Promocja!

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA OPERACJAMI I ŁAŃCUCHEM DOSTAW

134.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

 • Przedmowa (xi)

CZĘŚĆ I. TWORZENIE WARTOŚCI ZA POMOCĄ OPERACJI I ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (1)

1. Wprowadzenie do zarządzania operacjami oraz łańcuchami dostaw (1)

 • Wprowadzenie (2)
 • 1.1. Dlaczego warto studiować zarządzanie operacjami oraz łańcuchami dostaw? (3)
  • Zarządzanie operacjami (4)
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw (6)
 • 1.2. Ważne trendy (9)
  • Zwinność (10)
  • Technologie informatyczne (10)
  • Ludzie (10)
 • 1.3. Zarządzanie operacjami oraz łańcuchami dostaw a Twoja kariera (11)
  • Organizacje zawodowe (12)
  • Powiązania między różnymi obszarami funkcjonalnymi oraz między różnymi organizacjami (13)
 • 1.4. Umiejętności zwiększające szanse zatrudnienia (14)
  • Krytyczne myślenie (14)
  • Współpraca (14)
  • Umiejętność stosowania wiedzy i przeprowadzania analiz (15)
  • Stosowanie technologii informatycznej i zdolności obliczeniowe (15)
 • 1.5. Przeznaczenie i struktura niniejszej książki (15)
 • Podsumowanie rozdziału (17)
 • Najważniejsze pojęcia (17)
 • Pytania do przemyślenia (17)
 • Zadania (17)
 • Studium przypadku (18)
 • Bibliografia (19)

2. Strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw (20)

 • Wprowadzenie (22)
 • 2.1. Elementy firmy (22)
 • 2.2. Strategia (22)
 • 2.3. Strategie związane z operacjami i łańcuchami dostaw (25)
  • Wartość dla klienta (26)
  • Cztery wymiary wydajności (27)
  • Trudne wybory pomiędzy różnymi wymiarami wydajności (29)
  • Zdobywcy zamówień oraz kwalifikatory zamówień (29)
  • Koordynacja ze strategią biznesową (30)
  • Kluczowe kompetencje w obszarze operacji i łańcucha dostaw (32)
 • Podsumowanie rozdziału (33)
 • Najważniejsze wzory (34)
 • Najważniejsze pojęcia (34)
 • Rozwiązane zadanie (34)
 • Pytania do przemyślenia (36)
 • Zadania (36)
 • Studium przypadku (38)
 • Bibliografia (39)

CZĘŚĆ II. TWORZENIE ŚRODOWISKA OPERACYJNEGO (40)

3. Wybór procesu oraz decyzje dotyczące organizacji produkcji i usług (40)

 • Wprowadzenie (41)
 • 3.1. Procesy produkcyjne (42)
  • Linie produkcyjne oraz produkcja ciągła (43)
  • Produkcja jednostkowa (44)
  • Produkcja seryjna (45)
  • Produkcja stacjonarna (45)
  • Hybrydowe procesy produkcyjne (45)
  • Drukowanie przestrzenne (46)
  • Łączenie procesów produkcyjnych w ramach łańcucha dostaw (47)
  • Wybór procesu produkcyjnego (47)
  • Macierz produkt-proces (47)
 • 3.2. Indywidualizacja produktu w łańcuchu dostaw (48)
  • Cztery poziomy indywidualizacji (48)
  • Punkt indywidualizacji (48)
 • 3.3. Procesy usługowe (51)
  • Pakiet usług (52)
  • Indywidualizacja usług (52)
  • Kontakt z klientem (53)
  • Pozycjonowanie usług (56)
  • Usługi w łańcuchu dostaw (57)
 • 3.4. Modele podejmowania decyzji dotyczących rozmieszczenia przestrzennego zasobów (58)
  • Równoważenie linii (59)
  • Przydzielanie pomieszczeń jednostkom funkcjonalnym (62)
 • Podsumowanie rozdziału (66)
 • Najważniejsze wzory (66)
 • Najważniejsze pojęcia (66)
 • Rozwiązane zadanie (67)
 • Pytania do przemyślenia (69)
 • Zadania (69)
 • Studium przypadku (72)
 • Bibliografia (73)

