WTYCZKI DO WORDPRESSA PROGRAMOWANIE DLA PROFESJONALISTÓW

89.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorach (15)

Wstęp (17)

Wprowadzenie (19)

Rozdział 1. Wprowadzenie do wtyczek (23)

 • Co to jest wtyczka? (23)
  • W jaki sposób wtyczki współdziałają z platformą WordPress? (24)
  • Kiedy wtyczki są wczytywane? (25)
 • Dostępne wtyczki (25)
  • Oficjalny katalog wtyczek (26)
  • Przykłady popularnych wtyczek (26)
  • Popularne tagi wtyczek (27)
 • Zalety wtyczek (27)
  • Brak konieczności modyfikacji jądra platformy (27)
  • Nie trzeba wyważać otwartych drzwi (28)
  • Oddzielenie wtyczek i motywów (28)
  • Łatwe uaktualnienia (29)
  • Łatwiejsze dzielenie się wtyczkami i ich ponowne używanie (29)
  • Wtyczki są oddzielone od siebie (29)
  • Społeczność tworząca wtyczki (30)
 • Instalacja wtyczek i zarządzanie nimi (30)
  • Instalacja wtyczki (30)
  • Zarządzanie wtyczkami (31)
  • Edycja wtyczek (31)
  • Katalog wtyczek (32)
  • Typy wtyczek (32)
  • Testowanie funkcji wtyczek (33)
 • Podsumowanie (34)

Rozdział 2. Podstawy wtyczek (35)

 • Utworzenie pliku wtyczki (35)
  • Nadanie nazwy wtyczce (35)
  • Używanie katalogu (36)
 • Stosowanie rozsądnych praktyk (36)
  • Stosowanie prefiksu w każdej sytuacji (36)
  • Organizacja pliku (37)
  • Struktura katalogów (37)
 • Wymagania dotyczące nagłówka (38)
  • Utworzenie nagłówka (38)
  • Licencja wtyczki (39)
 • Określanie ścieżek dostępu (39)
  • Ścieżki dostępu wtyczki (40)
  • Lokalne ścieżki dostępu (40)
  • Adresy URL (41)
 • Aktywacja i dezaktywacja funkcji (42)
  • Funkcja aktywacji wtyczki (42)
  • Utworzenie ustawień domyślnych podczas aktywacji (43)
  • Funkcja dezaktywacji wtyczki (43)
  • Dezaktywacja to nie dezinstalacja wtyczki (44)
 • Metody dezinstalacji (44)
  • Dlaczego dezinstalacja wtyczki jest konieczna? (44)
  • Plik uninstall.php (44)
  • Zaczep uninstall (45)
 • Standardy tworzenia kodu (46)
  • Twórz dokumentację kodu (46)
  • Nazwy zmiennych, funkcji i plików (47)
  • Apostrof i cudzysłów (47)
  • Wcięcia (48)
  • Styl stosowania nawiasów (48)
  • Używanie spacji (49)
  • Skrócone znaczniki PHP (49)
  • Polecenia SQL (49)
 • Lista rzeczy do sprawdzenia podczas prac nad wtyczkami (49)
 • Podsumowanie (50)

Rozdział 3. Zaczepy (51)

 • Akcje (52)
  • Czym jest akcja? (53)
  • Funkcje zaczepu akcji (54)
  • Najczęściej używane zaczepy akcji (58)
 • Filtry (61)
  • Funkcje zaczepu filtru (63)
  • Funkcje szybko zwracające wartość (67)
  • Najczęściej używane zaczepy filtru (68)
 • Używanie zaczepów z poziomu klasy (71)
 • Tworzenie własnych zaczepów (72)
  • Zalety utworzenia własnego zaczepu (73)
  • Przykład utworzenia własnego zaczepu akcji (73)
  • Przykład własnego zaczepu filtru (73)
 • W jaki sposób wyszukiwać zaczepy? (75)
  • Wyszukiwanie zaczepów w kodzie tworzącym jądro WordPress (75)
  • Zaczepy zmienne (75)
  • Listy zaczepów (76)
 • Podsumowanie (76)

Rozdział 4. Integracja z platformą WordPress (77)

