WSPÓŁCZYNNIK MOCY W LINIACH ZASILAJĄCYCH TRÓJFAZOWE NIELINIOWE ODBIORNIKI ,

31.50

Na stanie

Współczynnik mocy w liniach zasilających trójfazowe nieliniowe odbiorniki asymetryczne i sposoby poprawy jego wartości

Monografia jest adresowana do specjalistów, słuchaczy studiów doktoranckich, studentów kursów magisterskich pogłębiających swoją wiedzę w obszarze jakości energii elektrycznej i sposobów jej poprawy za pomocą nadążnych urządzeń energoelektronicznych.

Spis treści

Wstęp   7
1. Układy jedno- i trójfazowe – pojęcia podstawowe   9
1.1. Systemy jednofazowe   9
1.2. Systemy wielofazowe   16
1.3. Przekształcenie układu trójfazowego w dwufazowy i odwrotnie   19
1.4. Moce w obwodach wielofazowych   20
1.4.1. Moc pozorna   20
1.4.2. Moc zespolona   22

2. Asymetria obciążenia   27
2.1. Składowe symetryczne   27
2.2. Moc składowych symetrycznych   28
2.3. Moc pulsująca w liniowych układach asymetrycznych niezrównoważonych   31
2.4. Wpływ asymetrii na przekształcanie energii   34
2.5. Symetryzacja prądów trójprzewodowej linii zasilającej odbiorniki asymetryczne   37
2.6. Trójfazowy asymetryczny odbiornik zrównoważony   48
2.7. Kolejność faz a wartość składowej kolejności przeciwnej prądu odbiornika asymetrycznego   50
2.8. Trójfazowe odbiorniki asymetryczne z przewodem neutralnym   53
2.9. Składowe symetryczne niezrównoważonego odbiornika zasilanego trójprzewodowo a wartości skuteczne prądów linii   57

3. Harmoniczne w układach wielofazowych   60
3.1. Harmoniczne prądu w symetrycznych układach trójfazowych   60
3.2. Harmoniczne prądu asymetrycznych trójfazowych odbiorników nieliniowych   62
3.3. Moc w jednofazowych liniach z okresowymi przebiegami odkształconymi   64
3.4. Miary odkształcenia przebiegów sinusoidalnych   66

4. Transformacje układów trójfazowych   69
4.1. Przekształcenie układu trójfazowego bez przewodu neutralnego do dwufazowego układu stacjonarnego (przekształcenie Clarke)   69
4.2. Przekształcenie dwufazowego układu stacjonarnego αβdo układu wirującego dq (przekształcenie Parka)   74
4.3. Trójfazowa pętla fazowa   77
4.4. Prądy układu trójfazowego jako wektor wirujący   83
4.5. Regulacja prądów we współrzędnych dq   86
4.6. Regulacja prądów linii sprzęgającej źródło zależne i niezależne   90

5. Moc bierna i prądy bierne   93
5.1. Składowe mocy pozornej według C.I. Budeanu   93
5.1.1. Odbiorniki jednofazowe   93
5.1.2. Odbiorniki wielofazowe   97
5.2. Rozkład prądów fazowych według S. Fryzego   101
5.3. Teoria mocy chwilowych   115
5.4. Wpływ obciążenia biernego na napięcie u odbiorcy energii   123
5.5. Współczynnik mocy w linii trójfazowej   125

6. Parametry trójfazowego kompensatora symetryzującego   127
6.1. Wyznaczanie wartości parametrów międzyfazowych elementów kompensatora symetryzującego   127
6.2. Pomiar wartości składowych biernej i czynnej prądu odbiorników trójfazowych   131
6.2.1. Pomiar składowych czynnej i biernej obciążeń jednofazowych   131
6.2.2. Pomiar składowej biernej obciążeń trójfazowych symetrycznych   133
6.2.3. Pomiar składowej czynnej prądu   135
6.2.4. Wpływ harmonicznych prądu na wynik pomiaru składowych   137
6.2.5. Wpływ asymetrii prądów na wynik pomiaru składowej czynnej i biernej prądu   138
6.2.6. Pomiar składowych biernych prądów fazowych obciążeń asymetrycznych   141

7. Nadążne tyrystorowe kompensatory prądu biernego   144
7.1. Trójfazowe kompensatory symetryzujące   144
7.1.1. Wielosekcyjna bateria kondensatorów załączanych łącznikami tyrystorowymi (TSC)   144
7.1.1.1. Załączanie jednofazowej baterii kondensatorów do linii prądu przemiennego   145
7.1.1.2. Kompensator TSC zasilany przez transformator   157
7.1.2. Stała bateria kondensatorów i dławiki z kontrolowanym za pomocą regulatorów tyrystorowych prądem biernym (FC+TCR)   161
7.1.2.1. Jednofazowy tyrystorowy sterownik z obciążeniem indukcyjnym   161
7.1.3. Kompensator (FC+TCR)   165
7.2. Nadążne kompensatory symetryczne   169
7.2.1. Kompensatory z prądami dławików regulowanymi symetrycznie za pomocą regulatorów tyrystorowych   169
7.2.2. Sterowanie nadążnymi symetrycznymi kompensatorami w zamkniętym układzie regulacji   171
7.3. Porównanie nadążnych trójfazowych kompensatorów   173
7.4. Jednofazowe kompensatory nadążne   173
7.5. Kompensator symetryzujący w układzie Steinmetza   176

8. Filtracja harmonicznych   180
8.1. Źródła harmonicznych prądu   180
8.2. Źródła harmonicznych napięcia   182
8.3. Równoległe pasywne filtry harmonicznych prądu   183
8.3.1. Zasada filtracji harmonicznej prądu   183
8.3.2. Dobór parametrów elementów pasywnego filtru równoległego   191
8.4. Równoległe filtry aktywne   194
8.4.1. Równoległy filtr aktywny dla źródła harmonicznych prądu   194
8.4.2. Równoległy filtr aktywny dla źródła harmonicznych napięcia   196
8.5. Szeregowe filtry aktywne   197
8.5.1. Szeregowy filtr aktywny dla źródła harmonicznych prądu   197
8.5.2. Szeregowy filtr aktywny dla źródła harmonicznych napięcia   199
8.6. Różnice pomiędzy równoległym filtrem aktywnym i pasywnym   200
8.7. Struktura układów sterowania równoległymi filtrami aktywnymi   201
8.7.1. Sterowanie równoległym filtrem aktywnym w funkcji chwilowych mocy czynnych i biernych   205
8.7.2. Równoległe filtry aktywne sterowane we współrzędnych dqna podstawie składowych prądów S. Fryzego   209
8.8. Kompensator STATCOM   219
8.9. Pomiar nieaktywnych składowych prądów faz linii trójfazowej   224

9. Regulator proporcjonalno-rezonansowy (P+R)   229
9.1. Koncepcja regulatora   229
9.2. Synteza regulatora analogowego   232
9.3. Przykłady zastosowania regulatora P+R   236
9.4. Trójfazowy układ regulacji mocy czynnej i biernej   240

10. Dodatek   243
10.1. Jednofazowe obciążenie bierne   243
10.2. Składowa nieaktywna prądu źródła zasilającego impulsowy przekształtnik prądu stałego   248
Literatura   255


			
Autor

ISBN

978-83-66364-82-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WSPÓŁCZYNNIK MOCY W LINIACH ZASILAJĄCYCH TRÓJFAZOWE NIELINIOWE ODBIORNIKI”