WSPÓŁBIEŻNOŚĆ W JĘZYKU C# RECEPTURY

44.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

 • Opinie o książce Współbieżność w języku C#. Receptury
 • Przedmowa
  • Kto powinien przeczytać tę książkę?
  • Dlaczego napisałem tę książkę?
  • Poruszanie się po tej książce
  • Źródła online
  • Konwencje użyte w tej książce
  • Podziękowania
 • Rozdział 1. Współbieżność: przegląd
  • 1.1. Wprowadzenie do współbieżności
  • 1.2. Wprowadzenie do programowania asynchronicznego
  • 1.3. Wprowadzenie do programowania równoległego
  • 1.4. Wprowadzenie do programowania reaktywnego (Rx)
  • 1.5. Wprowadzenie do przepływów danych
  • 1.6. Wprowadzenie do programowania wielowątkowego
  • 1.7. Kolekcje dla aplikacji współbieżnych
  • 1.8. Nowoczesne projektowanie
  • 1.9. Podsumowanie informacji na temat kluczowych technologii
 • Rozdział 2. Podstawy async
  • 2.1. Wstrzymanie na określony czas
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 2.2. Zwracanie wykonanych zadań
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 2.3. Raportowanie postępu
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 2.4. Oczekiwanie na wykonanie zestawu zadań
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 2.5. Oczekiwanie na wykonanie jakiegokolwiek zadania
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 2.6. Przetwarzanie wykonanych zadań
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 2.7. Unikanie kontekstu dla kontynuacji
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 2.8. Obsługa wyjątków z metod async typu Task
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 2.9. Obsługa wyjątków z metod async typu void
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 3. Podstawy przetwarzania równoległego
  • 3.1. Równoległe przetwarzanie danych
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 3.2. Równoległa agregacja
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 3.3. Równoległe wywołanie
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 3.4. Równoległość dynamiczna
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 3.5. Parallel LINQ
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 4. Podstawy przepływu danych
  • 4.1. Łączenie bloków
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 4.2. Propagowanie błędów
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 4.3. Usuwanie połączeń między blokami
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 4.4. Ograniczanie pojemności bloków
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 4.5. Przetwarzanie równoległe za pomocą bloków przepływu danych
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 4.6. Tworzenie niestandardowych bloków
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 5. Podstawy Rx
  • 5.1. Konwersja zdarzeń .NET
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 5.2. Wysyłanie powiadomień do kontekstu
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 5.3. Grupowanie danych zdarzeń za pomocą okienek i buforów
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 5.4. Ujarzmianie strumieni zdarzeń za pomocą ograniczania przepływu i próbkowania
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 5.5. Limity czasu
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 6. Testowanie
  • 6.1. Testy jednostkowe metod async
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 6.2. Testy jednostkowe metod async, które powinny zakończyć się niepowodzeniem
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 6.3. Testy jednostkowe metod async void
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 6.4. Testy jednostkowe siatek przepływu danych
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 6.5. Testy jednostkowe strumieni obserwowalnych Rx
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 6.6. Testy jednostkowe strumieni obserwowalnych Rx za pomocą atrapy harmonogramu
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 7. Interoperacyjność
  • 7.1. Metody opakowujące async dla metod async ze zdarzeniami Completed
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 7.2. Metody opakowujące async dla metod Begin/End
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 7.3. Metody opakowujące async dla dowolnych operacji lub zdarzeń
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 7.4. Metody opakowujące async dla kodu równoległego
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 7.5. Metody opakowujące async dla strumieni obserwowalnych Rx
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 7.6. Metody opakowujące strumieni obserwowalnych Rx dla kodu asynchronicznego
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 7.7. Strumienie obserwowalne Rx i siatki przepływu danych
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 8. Kolekcje
  • 8.1. Niemutowalne stosy i kolejki
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.2. Listy niemutowalne
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.3. Zbiory niemutowalne
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.4. Słowniki niemutowalne
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.5. Słowniki bezpieczne wątkowo
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.6. Kolejki blokujące
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.7. Stosy i multizbiory blokujące
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.8. Kolejki asynchroniczne
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.9. Stosy i multizbiory asynchroniczne
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 8.10. Kolejki blokujące/asynchroniczne
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 9. Anulowanie
  • 9.1. Wysyłanie żądań anulowania
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 9.2. Reagowanie na żądania anulowania poprzez odpytywanie
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 9.3. Anulowanie z powodu przekroczenia limitu czasu
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 9.4. Anulowanie kodu async
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 9.5. Anulowanie kodu równoległego
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 9.6. Anulowanie kodu reaktywnego
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 9.7. Anulowanie siatek przepływu danych
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 9.8. Wstrzykiwanie żądań anulowania
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 9.9. Współdziałanie z innymi systemami anulowania
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 10. Przyjazne funkcyjnie programowanie obiektowe
  • 10.1. Interfejsy async i dziedziczenie
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 10.2. Konstruowanie async: fabryki
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 10.3. Konstruowanie async: wzorzec inicjowania asynchronicznego
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 10.4. Właściwości async
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 10.5. Zdarzenia async
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 10.6. Usuwanie async
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 11. Synchronizacja
  • 11.1. Blokady
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 11.2. Blokady async
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 11.3. Sygnały blokujące
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 11.4. Sygnały async
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 11.5. Ograniczanie współbieżności
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 12. Planowanie
  • 12.1. Planowanie pracy dla puli wątków
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 12.2. Wykonywanie kodu za pomocą dyspozytora zadań
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 12.3. Planowanie kodu równoległego
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 12.4. Synchronizacja przepływu danych z wykorzystaniem dyspozytorów
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
 • Rozdział 13. Scenariusze
  • 13.1. Inicjowanie współdzielonych zasobów
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 13.2. Odroczona ewaluacja Rx
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 13.3. Asynchroniczne wiązanie danych
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • 13.4. Stan niejawny
   • Problem
   • Rozwiązanie
   • Dyskusja
   • Zobacz również
  • O autorze
  • Kolofon
Autor

ISBN

978-83-283-2990-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WSPÓŁBIEŻNOŚĆ W JĘZYKU C# RECEPTURY”