 • Dodawanie menu i podmenu (77)
  • Utworzenie menu najwyższego poziomu (77)
  • Dodawanie podmenu (78)
  • Dodawanie elementu menu do już istniejącego menu (80)
 • Tworzenie widgetów (82)
  • Utworzenie widgetu (82)
  • Widget zaawansowany (87)
  • Tworzenie widgetów kokpitu (92)
  • Utworzenie widgetu kokpitu wraz z opcjami (93)
 • Pola użytkowników (96)
  • Dodawanie własnego pola użytkownika (97)
  • Zapis danych pola użytkownika (97)
  • Zaawansowane pole użytkownika (101)
 • Zachowanie spójności (106)
  • Korzystanie z interfejsu użytkownika platformy WordPress (106)
 • Podsumowanie (113)

Rozdział 5. Internacjonalizacja (115)

 • Internacjonalizacja i tłumaczenie na inne języki (115)
  • Dlaczego warto przeprowadzać internacjonalizację? (116)
  • Zrozumienie zagadnienia internacjonalizacji w profesjonalnej pracy (116)
  • Przygotowanie wtyczki do tłumaczenia na inne języki (117)
  • Wyświetlanie i zwracanie ciągów tekstowych (118)
  • Używanie miejsc zarezerwowanych (125)
  • Internacjonalizacja kodu JavaScript (127)
 • Tworzenie plików tłumaczenia (130)
  • Pliki MO i PO (130)
  • Narzędzia służące do tłumaczenia (130)
  • W jaki sposób utworzyć plik POT? (131)
  • Gdzie przechowywać pliki tłumaczeń? (131)
 • Podsumowanie (132)

Rozdział 6. Bezpieczeństwo wtyczki (133)

 • Zabezpieczenie wtyczki (133)
  • Czym jest zapewnienie bezpieczeństwa wtyczce? (134)
  • Czym nie jest zapewnienie bezpieczeństwa wtyczce? (134)
 • Uprawnienia użytkownika (134)
  • W jaki sposób używać funkcji current_user_can()? (134)
  • Nie sprawdzaj zbyt wcześnie (135)
 • Unikalne identyfikatory (136)
  • Uprawnienia kontra zamiary (136)
  • Czym jest unikalny identyfikator? (137)
  • Jak tworzyć i weryfikować unikalne identyfikatory? (137)
  • Unikalne identyfikatory w skryptach Ajax (142)
 • Weryfikacja i oczyszczenie danych (143)
  • Potrzeba weryfikacji i oczyszczania danych (143)
  • Dobra praktyka: identyfikacja potencjalnie niebezpiecznych danych (144)
  • Weryfikacja czy oczyszczanie danych wejściowych? (146)
  • Przykłady weryfikacji i oczyszczania danych (147)
 • Formatowanie poleceń SQL (163)
  • Obiekt $wpdb (163)
  • Dlaczego metody obiektu wpdb są lepsze? (163)
  • Metody typu “wszystko w jednym” (164)
  • Najczęściej stosowane metody (166)
  • Ochrona zapytań przed atakami typu SQL Injection (170)
  • Różne metody i właściwości obiektu wpdb (172)
 • Dobre nawyki bezpieczeństwa (172)
 • Podsumowanie (174)

Rozdział 7. Ustawienia wtyczki (175)

 • API Options (175)
  • Zapisywanie opcji (175)
  • Zapisywanie tablicy opcji (176)
  • Pobieranie opcji (177)
  • Wczytywanie tablicy opcji (178)
  • Usuwanie opcji (178)
  • Parametr autoload (179)
 • API Settings (180)
  • Zalety API Settings (181)
  • Funkcje API Settings (181)
  • Zebranie całości: pełna strona zarządzania wtyczką (185)
  • Usprawnienie reakcji funkcji i weryfikacja błędów (187)
  • Dodawanie pól na istniejącej stronie (188)
 • API Transients (192)
  • Zapisywanie opcji, która ma utracić ważność (192)
  • Pobieranie opcji, która ma utracić ważność (192)
  • Usunięcie opcji, która utraciła ważność (192)
  • Praktyczny przykład użycia krótkotrwałych danych (193)
  • Szczegółowe informacje techniczne (193)
  • Idea krótkotrwałych danych (193)
 • Zapisywanie ustawień poszczególnych użytkowników (194)
  • Tworzenie wtyczki (194)
  • Metadane użytkownika (194)
  • Uaktualnianie metadanych użytkownika (195)
  • Pobieranie metadanych użytkownika (196)
  • Usunięcie metadanych użytkownika (196)
  • Pobieranie identyfikatora użytkownika (197)
  • Dodawanie pól na stronie profilu (197)
  • Wtyczka BOJ Admin Lang (199)
  • Ustawienia dla poszczególnych użytkowników – najlepsze praktyki (200)
 • Przechowywanie danych we własnych tabelach (201)
  • Typy danych (201)
  • Standardowe tabele WordPress (202)
  • Tworzenie własnej tabeli (202)
  • Uaktualnienie struktury własnej tabeli (203)
  • Uzyskanie dostępu do własnej tabeli (206)
 • Podsumowanie (207)

