WYBRANE ZAGADNIENIA Z MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

21.90

Na stanie

Skrypt przeznaczony jest dla studentów różnych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Rekomendujemy go zwłaszcza studentom kierunku biotechnologia w celu rozszerzenia wiedzy z zakresu mikrobiologii o zagadnienia związane z wykrywaniem i identyfikacją drobnoustrojów metodami klasycznej mi­krobiologii. Niniejszy podręcznik prezentuje problemy związane z drobnoustrojami istotnymi dla zdrowia człowieka, zawiera opisy metod służących ich identyfikacji oraz stanowi rodzaj przewodnika po wybranych rodzajach bakterii.

Skrypt składa się z 14 ćwiczeń laboratoryjnych, które mogą być pomocne w ucze­niu się samodzielnego myślenia i wyciągania wniosków w trakcie mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego. Aby przygotować się do realizacji zaproponowanych zajęć laboratoryjnych, student powinien wcześniej odbyć kurs z mikrobiologii podsta­wowej (ogólnej) i poznać podstawowe techniki mikrobiologiczne oraz budowę bakte­rii. Opisane ćwiczenia pozwolą poszerzyć wiedzę o metody stosowane w diagnostyce laboratoryjnej.

Spis treści
Wykaz stosowanych skrótów  9
ĆWICZENIE 1
Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych –
ewaluacja trzech technik oraz kontrola czystości środowiska pracy 13
Wstęp teoretyczny  13
Zagadnienia do przygotowania. 14
Materiały. 14
1.1. Pozyskiwanie czystych kultur bakteryjnych z hodowli mieszanych. 14
1.2. Tworzenie subkultur bakterii. 15
1.3. Badanie wpływu temperatury na wytwarzanie barwników
bakteryjnych  16
Wykonanie  16
1.4. Kontrola czystości środowiska 16
Raport i opracowanie wyników 17
Literatura  17
ĆWICZENIE 2
Zasady diagnostyki mikrobiologicznej i studia morfologiczne nieznanej
bakterii  18
Wstęp teoretyczny  18
Zagadnienia do przygotowania. 18
Materiały. 18
2.1. Barwienie i obserwacja mikro- i makroskopowa mikroorganizmów  19
2.2. Wykrywanie form przetrwalnych bakterii  21
Procedura barwienia  22
2.3. Wykrywanie materiałów zapasowych – barwienie granulozy 23
2.4. Barwienie granuli cytoplazmatycznych  23
Raport i opracowanie wyników 23
Literatura  24
ĆWICZENIE 3
Analiza żywotności komórek bakteryjnych  25
Wstęp teoretyczny  25
Zagadnienia do przygotowania. 26
Materiały  27
3.1. Metoda płytkowa stosowana do oznaczania liczby drobnoustrojów 27
Raport i opracowanie wyników 28
3.2. Metoda mikroskopii fluorescencyjnej  29
Wykonanie  29
Raport i opracowanie wyników 29
Literatura  30
ĆWICZENIE 4
Charakterystyka fizjologiczna bakterii: testy fermentacji i oksydacji. 31
Wstęp teoretyczny  31
Zagadnienia do przygotowania. 32
Materiały  32
4.1. Badanie zdolności bakterii do fermentacji  33
4.2. Badanie zdolności bakterii do oksydacji  37
Raport i opracowanie wyników 39
Literatura  40
ĆWICZENIE 5
Charakterystyka fizjologiczna bakterii – reakcje hydrolityczne  41
Wstęp teoretyczny  41
Zagadnienia do przygotowania. 41
Materiały  41
5.1. Test na hydrolizę skrobi. 42
5.2. Test na hydrolizę kazeiny  43
5.3. Test na hydrolizę tłuszczów  43
5.4. Test na hydrolizę tryptofanu do indolu  43
5.5. Test na hydrolizę mocznika 44
Raport i opracowanie wyników 45
Literatura  45
ĆWICZENIE 6
Charakterystyka fizjologiczna bakterii – testy biochemiczne. 46
Wstęp teoretyczny  46
Zagadnienia do przygotowania. 46
Materiały. 46
6.1. Test na wytwarzanie siarkowodoru (H2S)  47
6.2. Test na wykorzystanie cytrynianu sodu jako jedynego źródła węgla 47