4. Procesy biznesowe (74)

 • Wprowadzenie (75)
 • 4.1. Procesy biznesowe (76)
  • Doskonalenie procesów biznesowych (77)
 • 4.2. Mapowanie procesów biznesowych (79)
  • Mapa procesu (79)
  • Mapowanie procesów z podziałem na role (82)
 • 4.3. Zarządzanie procesami biznesowymi i doskonalenie ich (84)
  • Mierzenie wydajności procesów (84)
  • Produktywność (84)
  • Efektywność (86)
  • Czas trwania cyklu (87)
  • Benchmarking (88)
  • Metoda six-sigma (89)
  • Narzędzia ciągłego doskonalenia procesów biznesowych (91)
 • 4.4. Wyzwania związane z procesami biznesowymi oraz model SCOR (98)
  • Jak bardzo zestandaryzowane powinny być procesy? (98)
  • Przebudowa procesów biznesowych (99)
  • Koordynowanie zarządzania procesami w łańcuchu dostaw (99)
  • Model SCOR (99)
 • Podsumowanie rozdziału (101)
 • Najważniejsze wzory (101)
 • Najważniejsze pojęcia (102)
 • Rozwiązane zadanie (102)
 • Pytania do przemyślenia (104)
 • Zadania (104)
 • Studium przypadku (106)
 • Bibliografia (106)

5. Zarządzanie jakością (108)

 • Wprowadzenie (110)
 • 5.1. Definicja jakości (110)
 • 5.2. Całkowity koszt jakości (113)
 • 5.3. Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) (114)
  • TQM a metoda six-sigma (117)
 • 5.4. Statystyczna kontrola jakości (117)
  • Wydolność procesu (118)
  • Jakość six-sigma (120)
  • Karty kontrolne (121)
  • Wyrywkowa kontrola odbiorcza (127)
  • Funkcja utraty jakości Taguchiego (129)
 • 5.5. Zarządzanie jakością w ramach łańcucha dostaw (130)
  • ISO 9000 (130)
  • Zewnętrzne błędy w łańcuchu dostaw (131)
 • Podsumowanie rozdziału (131)
 • Najważniejsze wzory (131)
 • Najważniejsze pojęcia (133)
 • Wykorzystanie programu Microsoft Excel w zarządzaniu jakością (134)
 • Rozwiązane zadanie (134)
 • Pytania do przemyślenia (135)
 • Zadania (136)
 • Studium przypadku (140)
 • Bibliografia (141)

6. Zarządzanie mocą produkcyjną (142)

 • Wprowadzenie (143)
 • 6.1. Moc produkcyjna (144)
  • Mierniki mocy produkcyjnej (144)
  • Czynniki wpływające na poziom mocy produkcyjnej (145)
  • Czynniki związane z łańcuchem dostaw (145)
 • 6.2. Trzy podstawowe strategie dopasowywania mocy produkcyjnej do popytu (145)
 • 6.3. Metody oceny różnych opcji mocy produkcyjnej (147)
  • Koszty (147)
  • Popyt (149)
  • Wartość oczekiwana (149)
  • Drzewa decyzyjne (150)
  • Analiza progu rentowności (152)
  • Krzywe doświadczenia (153)
  • Inne względy (156)
 • 6.4. Rozumienie i analizowanie mocy produkcyjnej (157)
  • Teoria ograniczeń (157)
  • Teoria kolejek (160)
  • Prawo Little’a (164)
 • Podsumowanie rozdziału (166)
 • Najważniejsze wzory (166)
 • Najważniejsze pojęcia (168)
 • Wykorzystanie programu Microsoft Excel w zarządzaniu mocą produkcyjną (168)
 • Rozwiązane zadanie (169)
 • Pytania do przemyślenia (170)
 • Zadania (170)
 • Studium przypadku (174)
 • Bibliografia (174)

6S. Rozwinięcie teorii kolejek i modelowanie symulacyjne (175)

 • Wprowadzenie (176)
 • 6S.1. Inne ujęcia teorii kolejek (176)
  • Założenia leżące u podstaw teorii kolejek (177)
  • Wzory do teorii kolejek dla trzech różnych środowisk (177)
 • 6S.2. Modelowanie symulacyjne (181)
  • Symulacja Monte Carlo (182)
  • Tworzenie i ocenianie modeli symulacyjnych za pomocą pakietu SimQuick (184)
 • Podsumowanie suplementu (187)
 • Pytania do przemyślenia (188)
 • Zadania (188)
 • Bibliografia (188)

CZĘŚĆ III. TWORZENIE POWIĄZAŃ W RAMACH ŁAŃCUCHA DOSTAW (189)