Rozdział 8. Użytkownicy (209)

 • Praca z użytkownikami (210)
  • Funkcje użytkownika (210)
  • Tworzenie, uaktualnianie i usuwanie użytkowników (214)
  • Dane użytkownika (218)
  • Metadane użytkownika (223)
 • Role i możliwości (229)
  • Czym są role i możliwości? (230)
  • Role domyślne (230)
  • Własne role (231)
 • Ograniczanie dostępu (231)
  • Sprawdzanie uprawnień użytkownika (232)
  • Czy użytkownik jest administratorem? (236)
  • Nadanie własnych uprawnień (237)
 • Dostosowanie ról do własnych potrzeb (238)
  • Tworzenie roli (238)
  • Usunięcie roli (239)
  • Dodanie możliwości do roli (241)
  • Usuwanie możliwości z roli (241)
  • Wtyczka obsługująca własne role i możliwości (242)
 • Podsumowanie (245)

Rozdział 9. API HTTP (247)

 • Szybki kurs wykonywania żądań HTTP (247)
  • Czym jest żądanie HTTP? (247)
  • Jak wykonywać żądania HTTP w PHP? (250)
 • Funkcje obsługi HTTP oferowane przez WordPress (251)
  • Funkcje rodziny wp_remote_* (252)
  • Konfiguracja zaawansowana i wskazówki (257)
 • Ćwiczenie praktyczne: odczyt formatu JSON z zewnętrznego API (263)
  • Pobieranie i odczytywanie danych JSON (263)
  • Funkcjonująca wtyczka (264)
 • Ćwiczenie praktyczne: wysyłanie danych do zdalnego API (267)
  • Formatowanie parametrów dla żądań POST (267)
  • Gotowa wtyczka (268)
 • Ćwiczenie praktyczne: odczyt dowolnej treści (269)
 • Utworzenie własnego repozytorium wtyczki (270)
  • Jak działa proces uaktualnienia wtyczki na platformie WordPress? (270)
  • Wykonywanie żądań do alternatywnego API z poziomu wtyczki (272)
  • Utworzenie alternatywnego API (274)
  • Kilka ostrzeżeń dotyczących własnych API (276)
 • Przypadek specjalny: pobieranie zdalnych wiadomości RSS (276)
 • Podsumowanie (277)

Rozdział 10. API Shortcode (279)

 • Tworzenie skrótu (279)
  • Czym jest skrót? (279)
  • Rejestracja własnego skrótu (280)
 • Wskazówki dotyczące skrótów (284)
  • Pomyśl o prostocie (284)
  • Pamiętaj o dynamiczności (287)
  • Wewnętrzny sposób działania (288)
  • Kod BBCode we wtyczce obsługującej komentarze (290)
  • Ograniczenia skrótów podczas obsługi struktur zagnieżdżonych (292)
 • Integracja z usługą Google Mapy (293)
  • Uzyskanie dostępu do API Google Geocoding (293)
  • Przechowywanie wyników (295)
  • Uzyskanie dostępu do API Google Maps (296)
 • Więcej pomysłów dotyczących skrótów (300)
  • Wyświetlanie treści jedynie dla zalogowanych użytkowników (301)
  • Wyświetlenie treści ograniczonej czasowo (302)
  • Zaciemnienie adresu e-mail (302)
 • Podsumowanie (303)

Rozdział 11. Rozbudowa wpisów bloga: metadane, własne typy wpisów bloga i taksonomie (305)

