WYBRANE ASPEKTY INWESTOWANIA W TOWARY

30.00

Na stanie

Teoria efektywności informacyjnej rynku, spopularyzowana w latach siedemdziesiątych XX wieku przez Famę, początkowo odnosiła się do rynku kapitałowego. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku rozpoczęto badania efektywności informacyjnej rynków towarowych. Zgodnie z klasyczną definicją Famy (Fama 1970), rynek jest efektywny jeśli ceny walorów zawsze odzwierciedlają w pełni dostępną informację, a uczestnicy rynku postępują racjonalnie. Ponadto Fama wyróżnił trzy formy efektywności informacyjnej: słabą, półsilną i silną.
W związku z tym, że odrzucenie hipotezy dotyczącej występowania efektywności w formie słabej implikuje brak efektywności półsilnej i silnej, w niniejszej monografii skoncentrowano się na analizie słabej formy efektywności. W rozdziale piątym pracy omówiono koncepcję efektywności informacyjnej rynku i przedstawiono krótki przegląd literatury przedmiotu. Następnie scharakteryzowano podstawowe metody badania występowania słabej formy efektywności informacyjnej, to jest: wybrane testy statystyczne weryfikujące losowość stóp zwrotu (test serii, test autokorelacji i test ilorazu wariancji), a także metody wykrywania tak zwanych efektów kalendarzowych, począwszy od testu równości dwóch średnich, poprzez analizę regresji, aż do bardziej zaawansowanych modeli autoregresyjnych z warunkową heteroskedastycznością (ARCH i GARCH).
Omówione metody wykorzystano do oceny efektywności informacyjnej wybranych rynków towarowych. Aby zapewnić spójność tych badań z badaniami przedstawionymi w monografii z 2016 roku, wykorzystano tę samą autorską bazę danych, obejmującą krajowe i zagraniczne ceny wybranych towarów, notowania akcji z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz towarowych funduszy inwestycyjnych w okresie od 29 grudnia 2008 roku do 5 stycznia 2014 roku. Otrzymane wyniki pokazały, że żaden z analizowanych rynków nie był efektywny informacyjnie w formie słabej, co dla inwestorów oznaczało możliwości osiągania ponadprzeciętnych zysków w efekcie zastosowania odpowiednich strategii, wykorzystujących występowanie określonych zależności, trendów lub anomalii.

 

Autor

ISBN

978-83-7583-944-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WYBRANE ASPEKTY INWESTOWANIA W TOWARY”