7. Zarządzanie zaopatrzeniem (189)

 • Wprowadzenie (190)
 • 7.1. Dlaczego zarządzanie zaopatrzeniem jest tak ważne? (191)
  • Globalny wymiar zarządzania zaopatrzeniem (191)
  • Wymiar finansowy (192)
  • Wpływ zaopatrzenia na wydajność (194)
 • 7.2. Proces sourcingu strategicznego (195)
  • Etap 1. Ocena możliwości (195)
  • Etap 2. Sporządzenie profilu wewnętrznego i zewnętrznego (197)
  • Etap 3. Opracowanie strategii sourcingu (199)
  • Etap 4. Prześwietlanie dostawców i formułowanie kryteriów wyboru (207)
  • Etap 5. Ostateczny wybór dostawcy (208)
  • Etap 6. Negocjacje i podpisywanie umów (210)
 • 7.3. Cykl „od zamówienia do opłacenia” (212)
  • Przygotowanie zamówienia (212)
  • Kontrola i przyspieszanie realizacji (212)
  • Odbiór i kontrola (212)
  • Rozliczenie i zapłata (213)
  • Aktualizacja danych (213)
 • 7.4. Trendy w zarządzaniu zaopatrzeniem (213)
  • Zaopatrzenie zgodne z filozofią zrównoważonego rozwoju (213)
  • Zakłócenia w łańcuchach dostaw (214)
 • Podsumowanie rozdziału (215)
 • Najważniejsze wzory (215)
 • Najważniejsze pojęcia (215)
 • Rozwiązane zadanie (216)
 • Pytania do przemyślenia (217)
 • Zadania (217)
 • Studium przypadku (219)
 • Bibliografia (220)

8. Logistyka (221)

 • Wprowadzenie (223)
 • 8.1. Dlaczego logistyka jest tak ważna? (223)
 • 8.2. Obszary decyzyjne w logistyce (225)
  • Transport (225)
  • Wybór środka transportu (226)
  • Transport multimodalny (227)
  • Gospodarka magazynowa (228)
  • Logistyczne systemy informatyczne (231)
  • Przeładunek i pakowanie (233)
  • Zarządzanie zapasami (234)
 • 8.3. Strategia logistyczna (234)
  • Posiadanie kontra outsourcing (235)
  • Pomiar wydajności systemu logistycznego (236)
  • Koszt nabycia (237)
  • Systemy logistyki odzysku (238)
 • 8.4. Modele decyzyjne w logistyce (239)
  • Metoda wyważonego środka ciężkości (239)
  • Modele optymalizacyjne (241)
  • Zagadnienie transportowe (241)
 • Podsumowanie rozdziału (246)
 • Najważniejsze wzory (247)
 • Najważniejsze pojęcia (247)
 • Rozwiązane zadanie (248)
 • Pytania do przemyślenia (249)
 • Zadania (249)
 • Studium przypadku (252)
 • Bibliografia (253)

CZĘŚĆ IV. PLANOWANIE ORAZ KONTROLA OPERACJI I ŁAŃCUCHÓW DOSTAW (254)

9. Prognozowanie (254)

 • Wprowadzenie (255)
 • 9.1. Rodzaje prognoz (256)
  • Prognozy popytu (256)
  • Prognozy podaży (256)
  • Prognozy cen (256)
 • 9.2. Prawa prognozowania (257)
  • Prawo 1. Prognozy niemal zawsze są niedokładne (258)
  • Prawo 2. Prognozy krótkookresowe są bardziej dokładne (258)
  • Prawo 3. Prognozy dla grup produktów lub usług są bardziej dokładne (258)
  • Prawo 4. Prognozy nie są substytutem wartości, które można dokładnie określić (258)
 • 9.3. Wybór metody prognozowania (258)
 • 9.4. Jakościowe metody prognozowania (259)
 • 9.5. Modele prognozowania oparte na szeregach czasowych (260)
  • Metoda naiwna (261)
  • Średnia ruchoma (262)
  • Średnia ruchoma ważona (264)
  • Wygładzanie wykładnicze (264)
  • Liniowy model wygładzania wykładniczego Holta (267)
  • Regresja liniowa (268)
  • Dostosowania sezonowe (272)
 • 9.6. Modele prognozowania przyczynowo-skutkowego (276)
  • Regresja liniowa (276)
  • Regresja wieloraka (278)
 • 9.7. Mierniki trafności prognoz (281)
 • 9.8. Programy komputerowe do tworzenia prognoz (283)
 • 9.9. Wspólne planowanie, prognozowanie i uzupełnianie zapasów (283)
 • Podsumowanie rozdziału (288)
 • Najważniejsze wzory (288)
 • Najważniejsze pojęcia (290)
 • Rozwiązane zadanie (290)
 • Pytania do przemyślenia (293)
 • Zadania (293)
 • Studium przypadku (297)
 • Bibliografia (298)