 • Tworzenie własnych typów wpisów bloga (306)
  • Możliwe typy wpisów bloga (306)
  • Rejestracja typu wpisu bloga (306)
  • Ustawianie etykiet we własnym typie wpisu bloga (311)
  • Wykorzystanie własnych możliwości (313)
  • Dołączanie istniejących taksonomii (314)
 • Używanie własnych typów wpisów bloga (315)
  • Utworzenie pętli własnego typu wpisu bloga (315)
  • Pobieranie treści własnego typu wpisu bloga (317)
  • Sprawdzenie istnienia typu wpisu bloga (318)
 • Metadane wpisu bloga (319)
  • Dodawanie metadanych wpisu bloga (320)
  • Pobieranie metadanych (321)
  • Uaktualnienie metadanych wpisu bloga (321)
  • Usuwanie metadanych (322)
 • Tworzenie własnych taksonomii (323)
  • Zrozumienie taksonomii (323)
  • Rejestracja własnej taksonomii (324)
  • Przypisanie taksonomii do typu wpisu bloga (329)
 • Używanie własnych taksonomii (329)
  • Pobieranie taksonomii (329)
  • Używanie taksonomii wraz z wpisami bloga (330)
  • Tagi warunkowe taksonomii (332)
 • Wtyczka typu wpisu bloga oraz taksonomii (334)
 • Podsumowanie (336)

Rozdział 12. Technologie JavaScript i Ajax na platformie WordPress (337)

 • Krótkie wprowadzenie do jQuery (337)
  • Zalety wynikające z używania jQuery (337)
  • Krótki kurs jQuery (338)
 • Technologia Ajax (341)
  • Czym jest Ajax? (341)
  • Najlepsze praktyki dotyczące technologii Ajax (344)
 • Dodawanie kodu JavaScript do WordPress (345)
  • Prawidłowy sposób dołączania skryptów (345)
  • Gdzie umieszczać skrypty? (351)
  • Dodawanie skryptów jedynie wtedy, gdy są potrzebne (353)
  • Skrypty dynamiczne na platformie WordPress (357)
 • Technologia Ajax na platformie WordPress (360)
  • Technologia Ajax na platformie WordPress: reguły (360)
  • Kompletny przykład: natychmiastowe odnośniki “Czytaj dalej” (362)
  • Kolejny przykład: usunięcie komentarza ze strony (369)
  • Usuwanie błędów podczas używania technologii Ajax (373)
 • Podsumowanie (374)

Rozdział 13. Cron (375)

 • Czym jest cron? (375)
  • W jaki sposób działa demon cron? (375)
 • Tworzenie harmonogramu zadań cron (376)
  • Utworzenie powtarzającego się zadania harmonogramu (376)
  • Utworzenie jednorazowego zadania harmonogramu (378)
  • Usunięcie zadania z harmonogramu (380)
  • Zdefiniowanie własnych odstępów czasu (381)
  • Wyświetlenie zadań harmonogramu cron (381)
 • Prawdziwy cron (385)
 • Przykłady praktyczne (385)
  • Usuwanie co tydzień wcześniejszych wersji wpisu bloga (385)
  • Wtyczka automatycznie wysyłająca wiadomość e-mail (390)
  • Wtyczka usuwająca komentarze (393)
 • Podsumowanie (399)

Rozdział 14. API Rewrite (401)

 • Dlaczego czasem trzeba zmieniać adresy URL? (401)
  • Zasady dotyczące odnośników bezpośrednich (402)
  • Moduł mod_rewrite serwera Apache (402)
  • Zmiany adresów URL na platformie WordPress (403)
 • W jaki sposób WordPress obsługuje zapytania? (404)
  • Ogólny opis procesu wykonania zapytania (404)
  • Obiekt rewrite (405)
  • Obiekt query (405)
  • Co można zrobić przy użyciu wtyczek? (406)
 • Przykłady praktyczne (406)
  • Zmiana adresu URL w celu utworzenia listy sklepów (407)
  • Tworzenie nowej struktury odnośników bezpośrednich oraz integracja ze stronami, które nie powstały w WordPress (412)
  • Wyświetlanie produktów sklepu (414)
  • Dodawanie punktu końcowego i zmiana formatu danych wyjściowych (415)
  • Dodanie własnego kanału wiadomości informującego o ostatnio dodanych obrazach (419)
 • Podsumowanie (421)

Rozdział 15. Sieć Multisite (423)

