WSPOMAGANA KOMPUTEROWO ANALIZA DYNAMICZNA POJAZDÓW SZYNOWYCH

31.50

Na stanie

Niniejsza książka dotyczy wybranych zagadnień związanych ze wspomaganą komputerowo analizą dynamiczną wybranych układów mechanicznych z uwzględnieniem specyfiki układów charakteryzujących oddziaływanie pojazdu szynowego z torem. Jest ona przeznaczona dla studentów i doktorantów studiów technicznych, a także inżynierów pracujących w działach związanych z budową i eksploatacją różnego typu taboru kolejowego oraz młodych pracowników nauki uczelni technicznych i instytutów badawczych. Do korzystania z podanych podstaw pakietu Mathematica wymagana jest znajomość podstaw matematycznych teorii równań różniczkowych oraz podstaw mechaniki. Stosując pakiet Mathematica do omówionych przykładów możliwe jest samodzielne jego zastosowanie do badania innych układów o podobnym modelu matematycznym oraz wspomagania komputerowego w budowie modelu matematycznego układów dynamicznych pojazdów szynowych. Książka zawiera podstawy analizy dynamicznej układów mechanicznych, zawiera również podstawy teoretyczne stateczności różnego typu układów ciągłych i dyskretnych oraz przykłady badania tych układów pod kątem stateczności.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Rozdział 1. Wstęp
1.1. Wprowadzenie
1.2. Uwagi na temat opisu i badania dynamiki pojazdów szynowych

Rozdział 2. Modelowanie fizyczne i matematyczne układów dynamicznych
pojazdów
2.1. Wprowadzenie
2.2. Budowa modelu fizycznego i matematycznego układów dynamicznych
pojazdów
2.2.1. Uwagi wstępne dotyczące budowy modelu fizycznego i matematycznego
2.2.2. Prosty przykład wyprowadzania równania różniczkowego
drgań
2.2.3. Wersja 1. pierwszego przykładu wyprowadzania równań różniczkowych drgań układu o 2. stopniach swobody
2.2.4. Wersja II. pierwszego przykładu wyprowadzania równań różniczkowych drgań układu o 2. stopniach swobody
2.2.5. Drugi przykład wyprowadzania równań różniczkowych drgań
układu o 2. stopniach swobody
2.2.6. Rozprzężenie równań różniczkowych drgań pojazdu ramowego
metodą wprowadzenia nowych współrzędnych uogólnionych
2.2.7. Przykład wyprowadzania równań różniczkowych drgań
lokomotywy jako układu o 6. stopniach swobody
2.3. Wspomaganie komputerowe w budowie modelu matematycznego
układów dynamicznych pojazdów
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Opis programu do budowy i rejestracji modelu matematycznego

Rozdział 3. Drgania swobodne pojazdów
3.1. Wprowadzenie do analizy drgań swobodnych
3.2. Analiza drgań swobodnych
3.2.1. Układ o jednym stopniu swobody
3.2.2. Układ o skończonej liczbie stopni swobody
3.2.3. Układ o skończonej liczbie stopni swobody – drgania
nietłumione
3.2.4. Pierwszy przykład analizy drgań swobodnych
3.2.5. Drugi przykład analizy drgań swobodnych
3.3. Wspomaganie komputerowe w analizie drgań swobodnych pojazdów
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Opis programu do analizy drgań swobodnych pojazdów

Rozdział 4. Drgania wymuszone pojazdów
4.1. Wprowadzenie do analizy drgań wymuszonych
4.2. Analiza drgań wymuszonych
4.2.1. Wyznaczanie odpowiedzi w przypadku wymuszenia okresowego
4.2.2. Wyznaczanie odpowiedzi w przypadku wymuszenia zdeterminowanego, nicokresowego
4.2.2.1. Wybrane zagadnienia matematyczne wykorzystane
w dalszej analizie
4.2.2.2. Analiza w przypadku wymuszenia zdeterminowanego,
nieokresowego
4.2.2.3. Wyznaczenie odpowiedzi impulsowej w przypadku
układu o jednym stopniu swobody
4.2.3. Wyznaczanie odpowiedzi w przypadku wymuszenia przypadkowego, stacjonarnego, ergodycznego
4.2.3.1. Wprowadzenie do zagadnień funkcji przypadkowych
4.2.3.2. Analiza dynamiczna układu ze stacjonarnym i ergody
cznym wymuszeniem przypadkowym
4.2.3.3. Generowanie realizacji dowolnego stacjonarnego,
ergodycznego procesu przypadkowego
4.2.3.4. Funkcje autokorelacyjne i gęstości widmowe funkcji:
poliharmonicznej i okresowej
4.2.4. Parametry do oceny drgań wymuszonych pojazdów
4.2.5. Pierwszy przykład wyznaczania przepustowości i analizy drgań
wymuszonych
4.2.6. Drugi przykład wyznaczania przepustowości i analizy drgań wymuszonych
4.2.7. Dynamiczna eliminacja drgań
4.3. Wspomaganie komputerowe w analizie drgań wymuszonych pojazdów
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Opis programu do analizy drgań wymuszonych pojazdów

Rozdział 5. Drgania układów ciągłych. Propagacja fal
5.1. Wprowadzenie
5.2. Drgania swobodne belki o modelu Eulera
5.3. Drgania swobodne belki o modelu Timoszenki
5.4. Uwagi końcowe

Rozdział 6. Wybrane zagadnienia stateczności ruchu układów ciągłych i dyskretnych
6.1. Wstęp
6.2. Stabilność układów dyskretnych
6.3. Stabilność układów ciągłych
6.3.1. Uwagi ogólne
6.3.2. Sformułowanie zagadnienia stabilności układów ciągłych
6.4. Metoda bezpośrednia Lapunowa badania stabilności procesów ciągłych
6.5. Przykłady badania stabilności
6.5.1. Równanie struny
6.5.2. Równanie drgań struny na sprężystym podłożu z uwzględnieniem względnego ruchu masy i tłumienia zewnętrznego proporcjonalnego do prędkości
6.6. Stateczność dynamiczna belki obciążonej układem przemieszczających
się mas skupionych
6.7. Stateczność wzajemnego oddziaływania układów ciągłych i hybrydowych w ruchu względnym
6.7.1. Schemat badania rozwiązań

Rozdział 7. Zakończenie

Streszczenie
Literatura

Autor

ISBN

978-83-7242-873-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WSPOMAGANA KOMPUTEROWO ANALIZA DYNAMICZNA POJAZDÓW SZYNOWYCH”