10. Planowanie sprzedaży i operacji (planowanie zagregowane) (299)

 • Wprowadzenie (300)
 • 10.1. Miejsce SOP w cyklu planowania (300)
 • 10.2. Najważniejsze metody planowania sprzedaży i operacji (302)
  • Planowanie zstępujące (303)
  • Różne rodzaje planów produkcji (305)
  • Planowanie wstępujące (309)
  • Analiza przepływów pieniężnych (311)
 • 10.3. Przygotowanie organizacyjne i wdrażanie procesu planowania sprzedaży i operacji (313)
  • Wybór najlepszego planu (313)
  • Ruchomy horyzont planistyczny (314)
  • Wdrażanie procesu planowania sprzedaży i operacji w organizacji (315)
 • 10.4. SOP w działalności usługowej (316)
  • Dostosowywanie sprzedaży do mocy produkcyjnej (316)
  • Dopasowywanie mocy produkcyjnej do sprzedaży (318)
 • 10.5. Integracja procesu SOP w ramach łańcucha dostaw (319)
 • 10.6. Zastosowanie modelowania optymalizacyjnego w tworzeniu SOP (319)
 • Podsumowanie rozdziału (323)
 • Najważniejsze wzory (323)
 • Najważniejsze pojęcia (323)
 • Rozwiązane zadanie (323)
 • Pytania do przemyślenia (325)
 • Zadania (325)
 • Studium przypadku (329)
 • Bibliografia (330)

11. Zarządzanie zapasami w ramach łańcucha dostaw (331)

 • Wprowadzenie (333)
 • 11.1. Znaczenie zapasów (334)
  • Rodzaje zapasów (334)
  • Czynniki sprzyjające gromadzeniu zapasów (336)
  • Zapasy o popycie niezależnym i zależnym (338)
 • 11.2. Metoda kontroli okresowej (338)
  • Granica uzupełniania zapasów (339)
 • 11.3. Metoda kontroli ciągłej (340)
  • Ekonomiczna wielkość zamówienia (341)
  • Punkt ponownego zamawiania i zapas bezpieczeństwa (343)
  • Rabaty ilościowe (346)
 • 11.4. Metoda zapasu jednookresowego (348)
  • Docelowy poziom obsługi (348)
  • Docelowy poziom uzupełniania zapasów (350)
 • 11.5. Zapasy w łańcuchu dostaw (352)
  • Efekt bykowca (352)
  • Lokalizacja zapasów (353)
  • Transport, pakowanie i przeładunek (354)
 • Podsumowanie rozdziału (355)
 • Najważniejsze wzory (355)
 • Najważniejsze pojęcia (356)
 • Wykorzystanie programu Microsoft Excel w zarządzaniu zapasami (356)
 • Rozwiązane zadania (357)
 • Pytania do przemyślenia (358)
 • Zadania (358)
 • Studium przypadku (362)
 • Bibliografia (363)

12. Zarządzanie produkcją w ramach łańcucha dostaw (364)

 • Wprowadzenie (365)
 • 12.1. Planowanie nadrzędne (366)
  • Moduł planu nadrzędnego (367)
  • Korzystanie z planu nadrzędnego (372)
 • 12.2. Planowanie potrzeb materiałowych (373)
  • Moduł MRP (375)
  • Zalety MRP (380)
  • Warunki stosowania MRP (380)
 • 12.3. Systemy kontroli działalności produkcyjnej i zarządzania złożonymi zamówieniami (382)
  • Kolejność zadań (382)
  • Technologie służące do kontrolowania działalności (383)
 • 12.4. Synchronizacja planowania i kontroli w ramach łańcucha dostaw (384)
  • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych (384)
 • Podsumowanie rozdziału (387)
 • Najważniejsze wzory (389)
 • Najważniejsze pojęcia (389)
 • Rozwiązane zadanie (390)
 • Pytania do przemyślenia (390)
 • Zadania (391)
 • Studium przypadku (398)
 • Bibliografia (398)

12S. Technologie informatyczne w łańcuchu dostaw (399)