 • Różnice (424)
  • Standardowa konfiguracja WordPress kontra sieć Multisite (424)
  • Zrozumienie terminologii sieci Multisite (424)
  • Zalety sieci Multisite (425)
 • Włączenie sieci Multisite na platformie WordPress (425)
 • Funkcje sieci Multisite (427)
  • Potęga identyfikatora bloga (427)
  • Najczęściej używane funkcje (427)
  • Przełączenie i przywracanie witryn internetowych (429)
  • Przykłady skrótów uzyskania dostępu do treści sieci (432)
  • Przykład widgetu z treścią sieciową (436)
  • Utworzenie nowej witryny (443)
  • Opcje witryny sieci Multisite (448)
  • Użytkownicy w sieci (448)
  • Rola Superadministratora w sieci Multisite (452)
  • Sprawdzenie właściciela witryny (453)
  • Dane statystyczne dotyczące sieci (454)
 • Schemat bazy danych sieci Multisite (455)
  • Tabele stosowane w sieci Multisite (455)
  • Tabele przeznaczone dla konkretnych witryn (455)
 • Podsumowanie (456)

Rozdział 16. Usuwanie błędów i optymalizacja (457)

 • Zapewnienie (lub nie) obsługi starszych wersji (457)
  • Aktualizacja oprogramowania zgodnie z cyklem rozwojowym WordPress (458)
  • Funkcje uznane za przestarzałe (459)
  • Obsługa zbędnych instalacji (460)
 • Usuwanie błędów (460)
  • Włączenie trybu usuwania błędów (461)
  • Wyświetlanie komunikatów związanych z usuwaniem błędów (461)
  • Poprawianie błędów wskazywanych przez komunikaty (462)
 • Rejestrowanie błędów (466)
  • Włączenie rejestrowania błędów (466)
  • Położenie pliku dziennika błędów (467)
  • Plik dziennika błędów (467)
 • Buforowanie (467)
  • Zapisywanie, wczytywanie i usuwanie buforowanych danych (468)
  • Buforowanie danych we wtyczce (469)
 • Podsumowanie (471)

Rozdział 17. Działania marketingowe (473)

 • Wybór licencji dla wtyczki (474)
  • Różne opcje (474)
  • Dlaczego licencja ma znaczenie? (475)
  • Zarabianie pieniędzy pomimo stosowania licencji GPL (476)
 • Udostępnienie wtyczki na witrynie WordPress.org (477)
  • Utworzenie konta (478)
  • Zgłoszenie wtyczki do oficjalnego repozytorium (479)
  • Konfiguracja SVN (479)
  • Utworzenie pliku readme.txt (480)
 • Rozsławienie wtyczki (483)
  • Nadawanie nazwy wtyczce (483)
  • Zbudowanie witryny internetowej (485)
  • Utworzenie strony dla wtyczki (487)
  • Ogłoszenie wydania wtyczki (487)
  • Pomoc techniczna dla użytkowników wtyczki (488)
  • Zbieranie informacji od użytkowników (488)
  • Wyjście z piwnicy (490)
  • Inne metody promocji (490)
 • Podsumowanie (491)

Rozdział 18. Narzędzia programisty (493)

 • Jądro platformy jako punkt odniesienia (493)
  • Dokumentacja osadzona na platformie (493)
  • Wyszukiwanie funkcji (495)
  • Najważniejsze pliki tworzące jądro platformy (495)
 • Codex (497)
  • Przeszukiwanie witryny Codex (497)
  • Opis funkcji (498)
 • Narzędzia oferowane przez inne witryny internetowe (498)
  • PHPXref (498)
  • Baza danych zaczepów platformy WordPress (500)
 • Zasoby oferowane przez społeczność (500)
  • Fora pomocy technicznej (500)
  • Listy dyskusyjne (501)
  • Czat WordPress (501)
  • Informacje dotyczące prac rozwojowych nad WordPress (502)
  • Zgłaszanie pomysłów dla WordPress (502)
  • Obsługiwane przez społeczność witryny z nowościami (502)
  • Wydarzenia lokalne (503)
 • Narzędzia (503)
  • Przeglądarka internetowa (504)
  • Edytor tekstu (504)
  • Obsługa plików za pomocą FTP, SFTP i SSH (505)
  • phpMyAdmin (505)
 • Podsumowanie (506)

Skorowidz (507)

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WTYCZKI DO WORDPRESSA PROGRAMOWANIE DLA PROFESJONALISTÓW”