6.3. Deaminacja fenyloalaniny (test PPA)  48
6.4. Test IMViC. 48
6.5. Podłoże mleczne z lakmusem  49
Raport i opracowanie wyników 50
Raport z charakterystyki fizjologicznej bakterii (ćwiczenie 4–6) –
podsumowanie  50
Literatura  50
ĆWICZENIE 7
Gram-ujemne patogeny jelitowe. Identyfikacja pałeczek z rodziny
Enterobacteriaceae i zminiaturyzowane testy biochemiczne  51
Wstęp teoretyczny  51
Zagadnienia do przygotowania  53
7.1. Testy probówkowe i płytkowe  53
7.2. Zminiaturyzowane testy biochemiczne 55
Literatura  63
ĆWICZENIE 8
Izolacja i identyfikacja fenotypowa bakterii z rodzaju Staphylococcus  64
Wstęp teoretyczny  64
Zagadnienia do przygotowania. 67
Materiały. 67
8.1. Wzrost na podłożu z mannitolem i 7,5% NaCl  68
8.2. Badanie właściwości hemolitycznych oraz oznaczanie typu hemolizy. 69
8.3. Test na wytwarzanie katalazy  69
8.4. Test na fermentację D-trehalozy  69
8.5. Oznaczanie czynnika CF i test na koagulazę  69
8.6. Test wrażliwości na lizostafynę. 70
8.7. Test na fermentację cukrów na podłożu Hugh–Leifsona  70
8.8. Test na wykrywanie DNazy 71
8.9. Testy wrażliwości na antybiotyki: furazolidon, nowobiocynę,
polimyksynę B  71
Raport i opracowanie wyników 72
Literatura  72
ĆWICZENIE 9
Diagnostyka paciorkowców i enterokoków  74
Wstęp teoretyczny  74
Zagadnienia do przygotowania  75
Materiały  76
9.1. Obserwacja morfologii kolonii na podłożu agarowym oraz badanie
właściwości hemolitycznych paciorkowców na podłożu krwawym  77
9.2. Testy fizjologiczne – identyfikacja różnych grup streptokoków  79
9.3. Identyfikacja enterokoków oraz różnicowanie w obrębie rodzaju
Enterococcus  82
9.4. Inne testy stosowane w identyfikacji paciorkowców  85
Raport i opracowanie wyników 85
Literatura  87
ĆWICZENIE 10
Badanie lekowrażliwości bakterii przy użyciu metod fenotypowych 88
Wstęp teoretyczny  88
Materiały. 93
10.1. Jakościowe badanie wrażliwości szczepów z wykorzystaniem metody
dyfuzyjno-krążkowej 93
10.2. Ilościowe określanie wrażliwości szczepów na antybiotyki  93
Raport i opracowanie wyników 94
10.3. Oznaczanie oporności na metycylinę dla szczepów S. aureus
(szczepy MRSA). 95
Raport i opracowanie wyników 97
Literatura  97
ĆWICZENIE 11
Test na wytwarzanie reduktazy przez bakterie mlekowe  98
Wstęp teoretyczny  98
Zagadnienia do przygotowania. 99
Materiały  99
Wykonanie  99
Raport i opracowanie wyników 100
Literatura  100
ĆWICZENIE 12
Identyfikacja bakterii obecnych w wodzie środowiskowej  101
Wstęp teoretyczny  101
Zagadnienia do przygotowania. 101
Materiały. 102
12.1. Test domniemania. 102
12.2. Test potwierdzający 104
12.3. Test końcowego potwierdzenia. 106
12.4. Zastosowanie podłoża chromogennego do badania próbek wody  106
Raport i opracowanie wyników 107
Literatura  108
ĆWICZENIE 13
Komensalizm, synergizm i antagonizm mikroorganizmów. 109
Wstęp teoretyczny  109
Zagadnienia do przygotowania. 109
Materiały  109
13.1. Komensalizm. 110
13.2. Synergizm bakteryjny  111
13.3. Antagonizm mikrobiologiczny  114
Raport i opracowanie wyników 114
Literatura  115
ĆWICZENIE 14
Budowa ekosystemu na podstawie kolumny Winogradskiego  116
Wstęp teoretyczny  116
Zagadnienia do przygotowania. 117
Materiały. 117
Wykonanie  118
Raport i opracowanie wyników 119
Literatura  11


Autor

ISBN

978-83-7348-845-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WYBRANE ZAGADNIENIA Z MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *