2.1. Warstwa prezentacji, czyli jak ma wyglądać (33)
 • 2.2. Code-behind, czyli jak ma działać (37)
 • 2.3. Zadania (40)
 • 2.4. Wskazówki do zadań (41)

Rozdział 3. Podstawowe kontrolki (45)

 • 3.1. Kontrolki Label, TextBox, Button – aplikacja Kwadrat (45)
 • 3.2. Kontrolki ComboBox i CheckBox – aplikacja Rysowanie kwadratu (48)
 • 3.3. Zadania (50)
 • 3.4. Wskazówki do zadań (51)

Rozdział 4. Panele (53)

 • 4.1. Canvas (53)
 • 4.2. StackPanel (54)
 • 4.3. WrapPanel (56)
 • 4.4. DockPanel (56)
 • 4.5. Grid (57)

Rozdział 5. Wiązanie danych – aplikacja Produkt (61)

 • 5.1. Testowanie wiązania danych (61)
 • 5.2. Kod XAML (63)
 • 5.3. Definicja klasy Produkt i code-behind (65)
 • 5.4. Zadania (67)
 • 5.5. Wskazówki do zadań (68)

Rozdział 6. Wiązanie kolekcji danych – aplikacja Lista produktów (71)

 • 6.1. Kod XAML (71)
 • 6.2. Definicja klasy Produkt i code-behind (72)
 • 6.3. Sortowanie wykazu (73)
 • 6.4. Formatowanie danych w wykazie (74)
 • 6.5. Wyrównanie tekstu w kolumnie (75)
 • 6.6. Filtrowanie danych (76)
 • 6.7. Edycja danych w nowym oknie (78)
 • 6.8. Zadania (80)
 • 6.9. Wskazówki do zadań (81)

Rozdział 7. Kontrolka DataGrid – aplikacja Edycja produktów (85)

 • 7.1. Kontrolka DataGrid z autogenerowaniem kolumn (85)
 • 7.2. Definiowanie kolumn dla DataGrid (88)
 • 7.3. Kolumna DataGridComboBoxColumn (89)
 • 7.4. Wiązanie kontrolki DataGrid z dokumentem XML (90)
 • 7.5. Zadania (93)
 • 7.6. Wskazówki do zadań (94)

Rozdział 8. Menu – aplikacja Przeglądarka www (101)

 • 8.1. Kod XAML (101)
 • 8.2. Code-behind (104)
 • 8.3. Zadania (107)
 • 8.4. Wskazówki do zadań (108)

Rozdział 9. Zakładki (TabControl) – aplikacja Odtwarzacz audio (111)

 • 9.1. Kod XAML (111)
 • 9.2. Code-behind (113)
 • 9.3. Zadania (116)
 • 9.4. Wskazówki do zadań (116)

Rozdział 10. Zasoby, style i wyzwalacze (119)

 • 10.1. Zasoby binarne (119)
 • 10.2. Zasoby logiczne (120)
 • 10.3. Style (126)
 • 10.4. Wyzwalacze (131)
  • Wyzwalacze właściwości (132)
  • Wyzwalacze danych (132)
  • Warunki logiczne w wyzwalaczach (135)

Rozdział 11. Szablony danych, konwertery i szablony kontrolek (137)

 • 11.1. Drzewo logiczne i drzewo prezentacji (137)
 • 11.2. Szablony danych – aplikacja Lista zadań (141)
 • 11.3. Konwertery wartości (145)
 • 11.4. Szablony kontrolek (147)
 • 11.5. Zadania (150)
 • 11.6. Wskazówki do zadań (151)

Rozdział 12. Walidacja danych (153)

 • 12.1. Wbudowane mechanizmy walidacji (153)
 • 12.2. Definiowanie własnych reguł walidacji (158)
 • 12.3. Wyrażenia regularne (160)
 • 12.4. Zadania (167)
 • 12.5. Wskazówki do zadań (168)

Rozdział 13. Wprowadzenie do wzorca projektowego MVVM (175)

 • 13.1. Model-View-ViewModel (176)
 • 13.2. Budujemy widok dla przykładowej aplikacji (177)
 • 13.3. Implementacja modelu (178)
 • 13.4. Implementacja modelu widoku (181)
 • 13.5. Przed dalszą nauką MVVM (183)

Rozdział 14. Trochę teorii na temat WPF (187)

 • 14.1. Hierarchia klas WPF (187)
 • 14.2. Kontrolki (189)
  • Kontrolki z zawartością wpisywaną do właściwości Content (190)
  • Kontrolki z zawartością Items (194)
  • Kontrolki tekstowe (197)
  • Kontrolki zakresu (198)
  • Pozostałe kontrolki (199)
 • 14.3. Kierunki dalszej nauki WPF (200)

Literatura (203)

Skorowidz (205)

Autor

ISBN

978-83-283-3272-0

Liczba stron

Rok wydania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WPROWADZENIE DO WPF TWORZENIE APLIKACJI W WPF PRZY UŻYCIU XAML I C#”