 • Wprowadzenie (400)
 • 12S.1. Znajomość potrzeb informacyjnych łańcucha dostaw (401)
  • Różnice pomiędzy poziomami organizacyjnymi (401)
  • Kierunek połączeń (402)
 • 12S.2. Systemy informacyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw (403)
 • 12S.3. Trendy godne uwagi (405)
  • Narzędzia BPM (405)
  • Przetwarzanie danych w chmurze (405)
  • Internet rzeczy (406)
 • Podsumowanie suplementu (406)
 • Najważniejsze pojęcia (407)
 • Pytania do przemyślenia (407)
 • Bibliografia (407)

13. Just-in-time – produkcja zgodna z filozofią lean (408)

 • Wprowadzenie (410)
 • 13.1. Marnotrawstwo w filozofii lean (411)
 • 13.2. Zapasy w filozofii lean (412)
 • 13.3. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania zgodnego z filozofią lean (413)
 • 13.4. Systemy kanban (414)
  • Kontrolowanie stanu zapasów z wykorzystaniem systemu kanban (419)
  • Synchronizacja działań w łańcuchu dostaw z wykorzystaniem systemu kanban (421)
  • Połączenie techniki MRP i systemu kanban (422)
 • Podsumowanie rozdziału (423)
 • Najważniejsze wzory (423)
 • Najważniejsze pojęcia (424)
 • Rozwiązane zadanie (424)
 • Pytania do przemyślenia (425)
 • Zadania (425)
 • Studium przypadku (426)
 • Bibliografia (428)

CZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ORAZ ROZWOJEM PRODUKTÓW I USŁUG (429)

14. Zarządzanie projektami (429)

 • Wprowadzenie (430)
 • 14.1. Rosnące znaczenie zarządzania projektami (431)
 • 14.2. Fazy projektu (432)
  • Faza koncepcyjna (432)
  • Faza definicji projektu (432)
  • Faza planowania (433)
  • Faza realizacji (433)
  • Faza powykonawcza (433)
 • 14.3. Narzędzia zarządzania projektami (434)
  • Wykres Gantta (434)
  • Sieć czynności (436)
  • Konstruowanie sieci czynności (436)
  • Kompresja projektu (440)
 • 14.4. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektami (442)
 • 14.5. PMI oraz Project Management Body of Knowledge (PMBOK(r)) (445)
 • Podsumowanie rozdziału (445)
 • Najważniejsze wzory (445)
 • Najważniejsze pojęcia (446)
 • Rozwiązane zadanie (446)
 • Pytania do przemyślenia (447)
 • Zadania (448)
 • Studium przypadku (450)
 • Bibliografia (450)

15. Rozwój produktów i usług (451)

 • Wprowadzenie (453)
  • Projekt produktu i proces rozwoju (453)
  • Cztery powody rozwijania nowych produktów i usług (453)
 • 15.1. Ujęcie procesu rozwoju produktów i usług z perspektywy operacji i łańcucha dostaw (454)
  • Powtarzalność, łatwość testowania i łatwość obsługi (455)
  • Wielkość produkcji (455)
  • Koszty produkcji (455)
  • Dopasowanie do istniejących możliwości (456)
 • 15.2. Proces rozwoju (457)
  • Model procesu rozwoju (457)
  • Rozwój sekwencyjny kontra inżynieria współbieżna (459)
 • 15.3. Role odgrywane przez różne jednostki funkcjonalne w procesie rozwoju produktów i usług (460)
  • Dział inżynieryjny (460)
  • Marketing (460)
  • Księgowość (460)
  • Finanse (460)
  • Projektanci (461)
  • Zaopatrzenie (461)
  • Dostawcy (462)
  • Kto prowadzi? (462)
 • 15.4. Metody doskonalenia projektów produktów i usług (462)
  • DMADV (ang. Define-Measure-Analyze-Design-Verify) (462)
  • Dopasowanie funkcji jakości (QFD) (463)
  • Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD) oraz projektowanie i wytwarzanie wspomagane komputerowo (CAD/CAM) (464)
  • Metody typu „projektowanie pod kątem…” (464)
  • Rachunek kosztu docelowego i analiza wartości (465)
 • Podsumowanie rozdziału (466)
 • Najważniejsze pojęcia (466)
 • Pytania do przemyślenia (467)
 • Studium przypadku (467)
 • Bibliografia (468)

Dodatki (469)

Słowniczek (475)

 

Autor

ISBN

978-83-283-6747-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA OPERACJAMI I ŁAŃCUCHEM DOSTAW”